جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
1299 مورد یافت شد « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 52 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
1730 28 - 05 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 98 150000000 مشاهده جزییات ملک
1729 02 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 107 139100000 مشاهده جزییات ملک
1728 05 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 90 130500000 مشاهده جزییات ملک
1727 06 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 100 140000000 مشاهده جزییات ملک
1726 16 - 06 - 1393 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز شرقی 180 450000000 مشاهده جزییات ملک
1724 07 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 98 146250000 مشاهده جزییات ملک
1723 07 - 06 - 1393 اپارتمان فروش گوهردشت داریوش 119 237000000 مشاهده جزییات ملک
1722 09 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 112 201600000 مشاهده جزییات ملک
1721 07 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 145 290000000 مشاهده جزییات ملک
1720 07 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 128 256000000 مشاهده جزییات ملک
1719 11 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 115 230000000 مشاهده جزییات ملک
1718 11 - 06 - 1393 اپارتمان فروش کرج عظیمیه 60 0 مشاهده جزییات ملک
1717 07 - 06 - 1393 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم شرقی 80 112000000 مشاهده جزییات ملک
1715 11 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 108 226800000 مشاهده جزییات ملک
1714 05 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 72 129600000 مشاهده جزییات ملک
1712 14 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 93 158100000 مشاهده جزییات ملک
1711 05 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 85 134999975 مشاهده جزییات ملک
1710 17 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 94 149600000 مشاهده جزییات ملک
1708 16 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 108 226800000 مشاهده جزییات ملک
1707 13 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 88 136400000 مشاهده جزییات ملک
1706 15 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 120 240000000 مشاهده جزییات ملک
1705 14 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 55 58000000 مشاهده جزییات ملک
1703 16 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 150 285000000 مشاهده جزییات ملک
1698 13 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 111 255300000 مشاهده جزییات ملک
1697 13 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 172 395600000 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: