جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
515 مورد یافت شد « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 21 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
4394 19 - 09 - 1399 اپارتمان فروش شاهین ویلا شاهین ویلا 83 1049999966 مشاهده جزییات ملک
4393 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی شرقی 187 2524500000 مشاهده جزییات ملک
4392 19 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 125 2025000000 مشاهده جزییات ملک
4391 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 150 2400000000 مشاهده جزییات ملک
4390 19 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 150 2400000000 مشاهده جزییات ملک
4389 27 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 76 869999968 مشاهده جزییات ملک
4388 19 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 134 1737037042 مشاهده جزییات ملک
4387 28 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 105 1450000020 مشاهده جزییات ملک
4386 19 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 100 1220000000 مشاهده جزییات ملک
4384 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 114 18240000000 مشاهده جزییات ملک
4381 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 114 1550400000 مشاهده جزییات ملک
4380 17 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 130 1820000000 مشاهده جزییات ملک
4376 17 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 141 2200000017 مشاهده جزییات ملک
4374 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 116 1799999956 مشاهده جزییات ملک
4373 17 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 132 2381954916 مشاهده جزییات ملک
4372 11 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی شهرک بهارستان 54 922075488 مشاهده جزییات ملک
4371 28 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 120 2040000000 مشاهده جزییات ملک
4369 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 78 1259999988 مشاهده جزییات ملک
4368 16 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 103 1442000000 مشاهده جزییات ملک
4367 16 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 139 1946000000 مشاهده جزییات ملک
4366 16 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی شهرک بهارستان 100 1500000000 مشاهده جزییات ملک
4364 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 148 1953600000 مشاهده جزییات ملک
4363 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 150 2205000000 مشاهده جزییات ملک
4357 27 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 57 700000014 مشاهده جزییات ملک
4355 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 85 0 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: