جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
515 مورد یافت شد « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 21 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
4576 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 155 2480000000 مشاهده جزییات ملک
4575 29 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 97 1552000000 مشاهده جزییات ملک
4574 29 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 126 1701000000 مشاهده جزییات ملک
4572 01 - 11 - 1399 اپارتمان فروش کرج سه راه گوهر دشت 120 2760000000 مشاهده جزییات ملک
4571 01 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 125 1750000000 مشاهده جزییات ملک
4570 25 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 112 1512000000 مشاهده جزییات ملک
4562 22 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 108 1566000000 مشاهده جزییات ملک
4561 22 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 90 1350000000 مشاهده جزییات ملک
4553 18 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 2100000000 مشاهده جزییات ملک
4551 17 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 150 2550000000 مشاهده جزییات ملک
4550 20 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 185 2775000000 مشاهده جزییات ملک
4547 17 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 150 2500000050 مشاهده جزییات ملک
4546 17 - 10 - 1399 اپارتمان فروش گوهردشت 152 2781600000 مشاهده جزییات ملک
4545 17 - 10 - 1399 اپارتمان فروش شاهین ویلا شهرک ظفر 280 5600000000 مشاهده جزییات ملک
4544 17 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 1900000050 مشاهده جزییات ملک
4543 17 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 149 2831000000 مشاهده جزییات ملک
4542 17 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 147 2719500000 مشاهده جزییات ملک
4541 17 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 148 2516000000 مشاهده جزییات ملک
4538 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 118 1770000000 مشاهده جزییات ملک
4536 19 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 100 1650000000 مشاهده جزییات ملک
4533 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 150 2250000000 مشاهده جزییات ملک
4532 17 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 127 2095500000 مشاهده جزییات ملک
4527 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 145 2610000000 مشاهده جزییات ملک
4526 14 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 108 2268000000 مشاهده جزییات ملک
4525 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 117 2047500000 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: