جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
592 مورد یافت شد « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 24 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
4805 25 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 85 1445000000 مشاهده جزییات ملک
4804 22 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 150 2550000000 مشاهده جزییات ملک
4802 22 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 150 2550000000 مشاهده جزییات ملک
4801 22 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 150 2700000000 مشاهده جزییات ملک
4800 23 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 145 2247500000 مشاهده جزییات ملک
4794 20 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 148 2590000000 مشاهده جزییات ملک
4793 20 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 6 106200000 مشاهده جزییات ملک
4792 20 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 6 103200000 مشاهده جزییات ملک
4791 20 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 6 102600000 مشاهده جزییات ملک
4790 20 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 136 2380000000 مشاهده جزییات ملک
4788 19 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 110 1375000000 مشاهده جزییات ملک
4787 20 - 02 - 1400 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب شرقی 80 1600000000 مشاهده جزییات ملک
4786 20 - 02 - 1400 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز شرقی 150 3750000000 مشاهده جزییات ملک
4785 20 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 95 1045000000 مشاهده جزییات ملک
4783 18 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 102 1938000000 مشاهده جزییات ملک
4782 18 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 93 1767000000 مشاهده جزییات ملک
4780 17 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 101.5 1116500000 مشاهده جزییات ملک
4771 14 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 115 1725000000 مشاهده جزییات ملک
4768 10 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 93 999999984 مشاهده جزییات ملک
4766 11 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 98 1303400000 مشاهده جزییات ملک
4764 11 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 106 1537000000 مشاهده جزییات ملک
4763 10 - 02 - 1400 اپارتمان فروش کرج گلشهر 87 957000000 مشاهده جزییات ملک
4761 27 - 03 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 117 1872000000 مشاهده جزییات ملک
4760 08 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 104 1352000000 مشاهده جزییات ملک
4757 06 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 154 2695000000 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: