جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
569 مورد یافت شد « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 23 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
4783 18 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 102 1938000000 مشاهده جزییات ملک
4782 18 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 93 1767000000 مشاهده جزییات ملک
4780 17 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 101.5 1116500000 مشاهده جزییات ملک
4774 15 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 100 1700000000 مشاهده جزییات ملک
4771 14 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 115 1725000000 مشاهده جزییات ملک
4768 10 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 93 999999984 مشاهده جزییات ملک
4766 11 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 98 1303400000 مشاهده جزییات ملک
4764 11 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 106 1537000000 مشاهده جزییات ملک
4763 10 - 02 - 1400 اپارتمان فروش کرج گلشهر 87 957000000 مشاهده جزییات ملک
4761 27 - 03 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 117 1872000000 مشاهده جزییات ملک
4760 08 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 104 1352000000 مشاهده جزییات ملک
4757 06 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 154 2695000000 مشاهده جزییات ملک
4756 06 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 94 1645000000 مشاهده جزییات ملک
4755 06 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 89 1557500000 مشاهده جزییات ملک
4752 04 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 70 924000000 مشاهده جزییات ملک
4751 04 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 145 2102500000 مشاهده جزییات ملک
4750 03 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 165 2145000000 مشاهده جزییات ملک
4749 03 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 100 1300000000 مشاهده جزییات ملک
4748 03 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 85 1487500000 مشاهده جزییات ملک
4747 03 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 98 1715000000 مشاهده جزییات ملک
4746 03 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 125 2187500000 مشاهده جزییات ملک
4745 03 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 145 2537500000 مشاهده جزییات ملک
4744 03 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 67 1038500000 مشاهده جزییات ملک
4743 04 - 02 - 1400 اپارتمان فروش شاهین ویلا 22بهمن 137 2192000000 مشاهده جزییات ملک
4742 03 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 97 1697500000 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: