جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
776 مورد یافت شد « Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 32 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
6131 18- 10- 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 125 3625000000 مشاهده جزییات ملک
6130 15 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 107 2675000000 مشاهده جزییات ملک
6123 08 - 09 - 1401 اپارتمان فروش حیدر آباد - 65 700000000 مشاهده جزییات ملک
6121 08 - 09 - 1401 اپارتمان فروش گوهردشت داریوش 125 3375000000 مشاهده جزییات ملک
6120 28 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 150 4800000000 مشاهده جزییات ملک
6119 08 - 09 - 1401 اپارتمان فروش کرج مهرشهر 87 1740000000 مشاهده جزییات ملک
6118 08 - 09 - 1401 اپارتمان فروش کرج مهرشهر 100 2000000000 مشاهده جزییات ملک
6107 28 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 85 2210000000 مشاهده جزییات ملک
6105 30 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 103 2781000000 مشاهده جزییات ملک
6104 30 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 100 2700000000 مشاهده جزییات ملک
6103 30 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 151 4077000000 مشاهده جزییات ملک
6091 25 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 140 3990000000 مشاهده جزییات ملک
6089 24 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 103 2575000000 مشاهده جزییات ملک
6086 24 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی شهرک بهارستان 92 2300000000 مشاهده جزییات ملک
6085 24 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 150 2100000000 مشاهده جزییات ملک
6082 24 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 145 3190000000 مشاهده جزییات ملک
6081 18- 09- 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 53 1250800000 مشاهده جزییات ملک
6079 30- 10- 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 127 4445000000 مشاهده جزییات ملک
6078 19 - 08 - 1401 اپارتمان فروش کرج محمد شهر 92 1380000000 مشاهده جزییات ملک
6077 18 - 08 - 1401 اپارتمان فروش شاهین ویلا کوی گوهر 100 2500000000 مشاهده جزییات ملک
6075 20- 10- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 103 2781000000 مشاهده جزییات ملک
6066 16 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 108 2289600000 مشاهده جزییات ملک
6065 07- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 71 1562000000 مشاهده جزییات ملک
6064 15 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 92 2070000000 مشاهده جزییات ملک
6062 16 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 143 3932500000 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: