جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
515 مورد یافت شد « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 21 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
4517 11 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 131 1768500000 مشاهده جزییات ملک
4511 10 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربي لاله ها 125 2000000000 مشاهده جزییات ملک
4506 08 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 85 1147500000 مشاهده جزییات ملک
4503 07 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 64 896000000 مشاهده جزییات ملک
4502 06 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 60 420000000 مشاهده جزییات ملک
4501 06 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 135 2295000000 مشاهده جزییات ملک
4500 06 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 145 2465000000 مشاهده جزییات ملک
4498 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 2325000000 مشاهده جزییات ملک
4497 03 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 100 1600000000 مشاهده جزییات ملک
4496 02 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 118 2006000000 مشاهده جزییات ملک
4494 01 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 115 0 مشاهده جزییات ملک
4493 01 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 130 2405000000 مشاهده جزییات ملک
4491 01 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 125 1750000000 مشاهده جزییات ملک
4490 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 160 2800000000 مشاهده جزییات ملک
4489 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 110 1210000000 مشاهده جزییات ملک
4488 01 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 147.5 2655000000 مشاهده جزییات ملک
4485 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 91 1337700000 مشاهده جزییات ملک
4475 29 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 130 1699999990 مشاهده جزییات ملک
4473 29 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 75 830000025 مشاهده جزییات ملک
4471 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 160 2700000000 مشاهده جزییات ملک
4470 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 120 1560000000 مشاهده جزییات ملک
4464 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بلوار موذن 112 1400000000 مشاهده جزییات ملک
4462 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 150 1650000000 مشاهده جزییات ملک
4461 26 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 93 1229999958 مشاهده جزییات ملک
4460 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 150 3000000000 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: