جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
516 مورد یافت شد « Previous 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 » Next All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
4443 16- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 100 2500000000 مشاهده جزییات ملک
4363 07- 04- 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 150 3750000000 مشاهده جزییات ملک
4266 04- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 123 3649902000 مشاهده جزییات ملک
4225 02- 02- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 80 4400000000 مشاهده جزییات ملک
4224 02- 02- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 82 4510000000 مشاهده جزییات ملک
4220 25- 02- 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 125 2100000000 مشاهده جزییات ملک
4214 28- 03- 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 150 3600000000 مشاهده جزییات ملک
4213 04- 04- 1402 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 148 6660000000 مشاهده جزییات ملک
4097 13- 03- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک البرز 155 3875000000 مشاهده جزییات ملک
4082 25- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 107 2500000002 مشاهده جزییات ملک
3968 08- 04- 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 150 2550000000 مشاهده جزییات ملک
3868 13- 12- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 115 4715000000 مشاهده جزییات ملک
3846 30- 03- 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 145 3262500000 مشاهده جزییات ملک
3539 19- 12- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 195 9360000000 مشاهده جزییات ملک
3404 31- 03- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 130 5850000000 مشاهده جزییات ملک
3328 31- 03- 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 145 3335000000 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: