جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
1222 مورد یافت شد « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 49 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
10019 22 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 135 337500000 مشاهده جزییات ملک
10018 23 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 76 179999996 مشاهده جزییات ملک
10017 23 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 81 129999978 مشاهده جزییات ملک
10007 18 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 93 186000000 مشاهده جزییات ملک
10005 17 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 118 22000038 مشاهده جزییات ملک
10003 18 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 90 166500000 مشاهده جزییات ملک
9999 17 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 105 229999980 مشاهده جزییات ملک
9998 19 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 190 418000000 مشاهده جزییات ملک
9996 17 - 07 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 90 211500000 مشاهده جزییات ملک
9995 17 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 1 2200000 مشاهده جزییات ملک
9994 17 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 76 133000000 مشاهده جزییات ملک
9993 20 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 95 232750000 مشاهده جزییات ملک
9991 18 - 07 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 90 211500000 مشاهده جزییات ملک
9986 16 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 135 270000000 مشاهده جزییات ملک
9984 16 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی 133 174999937 مشاهده جزییات ملک
9983 16 - 07 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 80 96000000 مشاهده جزییات ملک
9981 16 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 142 305300000 مشاهده جزییات ملک
9979 14 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 143 300300000 مشاهده جزییات ملک
9973 15 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 122 231800000 مشاهده جزییات ملک
9972 16 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 167 334000000 مشاهده جزییات ملک
9970 15 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 73 109999977 مشاهده جزییات ملک
9969 16 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 145 319000000 مشاهده جزییات ملک
9962 14 - 07 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت داریوش 83 157700000 مشاهده جزییات ملک
9959 13 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 121 181500000 مشاهده جزییات ملک
9955 11 - 07 - 1396 اپارتمان فروش شاهین ویلا 350متری 84 139440000 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: