جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
776 مورد یافت شد « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 32 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
6485 02 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 153 5355000000 مشاهده جزییات ملک
6480 02 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 123 2829000000 مشاهده جزییات ملک
6479 02 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 150 5250000000 مشاهده جزییات ملک
6478 02 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 3900000000 مشاهده جزییات ملک
6476 02 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 148 4099600000 مشاهده جزییات ملک
6475 02 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 155 4499960000 مشاهده جزییات ملک
6474 02 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 146 4380000000 مشاهده جزییات ملک
6472 01 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 123 3936000000 مشاهده جزییات ملک
6471 01 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 135 4050000000 مشاهده جزییات ملک
6470 02 - 11 - 1401 اپارتمان فروش شاهین ویلا 350متری 115 2760000000 مشاهده جزییات ملک
6469 02 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 146 4672000000 مشاهده جزییات ملک
6468 01 - 11 - 1390 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 115 3335000000 مشاهده جزییات ملک
6467 01 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 150 4500000000 مشاهده جزییات ملک
6466 01 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 103 2163000000 مشاهده جزییات ملک
6464 01 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 99 3019500000 مشاهده جزییات ملک
6463 01 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 95 2099999985 مشاهده جزییات ملک
6460 11- 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 147 4557000000 مشاهده جزییات ملک
6458 01 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 113 4500000017 مشاهده جزییات ملک
6456 30 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 92 2548400000 مشاهده جزییات ملک
6453 29 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 5250000000 مشاهده جزییات ملک
6452 01- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی شهرک بهارستان 78 2299999962 مشاهده جزییات ملک
6451 28 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 86 1799980000 مشاهده جزییات ملک
6447 28 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 153 5199999984 مشاهده جزییات ملک
6444 27 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 90 2199999960 مشاهده جزییات ملک
6443 27 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 102 2040000000 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: