جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
617 مورد یافت شد « Previous 1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 » Next All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
136 02 - 11 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 140 308000000 مشاهده جزییات ملک
135 07 - 11 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 90 189000000 مشاهده جزییات ملک
133 01 - 11 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 135 310500000 مشاهده جزییات ملک
132 01 - 11 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 148 370000000 مشاهده جزییات ملک
127 13 - 11 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 157 290450000 مشاهده جزییات ملک
121 12 - 11 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 108 243000000 مشاهده جزییات ملک
118 14 - 11 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 61 109800000 مشاهده جزییات ملک
106 16 - 11 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی 86 154800000 مشاهده جزییات ملک
103 20 - 11 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 163 326000000 مشاهده جزییات ملک
99 20 - 11 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 102 239700000 مشاهده جزییات ملک
97 20 - 11 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 140 308000000 مشاهده جزییات ملک
96 20 - 11 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 330000000 مشاهده جزییات ملک
75 01 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 95 156750000 مشاهده جزییات ملک
43 21 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 73 138700000 مشاهده جزییات ملک
15 26 - 11 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 140 224000000 مشاهده جزییات ملک
5 01 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 92 129999956 مشاهده جزییات ملک
2 28 - 10 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 50 100000000 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: