جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
776 مورد یافت شد « Previous 1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 32 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
4336 24 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 88 1150000016 مشاهده جزییات ملک
4332 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بلوار موذن 149 0 مشاهده جزییات ملک
4330 04- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 125 3800000000 مشاهده جزییات ملک
4329 24 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 110 0 مشاهده جزییات ملک
4328 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 110 1490000050 مشاهده جزییات ملک
4327 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 147 2352000000 مشاهده جزییات ملک
4325 23 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 108 1620000000 مشاهده جزییات ملک
4322 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 86 1032000000 مشاهده جزییات ملک
4319 10- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 135 4050000000 مشاهده جزییات ملک
4318 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 85 1360000000 مشاهده جزییات ملک
4315 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 113 1599999996 مشاهده جزییات ملک
4314 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 90 1500000030 مشاهده جزییات ملک
4313 20 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 128 1150000000 مشاهده جزییات ملک
4311 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 147 2352000000 مشاهده جزییات ملک
4306 19 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 70 1750000000 مشاهده جزییات ملک
4305 19 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 140 3500000000 مشاهده جزییات ملک
4300 19 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 105 1732500000 مشاهده جزییات ملک
4297 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 125 2150000000 مشاهده جزییات ملک
4296 18 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 165 2838000000 مشاهده جزییات ملک
4295 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 148 2220000000 مشاهده جزییات ملک
4293 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی شهرک بهارستان 98 1617000000 مشاهده جزییات ملک
4292 18 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 95 997500000 مشاهده جزییات ملک
4291 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 88.5 1327500000 مشاهده جزییات ملک
4289 17 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 135 2160000000 مشاهده جزییات ملک
4285 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 115 1667500000 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: