جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
776 مورد یافت شد « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 32 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
6442 27 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 115 3795000000 مشاهده جزییات ملک
6439 27 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 140 4200000000 مشاهده جزییات ملک
6437 26 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 149 4172000000 مشاهده جزییات ملک
6436 26 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 108 3456000000 مشاهده جزییات ملک
6435 26 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 177 6018000000 مشاهده جزییات ملک
6433 26 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 112 2600000032 مشاهده جزییات ملک
6430 26 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 84 2500000020 مشاهده جزییات ملک
6425 26 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 105 1950000045 مشاهده جزییات ملک
6422 26 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 147 4500000015 مشاهده جزییات ملک
6419 26 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 125 2875000000 مشاهده جزییات ملک
6418 26 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 100 0 مشاهده جزییات ملک
6414 26 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک البرز 140 1500000040 مشاهده جزییات ملک
6413 26 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 125 3150000000 مشاهده جزییات ملک
6409 26 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 97 2716000000 مشاهده جزییات ملک
6408 24 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 147 4410000000 مشاهده جزییات ملک
6405 25 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 152 4560000000 مشاهده جزییات ملک
6404 25 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 110 3520000000 مشاهده جزییات ملک
6402 24 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 99 2692800000 مشاهده جزییات ملک
6399 09- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 142 3899888000 مشاهده جزییات ملک
6387 24 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 99 2692800000 مشاهده جزییات ملک
6386 24 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 128.5 3750000000 مشاهده جزییات ملک
6385 05- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 82 1804000000 مشاهده جزییات ملک
6384 20 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 100 3300000000 مشاهده جزییات ملک
6381 22 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 86 2408000000 مشاهده جزییات ملک
6380 01 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 144 3888000000 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: