جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
1222 مورد یافت شد « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 49 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
10101 15 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 140.8 323840000 مشاهده جزییات ملک
10099 10 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 82 168100000 مشاهده جزییات ملک
10097 13 - 08 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 82 143500000 مشاهده جزییات ملک
10096 13 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 127 0 مشاهده جزییات ملک
10095 11 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 172.5 379500000 مشاهده جزییات ملک
10092 13 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 65 136500000 مشاهده جزییات ملک
10090 13 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 85 127500000 مشاهده جزییات ملک
10089 10 - 08 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب شرقی 110 209000000 مشاهده جزییات ملک
10088 13 - 08 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب شرقی 125 287500000 مشاهده جزییات ملک
10087 14 - 08 - 1396 اپارتمان فروش شهسوار 114 171000000 مشاهده جزییات ملک
10086 10 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی 70 147000000 مشاهده جزییات ملک
10084 10 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 105 210000000 مشاهده جزییات ملک
10083 11 - 08 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی شرقی 140 560000000 مشاهده جزییات ملک
10082 10 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 94 0 مشاهده جزییات ملک
10079 10 - 08 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی شرقی 220 682000000 مشاهده جزییات ملک
10078 10 - 08 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی شرقی 130 403000000 مشاهده جزییات ملک
10075 09 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 89 120150000 مشاهده جزییات ملک
10074 09 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 102 162999978 مشاهده جزییات ملک
10072 09 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 94.18 193069000 مشاهده جزییات ملک
10070 09 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 145 304500000 مشاهده جزییات ملک
10068 09 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 110 251999990 مشاهده جزییات ملک
10067 09 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 100 120000000 مشاهده جزییات ملک
10066 09 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 107 168999973 مشاهده جزییات ملک
10064 06 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 141 253800000 مشاهده جزییات ملک
10063 22 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 142 262700000 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: