جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
776 مورد یافت شد « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 32 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
6323 10 - 10 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 140 3780000000 مشاهده جزییات ملک
6321 14 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 130 3640000000 مشاهده جزییات ملک
6320 14 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 112 2688000000 مشاهده جزییات ملک
6315 14 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی شهرک بهارستان 105 2879999955 مشاهده جزییات ملک
6312 14 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 112 3360000000 مشاهده جزییات ملک
6311 14 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 109 3270000000 مشاهده جزییات ملک
6308 14 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 150 4950000000 مشاهده جزییات ملک
6306 14 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 110 2200000000 مشاهده جزییات ملک
6305 14 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 86 1779999964 مشاهده جزییات ملک
6300 30 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 95 2999999965 مشاهده جزییات ملک
6298 13 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 75 2580000000 مشاهده جزییات ملک
6296 13 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 99 3199999968 مشاهده جزییات ملک
6295 13 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 130 2499999970 مشاهده جزییات ملک
6294 13 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بلوار موذن 85 2000000020 مشاهده جزییات ملک
6293 13 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 130 2999880000 مشاهده جزییات ملک
6291 12 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 98.5 2807250000 مشاهده جزییات ملک
6290 12 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 130 3299920000 مشاهده جزییات ملک
6283 12 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 144 4320000000 مشاهده جزییات ملک
6282 09- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 157 3599999952 مشاهده جزییات ملک
6278 11 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 167 4676000000 مشاهده جزییات ملک
6274 11 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 68 2199999988 مشاهده جزییات ملک
6272 11 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 112 2800000000 مشاهده جزییات ملک
6265 11 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 4500000000 مشاهده جزییات ملک
6264 11 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 95 2850000000 مشاهده جزییات ملک
6263 11 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 90 2700000000 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: