جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
617 مورد یافت شد « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 25 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
981 24 - 01 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی شرقی 200 700000000 مشاهده جزییات ملک
980 24 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 85 157250000 مشاهده جزییات ملک
978 24 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 118 218300000 مشاهده جزییات ملک
977 24 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 127 234950000 مشاهده جزییات ملک
976 24 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 148 273800000 مشاهده جزییات ملک
975 18 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 140 280000000 مشاهده جزییات ملک
974 18 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 117 222300000 مشاهده جزییات ملک
973 16 - 01 - 1395 اپارتمان فروش حیدر آباد - 92 92000000 مشاهده جزییات ملک
972 20 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 68 112200000 مشاهده جزییات ملک
971 18 - 01 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 85 90000000 مشاهده جزییات ملک
970 21 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 157 314000000 مشاهده جزییات ملک
969 17 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 155 279000000 مشاهده جزییات ملک
968 25 - 01 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز شرقی 140 336000000 مشاهده جزییات ملک
967 23 - 01 - 1395 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 127 190500000 مشاهده جزییات ملک
966 27 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 146 270100000 مشاهده جزییات ملک
965 01 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 90 150000000 مشاهده جزییات ملک
964 30 - 01 - 1395 اپارتمان فروش کرج کرج نو 95 95000000 مشاهده جزییات ملک
959 30 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 157 298300000 مشاهده جزییات ملک
957 30 - 01 - 1395 اپارتمان فروش شاهین ویلا بنیاد 83 110000000 مشاهده جزییات ملک
956 30 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 193 300000000 مشاهده جزییات ملک
954 04 - 02 - 1395 اپارتمان فروش کرج دهقان ویلا 60 60000000 مشاهده جزییات ملک
953 05 - 02 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 53 95400000 مشاهده جزییات ملک
947 05 - 02 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 185 666000000 مشاهده جزییات ملک
946 05 - 02 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 200 720000000 مشاهده جزییات ملک
945 05 - 02 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 150 420000000 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: