جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
454 مورد یافت شد « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 19 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
7234 10 - 05 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی بلوار موذن 118 7080000000 مشاهده جزییات ملک
7233 07 - 05 - 1402 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 126 41580000000 مشاهده جزییات ملک
7232 07 - 05 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 130 5460000000 مشاهده جزییات ملک
7227 03 - 05 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 147 5400000000 مشاهده جزییات ملک
7225 06 - 05 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 88 3960000000 مشاهده جزییات ملک
7221 02 - 05 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 92 4249940000 مشاهده جزییات ملک
7217 26 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 70 2555000000 مشاهده جزییات ملک
7216 24 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 150 7500000000 مشاهده جزییات ملک
7213 24 - 04 - 1402 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 103 4635000000 مشاهده جزییات ملک
7207 19 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 126 4669938000 مشاهده جزییات ملک
7205 17 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 117 45045000000 مشاهده جزییات ملک
7204 19 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 135 6075000000 مشاهده جزییات ملک
7203 19 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 110 5170000000 مشاهده جزییات ملک
7197 15 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 70 2730000000 مشاهده جزییات ملک
7194 12 - 04 - 1402 اپارتمان فروش شاهین ویلا شاهین ویلا 105 3150000000 مشاهده جزییات ملک
7188 12 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 82 311600000000 مشاهده جزییات ملک
7185 12 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 77 3234000000 مشاهده جزییات ملک
7181 07 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 78 2574000000 مشاهده جزییات ملک
7179 07 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 149 7599000000 مشاهده جزییات ملک
7178 08 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 146 6716000000 مشاهده جزییات ملک
7174 21- 08- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 150 5550000000 مشاهده جزییات ملک
7171 13- 08- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 81 2700000000 مشاهده جزییات ملک
7169 07 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 82 2650000000 مشاهده جزییات ملک
7168 07 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 58 2349986000 مشاهده جزییات ملک
7164 02 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 80 3496000000 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: