جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
617 مورد یافت شد « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 25 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
2016 05 - 03 - 1397 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی شرقی 90 0 مشاهده جزییات ملک
2015 03 - 03 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 135 337500000 مشاهده جزییات ملک
2014 05 - 03 - 1397 اپارتمان فروش شاهین ویلا شاهین ویلا 110 269500000 مشاهده جزییات ملک
2010 30 - 02 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 135 283500000 مشاهده جزییات ملک
2007 02 - 03 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 140 434000000 مشاهده جزییات ملک
1997 28 - 02 - 1397 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 105 294000000 مشاهده جزییات ملک
1996 28 - 02 - 1397 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 105 262500000 مشاهده جزییات ملک
1988 26 - 02 - 1397 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 140 371000000 مشاهده جزییات ملک
1986 24 - 02 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 95 285000000 مشاهده جزییات ملک
1980 24 - 02 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 134 361800000 مشاهده جزییات ملک
1979 24 - 02 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 149 417200000 مشاهده جزییات ملک
1968 15 - 02 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 107 267500000 مشاهده جزییات ملک
1964 15 - 02 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 115 201250000 مشاهده جزییات ملک
1962 14 - 02 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 83 149400000 مشاهده جزییات ملک
1961 18 - 02 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 89 164650000 مشاهده جزییات ملک
1957 11 - 02 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 135 324000000 مشاهده جزییات ملک
1953 10 - 02 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 126 302400000 مشاهده جزییات ملک
1950 05 - 02 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 77.5 124000000 مشاهده جزییات ملک
1948 07 - 02 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربي لاله ها 68 170000000 مشاهده جزییات ملک
1944 06 - 02 - 1397 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 72 169200000 مشاهده جزییات ملک
1943 05 - 02 - 1397 اپارتمان فروش کرج حصارک 85 59999970 مشاهده جزییات ملک
1942 07 - 02 - 1397 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 135 337500000 مشاهده جزییات ملک
1936 29 - 01 - 1397 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 120 300000000 مشاهده جزییات ملک
1931 01 - 02 - 1397 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 172 516000000 مشاهده جزییات ملک
1927 04 - 02 - 1397 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز غربی 154 677600000 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: