جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
776 مورد یافت شد « Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 32 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
6261 09- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 109 2997000017 مشاهده جزییات ملک
6260 10 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 139 4170000000 مشاهده جزییات ملک
6256 10 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 120 3582857160 مشاهده جزییات ملک
6255 10 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 150 4500000000 مشاهده جزییات ملک
6253 10 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 79 1799999990 مشاهده جزییات ملک
6249 09 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 88 1849936000 مشاهده جزییات ملک
6247 09 - 10 - 1401 اپارتمان فروش کرج 45 متری گلشهر 107 2782000000 مشاهده جزییات ملک
6241 07 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 145 3369999955 مشاهده جزییات ملک
6238 07 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 170 0 مشاهده جزییات ملک
6237 07 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 140 4340000000 مشاهده جزییات ملک
6236 07 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 73 1599999984 مشاهده جزییات ملک
6235 07 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 93 2529999993 مشاهده جزییات ملک
6229 05 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 153 3519000000 مشاهده جزییات ملک
6226 05 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 125 3125000000 مشاهده جزییات ملک
6223 05 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 87 1673076903 مشاهده جزییات ملک
6222 03 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 102 2250000048 مشاهده جزییات ملک
6220 03 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 107 3210000000 مشاهده جزییات ملک
6218 03 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 84 1850000040 مشاهده جزییات ملک
6215 06 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 148 3868019960 مشاهده جزییات ملک
6206 04 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 166 4170000012 مشاهده جزییات ملک
6205 04 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 125 2500000000 مشاهده جزییات ملک
6202 04 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 95 2299999970 مشاهده جزییات ملک
6201 07- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 70 1890000000 مشاهده جزییات ملک
6198 05- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 83 1699840000 مشاهده جزییات ملک
6184 30 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 135 3915000000 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: