جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
1299 مورد یافت شد « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 52 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
1666 03 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 117 0 مشاهده جزییات ملک
1665 05 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 65 117000000 مشاهده جزییات ملک
1664 05 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 160 280000000 مشاهده جزییات ملک
1663 07 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 142 284000000 مشاهده جزییات ملک
1662 07 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 146 248200000 مشاهده جزییات ملک
1661 08 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 153 275400000 مشاهده جزییات ملک
1658 09 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 76 1289960000 مشاهده جزییات ملک
1657 07 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 101 151500000 مشاهده جزییات ملک
1655 08 - 07 - 1393 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب شرقی 135 236250000 مشاهده جزییات ملک
1654 11 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 300000000 مشاهده جزییات ملک
1653 13 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 134 174200000 مشاهده جزییات ملک
1652 15 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 130 273000000 مشاهده جزییات ملک
1651 15 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بلوار موذن 118 236000000 مشاهده جزییات ملک
1650 13 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 85 123250000 مشاهده جزییات ملک
1649 15 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 80 0 مشاهده جزییات ملک
1648 17 - 07 - 1393 اپارتمان فروش کرج مهر ویلا 84 176400000 مشاهده جزییات ملک
1647 17 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 118 250000000 مشاهده جزییات ملک
1646 18 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 98 161700 مشاهده جزییات ملک
1643 18 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 135 297000000 مشاهده جزییات ملک
1642 02 - 10 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 67 120000000 مشاهده جزییات ملک
1641 19 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 75 135000000 مشاهده جزییات ملک
1640 19 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 117 210600000 مشاهده جزییات ملک
1639 20 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 141 296100000 مشاهده جزییات ملک
1638 20 - 07 - 1393 اپارتمان فروش کرج جهان شهر 84 226800000 مشاهده جزییات ملک
1637 20 - 07 - 1393 اپارتمان فروش کرج - 94 140000000 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: