جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
1299 مورد یافت شد « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 52 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
1694 18 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 102 153000000 مشاهده جزییات ملک
1693 17 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 92 139840000 مشاهده جزییات ملک
1692 14 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 85 170000000 مشاهده جزییات ملک
1691 18 - 06 - 1393 اپارتمان فروش کرج فردیس 78 117000000 مشاهده جزییات ملک
1690 21 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 90 162000000 مشاهده جزییات ملک
1689 20 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی - 120 132000000 مشاهده جزییات ملک
1688 22 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 120 210000000 مشاهده جزییات ملک
1687 20 - 06 - 1393 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی شرقی 140 378000000 مشاهده جزییات ملک
1686 18 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 160 280000000 مشاهده جزییات ملک
1685 21 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 114 199500000 مشاهده جزییات ملک
1684 23 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 93 186000000 مشاهده جزییات ملک
1683 23 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 85 170000000 مشاهده جزییات ملک
1682 22 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 86 137600000 مشاهده جزییات ملک
1681 23 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 156 304200000 مشاهده جزییات ملک
1678 25 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 68 68000000 مشاهده جزییات ملک
1677 26 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 120 234000000 مشاهده جزییات ملک
1676 26 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 89 155750000 مشاهده جزییات ملک
1675 30 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 129 186325000 مشاهده جزییات ملک
1674 29 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 165 354750000 مشاهده جزییات ملک
1673 30 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 270000000 مشاهده جزییات ملک
1672 01 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 83 124500000 مشاهده جزییات ملک
1671 01 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 105 185000000 مشاهده جزییات ملک
1670 01 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 135 249750000 مشاهده جزییات ملک
1669 29 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 154 308000000 مشاهده جزییات ملک
1668 02 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 138 276000000 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: