جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
1461 مورد یافت شد « Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 59 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
9546 04 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 90 144000000 مشاهده جزییات ملک
9545 04 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 120 249999960 مشاهده جزییات ملک
9543 04 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 87 132240000 مشاهده جزییات ملک
9542 04 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 99 212850000 مشاهده جزییات ملک
9538 03 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 150 330000000 مشاهده جزییات ملک
9537 02 - 04 - 1396 اپارتمان فروش شاهین ویلا شاهین ویلا 70 115500000 مشاهده جزییات ملک
9536 02 - 04 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت شهرداری شرقی 142 355000000 مشاهده جزییات ملک
9531 03 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 55 91999985 مشاهده جزییات ملک
9530 04 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 110 209000000 مشاهده جزییات ملک
9526 04 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 145 290000000 مشاهده جزییات ملک
9525 03 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 60 90000000 مشاهده جزییات ملک
9523 03 - 04 - 1396 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 90 80000010 مشاهده جزییات ملک
9522 03 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 65 139999990 مشاهده جزییات ملک
9519 03 - 04 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت شهرداری شرقی 120 180000000 مشاهده جزییات ملک
9516 03 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 134 281400000 مشاهده جزییات ملک
9515 03 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 122 159999950 مشاهده جزییات ملک
9496 28 - 03 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 137 287700000 مشاهده جزییات ملک
9493 27 - 03 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 120 210000000 مشاهده جزییات ملک
9491 29 - 03 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 65 130000000 مشاهده جزییات ملک
9490 29 - 03 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 95 166250000 مشاهده جزییات ملک
9487 29 - 03 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 140 308000000 مشاهده جزییات ملک
9484 27 - 03 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 108 226800000 مشاهده جزییات ملک
9482 23 - 03 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 78 109200000 مشاهده جزییات ملک
9474 25 - 03 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 57 109043451 مشاهده جزییات ملک
9472 23 - 03 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 78 109200000 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: