جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
1222 مورد یافت شد « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 49 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
9954 05 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 135 270000000 مشاهده جزییات ملک
9953 02 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 135 243000000 مشاهده جزییات ملک
9951 04 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 67 107200000 مشاهده جزییات ملک
9950 06 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 150 345000000 مشاهده جزییات ملک
9948 04 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 109 185300000 مشاهده جزییات ملک
9942 02 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 70 101500000 مشاهده جزییات ملک
9935 30 - 06 - 1396 اپارتمان فروش کرج iهفت تیر 75 135000000 مشاهده جزییات ملک
9931 01 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 82 123000000 مشاهده جزییات ملک
9930 31 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 74 122100000 مشاهده جزییات ملک
9923 29 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 165 363000000 مشاهده جزییات ملک
9922 29 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 160 352000000 مشاهده جزییات ملک
9921 29 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 140 308000000 مشاهده جزییات ملک
9920 15 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 60 81000000 مشاهده جزییات ملک
9919 27 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 141 282000000 مشاهده جزییات ملک
9916 25 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 125 225000000 مشاهده جزییات ملک
9913 25 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 105 210000000 مشاهده جزییات ملک
9906 26 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 129 225750000 مشاهده جزییات ملک
9905 25 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 140 315000000 مشاهده جزییات ملک
9904 26 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 85 195500000 مشاهده جزییات ملک
9899 24 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 56 86800000 مشاهده جزییات ملک
9898 24 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 100 150000000 مشاهده جزییات ملک
9897 25 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 83 132800000 مشاهده جزییات ملک
9892 22 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 140 266000000 مشاهده جزییات ملک
9891 23 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 85 187000000 مشاهده جزییات ملک
9890 24 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 112 179200000 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: