جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
617 مورد یافت شد « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 25 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
1926 04 - 02 - 1397 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز غربی 182 800800000 مشاهده جزییات ملک
1925 04 - 02 - 1397 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز غربی 133 558600000 مشاهده جزییات ملک
1924 04 - 02 - 1397 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز غربی 133 518700000 مشاهده جزییات ملک
1923 04 - 02 - 1397 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز غربی 121 423500000 مشاهده جزییات ملک
1922 03 - 02 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 0 مشاهده جزییات ملک
1918 27 - 01 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 120 300000000 مشاهده جزییات ملک
1917 30 - 01 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 80 135000000 مشاهده جزییات ملک
1915 04 - 02 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 137 411000000 مشاهده جزییات ملک
1913 03 - 02 - 1397 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 112 235200000 مشاهده جزییات ملک
1912 03 - 02 - 1397 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 144 374400000 مشاهده جزییات ملک
1903 30 - 01 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 145 355250000 مشاهده جزییات ملک
1900 29 - 01 - 1397 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 130 325000000 مشاهده جزییات ملک
1894 27 - 01 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 85 114750000 مشاهده جزییات ملک
1890 25 - 01 - 1397 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 85 110000030 مشاهده جزییات ملک
1889 24 - 01 - 1397 اپارتمان فروش باغستان شرقی بلوار موذن 86 129000000 مشاهده جزییات ملک
1874 21 - 01 - 1397 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 94 15040000000 مشاهده جزییات ملک
1869 19 - 01 - 1397 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی شرقی 110 341000000 مشاهده جزییات ملک
1868 20 - 01 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 97 223100000 مشاهده جزییات ملک
1867 20 - 01 - 1397 اپارتمان فروش باغستان شرقی - 145 340750000 مشاهده جزییات ملک
1866 19 - 01 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 105 252000000 مشاهده جزییات ملک
1860 20 - 01 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 91 236600000 مشاهده جزییات ملک
1858 17 - 01 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک البرز 75 82500000 مشاهده جزییات ملک
1856 17 - 01 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 78 124800000 مشاهده جزییات ملک
1855 17 - 01 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 145 377000000 مشاهده جزییات ملک
1852 15 - 01 - 1397 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 105 241500000 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: