جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
1299 مورد یافت شد « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 52 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
1577 06 - 09 - 1393 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 64 123000000 مشاهده جزییات ملک
1575 11 - 09 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 118 212400000 مشاهده جزییات ملک
1574 09 - 09 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 100 185000000 مشاهده جزییات ملک
1573 25 - 10 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 57 107000000 مشاهده جزییات ملک
1572 10 - 09 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 83 128650000 مشاهده جزییات ملک
1571 09 - 09 - 1393 اپارتمان فروش شاهین ویلا بنیاد 105 189000000 مشاهده جزییات ملک
1569 12 - 09 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 88 132000000 مشاهده جزییات ملک
1568 12 - 09 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 80 112000000 مشاهده جزییات ملک
1567 14 - 09 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 108 162000000 مشاهده جزییات ملک
1566 12 - 09 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 95 133000000 مشاهده جزییات ملک
1564 14 - 09 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 104 166400000 مشاهده جزییات ملک
1563 17 - 09 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 85 165750000 مشاهده جزییات ملک
1562 15 - 09 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 120 240000000 مشاهده جزییات ملک
1561 17 - 09 - 1393 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 109 207100000 مشاهده جزییات ملک
1560 17 - 09 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 87 159210000 مشاهده جزییات ملک
1558 28 - 09 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 54 108480000 مشاهده جزییات ملک
1557 17 - 09 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 150 255000000 مشاهده جزییات ملک
1553 20 - 09 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 97 179450000 مشاهده جزییات ملک
1552 22 - 09 - 1393 اپارتمان فروش کرج نبوت 95 190000000 مشاهده جزییات ملک
1551 23 - 09 - 1393 اپارتمان فروش کرج عظیمیه 150 585000000 مشاهده جزییات ملک
1549 25 - 09 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 85 170000000 مشاهده جزییات ملک
1548 20 - 09 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 135 263250000 مشاهده جزییات ملک
1547 19 - 09 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 84 117600000 مشاهده جزییات ملک
1545 26 - 09 - 1393 اپارتمان فروش شاهین ویلا 22بهمن 85 110500000 مشاهده جزییات ملک
1544 25 - 09 - 1393 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 120 276000000 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: