جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
516 مورد یافت شد « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 21 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
7194 12 - 04 - 1402 اپارتمان فروش شاهین ویلا شاهین ویلا 105 3150000000 مشاهده جزییات ملک
7191 12 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 135 6750000000 مشاهده جزییات ملک
7190 12 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 110 5500000000 مشاهده جزییات ملک
7188 12 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 82 311600000000 مشاهده جزییات ملک
7185 12 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 77 3234000000 مشاهده جزییات ملک
7184 11 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 101 3649938000 مشاهده جزییات ملک
7182 09 - 05 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 97 4171000000 مشاهده جزییات ملک
7181 07 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 78 2574000000 مشاهده جزییات ملک
7179 07 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 149 7599000000 مشاهده جزییات ملک
7178 08 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 146 6716000000 مشاهده جزییات ملک
7174 09 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 150 5850000000 مشاهده جزییات ملک
7171 09 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 81 2835000000 مشاهده جزییات ملک
7169 07 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 82 2650000000 مشاهده جزییات ملک
7168 07 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 58 2349986000 مشاهده جزییات ملک
7164 02 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 80 3496000000 مشاهده جزییات ملک
7160 05 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 80 1840000000 مشاهده جزییات ملک
7158 05 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 85 1899920000 مشاهده جزییات ملک
7157 05 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 145 1410000 مشاهده جزییات ملک
7156 05 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 168 7056000000 مشاهده جزییات ملک
7155 05 - 04 - 1402 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 120 12000000000 مشاهده جزییات ملک
7154 05 - 04 - 1402 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 184 18400000000 مشاهده جزییات ملک
7153 04 - 04 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 144 5040000000 مشاهده جزییات ملک
7152 04 - 04 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 135 5940000000 مشاهده جزییات ملک
7151 04 - 04 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 147 6468000000 مشاهده جزییات ملک
7150 04 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 145 6090000000 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: