جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
617 مورد یافت شد « Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 25 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
869 01 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 92 165600000 مشاهده جزییات ملک
866 25 - 03 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 101 191900000 مشاهده جزییات ملک
864 27 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 300000000 مشاهده جزییات ملک
863 27 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 110 209000000 مشاهده جزییات ملک
862 02 - 04 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 110 209000000 مشاهده جزییات ملک
861 26 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 150 277500000 مشاهده جزییات ملک
857 30 - 03 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 130 292500000 مشاهده جزییات ملک
856 30 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 111 177600000 مشاهده جزییات ملک
855 30 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 90 110000000 مشاهده جزییات ملک
848 09 - 04 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 110 181500000 مشاهده جزییات ملک
847 14 - 04 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 110 209000000 مشاهده جزییات ملک
844 17 - 04 - 1395 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم شرقی 80 0 مشاهده جزییات ملک
843 01 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 86 120400000 مشاهده جزییات ملک
842 26 - 09 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی دور میدان ولیعصر 80 120000000 مشاهده جزییات ملک
841 23 - 04 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 162 324000000 مشاهده جزییات ملک
839 23 - 04 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 130 260000000 مشاهده جزییات ملک
838 24 - 04 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 118 0 مشاهده جزییات ملک
835 27 - 04 - 1395 اپارتمان فروش شاهین ویلا بنیاد 55 60500000 مشاهده جزییات ملک
834 25 - 04 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 130 240500000 مشاهده جزییات ملک
833 03 - 05 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 150 315000000 مشاهده جزییات ملک
832 03 - 05 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 132 277200000 مشاهده جزییات ملک
827 02 - 05 - 1395 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 104 143520000 مشاهده جزییات ملک
826 07 - 05 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب شرقی 135 270000000 مشاهده جزییات ملک
824 09 - 05 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 112 201600000 مشاهده جزییات ملک
822 07 - 05 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 110 176000000 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: