جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
776 مورد یافت شد « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 32 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
6379 21 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 102 2550000000 مشاهده جزییات ملک
6378 21 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 91 2730000000 مشاهده جزییات ملک
6377 21 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 4245000000 مشاهده جزییات ملک
6376 21 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 147 3969000000 مشاهده جزییات ملک
6375 21 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 123 2600083224 مشاهده جزییات ملک
6372 21 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 143 4290000000 مشاهده جزییات ملک
6371 21 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بلوار موذن 86 2000000004 مشاهده جزییات ملک
6370 21 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 145 4000000015 مشاهده جزییات ملک
6369 21 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 100 0 مشاهده جزییات ملک
6368 21 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 85 1870000000 مشاهده جزییات ملک
6367 10- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 210 4620000000 مشاهده جزییات ملک
6362 09- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 134 3685000000 مشاهده جزییات ملک
6361 09- 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 125 3417968750 مشاهده جزییات ملک
6359 10- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 105 3115000035 مشاهده جزییات ملک
6358 20 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 113 3300000020 مشاهده جزییات ملک
6355 19 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 121 3993000000 مشاهده جزییات ملک
6353 19 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 90 2025000000 مشاهده جزییات ملک
6351 19 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 157 4710000000 مشاهده جزییات ملک
6345 18 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 125 3750000000 مشاهده جزییات ملک
6342 18 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 145 4350000000 مشاهده جزییات ملک
6340 18 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بلوار موذن 150 3300000000 مشاهده جزییات ملک
6339 18 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 75 1500000000 مشاهده جزییات ملک
6334 18 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 110 3080000000 مشاهده جزییات ملک
6333 17 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 130 2899999960 مشاهده جزییات ملک
6324 17 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 128 3584000000 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: