جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
1222 مورد یافت شد « Previous 1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 » Next All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
1619 26 - 11 - 1392 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی شرقی 150 345000000 مشاهده جزییات ملک
1618 01 - 12 - 1392 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 140 252000000 مشاهده جزییات ملک
1613 08 - 12 - 1392 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 105 189000000 مشاهده جزییات ملک
1612 08 - 12 - 1392 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 90 126000000 مشاهده جزییات ملک
1611 15 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 98 176400000 مشاهده جزییات ملک
1540 11 - 11 - 1392 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 120 240000000 مشاهده جزییات ملک
1518 14 - 11 - 1392 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 80 112000000 مشاهده جزییات ملک
1501 19 - 11 - 1392 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 125 218750000 مشاهده جزییات ملک
1495 11 - 11 - 1392 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی شهرک بهارستان 140 280000000 مشاهده جزییات ملک
1494 12 - 11 - 1392 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 150 240000000 مشاهده جزییات ملک
1355 28 - 10 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 50 100000000 مشاهده جزییات ملک
1319 02 - 11 - 1392 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 145 246500000 مشاهده جزییات ملک
1287 01 - 11 - 1392 اپارتمان فروش گوهردشت شهرداری شرقی 168 420000000 مشاهده جزییات ملک
1266 10 - 10 -1392 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 90 162000000 مشاهده جزییات ملک
1264 10 - 10 - 1392 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 120 192000000 مشاهده جزییات ملک
1208 16 - 11 - 1392 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 95 190000000 مشاهده جزییات ملک
1203 17 - 10 - 1392 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 115 205850000 مشاهده جزییات ملک
1201 21 - 09 - 1392 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 90 139500000 مشاهده جزییات ملک
1034 26 - 08 - 1392 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 150 300000000 مشاهده جزییات ملک
812 19 - 06 - 1392 اپارتمان فروش باغستان غربي شبنم ها 91 191100000 مشاهده جزییات ملک
665 31 - 05 - 1392 اپارتمان فروش باغستان شرقي گلستان ها 84 147000000 مشاهده جزییات ملک
176 17 - 11 - 1392 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 90 139500000 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: