جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
1222 مورد یافت شد « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 49 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
10060 12 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 100 180000000 مشاهده جزییات ملک
10059 06 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 145 275500000 مشاهده جزییات ملک
10058 07 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 93 162750000 مشاهده جزییات ملک
10057 01 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 93 153450000 مشاهده جزییات ملک
10056 29 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 92 138000000 مشاهده جزییات ملک
10055 02 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 92 165600000 مشاهده جزییات ملک
10054 02 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 92 147200000 مشاهده جزییات ملک
10053 27 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 106 174900000 مشاهده جزییات ملک
10052 04 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 106 217300000 مشاهده جزییات ملک
10049 03 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 100 210000000 مشاهده جزییات ملک
10047 02 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 87 130500000 مشاهده جزییات ملک
10044 30 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 134 254999990 مشاهده جزییات ملک
10042 30 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 120 192000000 مشاهده جزییات ملک
10041 30 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 145 333500000 مشاهده جزییات ملک
10040 30 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 125 287500000 مشاهده جزییات ملک
10038 30 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 138 282900000 مشاهده جزییات ملک
10033 24 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 111 2053500000 مشاهده جزییات ملک
10032 25 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 70 112000000 مشاهده جزییات ملک
10030 23 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 81 129999978 مشاهده جزییات ملک
10029 25 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 133.5 284999938 مشاهده جزییات ملک
10028 25 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 150 330000000 مشاهده جزییات ملک
10026 26 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 96 192000000 مشاهده جزییات ملک
10025 25 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 76 155000024 مشاهده جزییات ملک
10024 25 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 138 289800000 مشاهده جزییات ملک
10020 20 - 07 - 1396 اپارتمان فروش شاهین ویلا شاهین ویلا 68 124999980 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: