جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
569 مورد یافت شد « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 23 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
4828 01 - 03 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 110 1760000000 مشاهده جزییات ملک
4825 02 - 03 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 140 1960000000 مشاهده جزییات ملک
4820 30 - 02 - 1400 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 148 3552000000 مشاهده جزییات ملک
4819 30 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 68.5 1198750000 مشاهده جزییات ملک
4818 30 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 90 1710000000 مشاهده جزییات ملک
4817 30 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 140 2660000000 مشاهده جزییات ملک
4816 30 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 100 1900000000 مشاهده جزییات ملک
4814 30 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 146 2190000000 مشاهده جزییات ملک
4813 29 - 02 - 1400 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 130 1820000000 مشاهده جزییات ملک
4808 26 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 90 1530000000 مشاهده جزییات ملک
4806 25 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 95 1662500000 مشاهده جزییات ملک
4805 25 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 85 1445000000 مشاهده جزییات ملک
4804 22 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 150 2550000000 مشاهده جزییات ملک
4802 22 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 150 2550000000 مشاهده جزییات ملک
4801 22 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 150 2700000000 مشاهده جزییات ملک
4800 23 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 145 2247500000 مشاهده جزییات ملک
4794 20 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 148 2590000000 مشاهده جزییات ملک
4793 20 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 6 106200000 مشاهده جزییات ملک
4792 20 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 6 103200000 مشاهده جزییات ملک
4791 20 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 6 102600000 مشاهده جزییات ملک
4790 20 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 136 2380000000 مشاهده جزییات ملک
4788 19 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 110 1375000000 مشاهده جزییات ملک
4787 20 - 02 - 1400 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب شرقی 80 1600000000 مشاهده جزییات ملک
4786 20 - 02 - 1400 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز شرقی 150 3750000000 مشاهده جزییات ملک
4785 20 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 95 1045000000 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: