جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
1299 مورد یافت شد « Previous 1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 » Next All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
24 15 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی هلیکوپتر سازی 95 223250000 مشاهده جزییات ملک
23 12 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 75 127500000 مشاهده جزییات ملک
22 15 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی شهرک بهارستان 100 210000000 مشاهده جزییات ملک
21 05 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 137 232900000 مشاهده جزییات ملک
20 15 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 105 199500000 مشاهده جزییات ملک
19 15 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 105 210000000 مشاهده جزییات ملک
18 14 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 86 146200000 مشاهده جزییات ملک
17 14 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 94 159800000 مشاهده جزییات ملک
16 10 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 130 286000000 مشاهده جزییات ملک
15 26 - 11 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 140 224000000 مشاهده جزییات ملک
14 15 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 90 135000000 مشاهده جزییات ملک
13 14 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 135 236250000 مشاهده جزییات ملک
12 14 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 95 166250000 مشاهده جزییات ملک
11 12 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 75 112500000 مشاهده جزییات ملک
10 14 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 90 162000000 مشاهده جزییات ملک
9 15 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 105 199500000 مشاهده جزییات ملک
8 10 - 05 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 86 163400000 مشاهده جزییات ملک
7 15 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 85 170000000 مشاهده جزییات ملک
6 15 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 95 190000000 مشاهده جزییات ملک
5 01 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 92 129999956 مشاهده جزییات ملک
4 07 - 06 - 1393 اپارتمان فروش شاهین ویلا شاهین ویلا 60 93000000 مشاهده جزییات ملک
3 17 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی هلیکوپتر سازی 160 320000000 مشاهده جزییات ملک
2 28 - 10 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 50 100000000 مشاهده جزییات ملک
1 15 - 06 - 1393 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی شرقی 100 320000000 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: