جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
1222 مورد یافت شد « Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 49 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
9836 22 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 113 163850000 مشاهده جزییات ملک
9834 25 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 62 124000000 مشاهده جزییات ملک
9831 22 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 125 200000000 مشاهده جزییات ملک
9825 23 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 60 87000000 مشاهده جزییات ملک
9821 23 - 05 - 1396 اپارتمان فروش شاهین ویلا بلوار شهید رجایی 103 193640000 مشاهده جزییات ملک
9810 19 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 95 161500000 مشاهده جزییات ملک
9809 19 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 100 200000000 مشاهده جزییات ملک
9808 19 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 99 193050000 مشاهده جزییات ملک
9807 19 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 114 239400000 مشاهده جزییات ملک
9805 19 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 95 190000000 مشاهده جزییات ملک
9798 15 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 100 190000000 مشاهده جزییات ملک
9789 06 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 145 290000000 مشاهده جزییات ملک
9788 06 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 85 119000000 مشاهده جزییات ملک
9784 08 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 134 281400000 مشاهده جزییات ملک
9781 08 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربي شهرک بيدارچشمه 135 256500000 مشاهده جزییات ملک
9779 08 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربي شهرک بيدارچشمه 118 236000000 مشاهده جزییات ملک
9777 05 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 130 286000000 مشاهده جزییات ملک
9776 03 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 70 70000000 مشاهده جزییات ملک
9773 03 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 115 247250000 مشاهده جزییات ملک
9772 02 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 115 138000000 مشاهده جزییات ملک
9767 04 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 87 169650000 مشاهده جزییات ملک
9765 02 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 76 90000036 مشاهده جزییات ملک
9764 01 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 78 140000016 مشاهده جزییات ملک
9763 02 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 86 172000000 مشاهده جزییات ملک
9760 04 - 05 - 1396 اپارتمان فروش مهرشهر بلوار ارم 130 650000000 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: