جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
454 مورد یافت شد « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 19 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
7287 21 - 06 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 97 3977000000 مشاهده جزییات ملک
7284 16 - 06 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 148 6364000000 مشاهده جزییات ملک
7282 19 - 06 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 98 0 مشاهده جزییات ملک
7281 11 - 06 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 83 3137400000 مشاهده جزییات ملک
7280 11 - 06 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 72 2700000000 مشاهده جزییات ملک
7279 10 - 06 - 1402 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 102 4080000000 مشاهده جزییات ملک
7278 09 - 06 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 84 3579996000 مشاهده جزییات ملک
7277 09 - 06 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 200 8800000000 مشاهده جزییات ملک
7276 09 - 06 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 146 7300000000 مشاهده جزییات ملک
7274 22- 08- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 148 6216000000 مشاهده جزییات ملک
7272 07 - 06 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 65 2399995000 مشاهده جزییات ملک
7269 16- 08- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 100 4600000000 مشاهده جزییات ملک
7267 21- 08- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 147 5145000000 مشاهده جزییات ملک
7260 26 - 05 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 96 2688000000 مشاهده جزییات ملک
7258 27 - 05 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 86 3182000000 مشاهده جزییات ملک
7255 21 - 05 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 105 4830000000 مشاهده جزییات ملک
7253 23 - 05 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 118 4849800000 مشاهده جزییات ملک
7251 20 - 05 - 1390 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 88 3300000000 مشاهده جزییات ملک
7250 14- 08- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 90 3096000000 مشاهده جزییات ملک
7249 21 - 05 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 105 4830000000 مشاهده جزییات ملک
7244 12 - 05 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 112 4704000000 مشاهده جزییات ملک
7242 14 - 05 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 100 3200000000 مشاهده جزییات ملک
7240 09 - 05 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 153.5 5311100000 مشاهده جزییات ملک
7239 10 - 05 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 147 5586000000 مشاهده جزییات ملک
7237 14- 08- 1402 اپارتمان فروش کرج دهقان ویلا 75 2850000000 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: