جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
776 مورد یافت شد « Previous 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 32 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
6183 30 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 135 3915000000 مشاهده جزییات ملک
6182 30 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 147 4410000000 مشاهده جزییات ملک
6181 30 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 147 3381000000 مشاهده جزییات ملک
6180 30 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 150 4200000000 مشاهده جزییات ملک
6179 28 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 138 3174000000 مشاهده جزییات ملک
6178 29 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 162 4860000000 مشاهده جزییات ملک
6177 29 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 140 3920000000 مشاهده جزییات ملک
6172 29 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 81 2300000022 مشاهده جزییات ملک
6170 29 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 95 1500000030 مشاهده جزییات ملک
6166 28 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 106 1920000048 مشاهده جزییات ملک
6157 27 - 09 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 120 3000000000 مشاهده جزییات ملک
6156 27 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 147 3675000000 مشاهده جزییات ملک
6155 27 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 147 3675000000 مشاهده جزییات ملک
6153 27 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 109 2949999980 مشاهده جزییات ملک
6152 27 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی شهرک بهارستان 112 2688000000 مشاهده جزییات ملک
6147 25 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 85 2210000000 مشاهده جزییات ملک
6145 27 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 145 3915000000 مشاهده جزییات ملک
6144 27 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 105 2730000000 مشاهده جزییات ملک
6143 07- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 76.3 1499981700 مشاهده جزییات ملک
6142 23 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 131 3144000000 مشاهده جزییات ملک
6139 20 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 146 3796000000 مشاهده جزییات ملک
6136 18 - 09 - 1401 اپارتمان فروش شاهین ویلا بنیاد 107 2354000000 مشاهده جزییات ملک
6135 18 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 120 2760000000 مشاهده جزییات ملک
6133 07- 10- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 93.45 2523150000 مشاهده جزییات ملک
6132 13 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 146 3650000000 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: