جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
776 مورد یافت شد « Previous 1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
4276 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی شهرک بهارستان 115 1725000000 مشاهده جزییات ملک
4269 30- 04- 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 88 1196800000 مشاهده جزییات ملک
4266 04- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 123 3649902000 مشاهده جزییات ملک
4263 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 96 864000000 مشاهده جزییات ملک
4248 23 - 04 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 85 1062500000 مشاهده جزییات ملک
4237 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 0 مشاهده جزییات ملک
4236 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 146 2190000000 مشاهده جزییات ملک
4231 05 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 126 2019999996 مشاهده جزییات ملک
4230 05 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 138 2000000052 مشاهده جزییات ملک
4228 05 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 89 1399999993 مشاهده جزییات ملک
4224 09- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 80 2800000000 مشاهده جزییات ملک
4220 05 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 125 1800000000 مشاهده جزییات ملک
4218 03 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 125 1898148125 مشاهده جزییات ملک
4217 28 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 110 1815000000 مشاهده جزییات ملک
4214 28- 03- 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 150 3600000000 مشاهده جزییات ملک
4213 11- 10- 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 147 3895500000 مشاهده جزییات ملک
4210 01 - 08 - 1399 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی شرقی 105 2625000000 مشاهده جزییات ملک
4208 02 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 105 1470000000 مشاهده جزییات ملک
4200 28 - 07 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 106 1908000000 مشاهده جزییات ملک
4199 15 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 142 2059000000 مشاهده جزییات ملک
4198 30 - 07 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 148 2312500000 مشاهده جزییات ملک
4196 30 - 07 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 132 1782000000 مشاهده جزییات ملک
4193 28- 03- 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 143 3289000000 مشاهده جزییات ملک
4192 25- 10- 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 138 3174000000 مشاهده جزییات ملک
4189 29 - 07 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 140 2500000020 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: