جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
592 مورد یافت شد « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 24 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
4630 26 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 110 1650000000 مشاهده جزییات ملک
4628 25 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 70 1120000000 مشاهده جزییات ملک
4627 23 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 148 2294000000 مشاهده جزییات ملک
4625 23 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 500 12000000000 مشاهده جزییات ملک
4622 21 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 106 1537000000 مشاهده جزییات ملک
4618 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 115 1955000000 مشاهده جزییات ملک
4610 12 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 110 1600000050 مشاهده جزییات ملک
4604 10 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 92 1058000000 مشاهده جزییات ملک
4603 11 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 89 979000000 مشاهده جزییات ملک
4602 10 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 71 710000000 مشاهده جزییات ملک
4601 11 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 135 2160000000 مشاهده جزییات ملک
4599 10 - 11 - 1399 اپارتمان فروش تهران 85 2500000025 مشاهده جزییات ملک
4598 10 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 185 3330000000 مشاهده جزییات ملک
4597 10 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 95 1377500000 مشاهده جزییات ملک
4596 09 - 11 - 1399 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم شرقی 85 935000000 مشاهده جزییات ملک
4595 08 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 110 1815000000 مشاهده جزییات ملک
4594 08 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 120 2100000000 مشاهده جزییات ملک
4592 07 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 147 2205000000 مشاهده جزییات ملک
4585 05 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 125 2000000000 مشاهده جزییات ملک
4584 05 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 97 1503500000 مشاهده جزییات ملک
4583 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 94 1598000000 مشاهده جزییات ملک
4580 29 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 134 2010000000 مشاهده جزییات ملک
4579 29 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 125 2325000000 مشاهده جزییات ملک
4576 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 155 2480000000 مشاهده جزییات ملک
4575 29 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 97 1552000000 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: