جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
1222 مورد یافت شد « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 49 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
9755 30 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 118 171100000 مشاهده جزییات ملک
9737 02 - 05 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 55 154000000 مشاهده جزییات ملک
9735 01 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 120 234000000 مشاهده جزییات ملک
9733 01 - 05 - 1396 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم شرقی 75 90000000 مشاهده جزییات ملک
9732 01 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 120 252000000 مشاهده جزییات ملک
9731 01 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 90 144000000 مشاهده جزییات ملک
9728 29 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 58 127600000 مشاهده جزییات ملک
9723 28 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 100 210000000 مشاهده جزییات ملک
9719 29 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 99 188100000 مشاهده جزییات ملک
9718 29 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 130 247000000 مشاهده جزییات ملک
9717 29 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 125 250000000 مشاهده جزییات ملک
9713 29 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 107 187250000 مشاهده جزییات ملک
9712 28 - 04 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 107 395900000 مشاهده جزییات ملک
9711 28 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 110 0 مشاهده جزییات ملک
9706 28 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 90 171000000 مشاهده جزییات ملک
9703 27 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 99 178200000 مشاهده جزییات ملک
9695 26 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 125 243750000 مشاهده جزییات ملک
9694 26 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 78 117000000 مشاهده جزییات ملک
9690 24 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 90 180000000 مشاهده جزییات ملک
9689 24 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی دور میدان ولیعصر 75 131250000 مشاهده جزییات ملک
9679 22 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 113 163850000 مشاهده جزییات ملک
9674 22 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 117 181350000 مشاهده جزییات ملک
9673 22 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 116 197200000 مشاهده جزییات ملک
9667 22 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 113 163850000 مشاهده جزییات ملک
9665 22 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 125 231250000 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: