جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
1299 مورد یافت شد « Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 52 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
1543 16 - 09 - 1393 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 939 140000000 مشاهده جزییات ملک
1542 15 - 09 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 150 330000000 مشاهده جزییات ملک
1541 15 - 09 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 135 297000000 مشاهده جزییات ملک
1540 25 - 09 - 1393 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 111 219780000 مشاهده جزییات ملک
1539 01 - 10 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 120 223200000 مشاهده جزییات ملک
1538 02 - 10 - 1393 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 100 100000000 مشاهده جزییات ملک
1536 01 - 10 - 1393 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 115 138000000 مشاهده جزییات ملک
1535 04 - 10 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 106 185500000 مشاهده جزییات ملک
1533 06 - 10 - 1393 اپارتمان فروش کرج نبوت 142 255600000 مشاهده جزییات ملک
1530 08 - 10 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 108 194400000 مشاهده جزییات ملک
1529 08 - 10 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 128 230400000 مشاهده جزییات ملک
1528 08 - 10 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 63 113000000 مشاهده جزییات ملک
1527 07 - 10 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 70 70000000 مشاهده جزییات ملک
1526 07 - 10 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 75 135000000 مشاهده جزییات ملک
1525 15 - 09 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 92 0 مشاهده جزییات ملک
1523 08 - 10 - 1393 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز شرقی 130 429000000 مشاهده جزییات ملک
1522 08 - 10 - 1393 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز شرقی 140 462000000 مشاهده جزییات ملک
1521 09 - 10 - 1393 اپارتمان فروش شاهین ویلا 22بهمن 85 102000000 مشاهده جزییات ملک
1520 08 - 10 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 118 199750000 مشاهده جزییات ملک
1518 05 - 10 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 80 128000000 مشاهده جزییات ملک
1517 16 - 10 - 1393 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 98 176400000 مشاهده جزییات ملک
1516 10 - 10 - 1393 اپارتمان فروش هشگرد شهر جدید 75 75000000 مشاهده جزییات ملک
1515 14 - 10 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 200 304000000 مشاهده جزییات ملک
1514 16 - 10 - 1393 اپارتمان فروش کرج گلشهر 125 325000000 مشاهده جزییات ملک
1513 12 - 10 - 1393 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 170 391000000 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: