جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
516 مورد یافت شد « Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 21 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
7111 27 - 03 - 1402 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 124 6572000000 مشاهده جزییات ملک
7110 26 - 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 90 4230000000 مشاهده جزییات ملک
7109 28 - 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 167 6179000000 مشاهده جزییات ملک
7107 16 - 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 101 3838000000 مشاهده جزییات ملک
7104 27 - 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 105 0 مشاهده جزییات ملک
7103 27 - 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 159 6837000000 مشاهده جزییات ملک
7102 27 - 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 153 6885000000 مشاهده جزییات ملک
7101 27 - 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 113 4350500000 مشاهده جزییات ملک
7100 27 - 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 111 4440000000 مشاهده جزییات ملک
7099 26 - 03 - 1402 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 95 3500000000 مشاهده جزییات ملک
7098 06- 04- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 90 4230000000 مشاهده جزییات ملک
7094 24 - 03 - 1402 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 70 0 مشاهده جزییات ملک
7093 25 - 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 143 6006000000 مشاهده جزییات ملک
7092 25 - 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 143 5720000000 مشاهده جزییات ملک
7091 25 - 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 80 3040000000 مشاهده جزییات ملک
7088 27 - 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 125 4625000000 مشاهده جزییات ملک
7087 26 - 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 133 5054000000 مشاهده جزییات ملک
7085 26 - 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 81 3807000000 مشاهده جزییات ملک
7084 26 - 03 - 1402 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم شرقی 140 5320000000 مشاهده جزییات ملک
7083 26 - 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 130 6240000000 مشاهده جزییات ملک
7082 25 - 03 - 1402 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 122 4148000000 مشاهده جزییات ملک
7081 26 - 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 150 6000000000 مشاهده جزییات ملک
7080 25 - 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 185 7400000000 مشاهده جزییات ملک
7078 25 - 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 140 0 مشاهده جزییات ملک
7077 24 - 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 90 3330000000 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: