جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
515 مورد یافت شد « Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 21 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
4353 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 114 15999910032 مشاهده جزییات ملک
4352 15 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 104 1478431344 مشاهده جزییات ملک
4351 15 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 100 1500000000 مشاهده جزییات ملک
4350 27 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی شهرک بهارستان 60 900000000 مشاهده جزییات ملک
4347 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 110 0 مشاهده جزییات ملک
4345 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 120 2160000000 مشاهده جزییات ملک
4344 06 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 126 1890000000 مشاهده جزییات ملک
4342 25 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 125 1312500000 مشاهده جزییات ملک
4341 25 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 128 2000000000 مشاهده جزییات ملک
4336 24 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 88 1150000016 مشاهده جزییات ملک
4335 24 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 140 1890000000 مشاهده جزییات ملک
4334 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 112 17920000000 مشاهده جزییات ملک
4332 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بلوار موذن 149 0 مشاهده جزییات ملک
4330 24 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 125 2125000000 مشاهده جزییات ملک
4329 24 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 110 0 مشاهده جزییات ملک
4328 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 110 1490000050 مشاهده جزییات ملک
4327 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 147 2352000000 مشاهده جزییات ملک
4325 23 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 108 1620000000 مشاهده جزییات ملک
4322 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 86 1032000000 مشاهده جزییات ملک
4321 21 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 78 1099999992 مشاهده جزییات ملک
4320 21 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 132 2112000000 مشاهده جزییات ملک
4319 21 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 135 2160000000 مشاهده جزییات ملک
4318 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 85 1360000000 مشاهده جزییات ملک
4316 20 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 74 1199999984 مشاهده جزییات ملک
4315 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 113 1599999996 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: