جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
1461 مورد یافت شد « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 59 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
9873 13 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 106 222600000 مشاهده جزییات ملک
9872 13 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بلوار موذن 86 110080000 مشاهده جزییات ملک
9871 13 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 88 168080000 مشاهده جزییات ملک
9870 12 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 110 231000000 مشاهده جزییات ملک
9869 12 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 112 224000000 مشاهده جزییات ملک
9867 12 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 105 130200000 مشاهده جزییات ملک
9866 12 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 80 129600000 مشاهده جزییات ملک
9865 12 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 14 108750000 مشاهده جزییات ملک
9864 12 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 102 178500000 مشاهده جزییات ملک
9863 12 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 142 284000000 مشاهده جزییات ملک
9860 12 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 70 127050000 مشاهده جزییات ملک
9859 12 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 84 152000016 مشاهده جزییات ملک
9858 12 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 54 81000000 مشاهده جزییات ملک
9855 11 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 75 130000000 مشاهده جزییات ملک
9854 06 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 145 268250000 مشاهده جزییات ملک
9850 27 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 108 189000000 مشاهده جزییات ملک
9848 27 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 133 250040000 مشاهده جزییات ملک
9847 27 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 84 94920000 مشاهده جزییات ملک
9845 27 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 100 160000000 مشاهده جزییات ملک
9844 27 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 130 247000000 مشاهده جزییات ملک
9843 27 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 88 132000000 مشاهده جزییات ملک
9842 27 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 90 189000000 مشاهده جزییات ملک
9841 27 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 125 250000000 مشاهده جزییات ملک
9837 22 - 05 - 1396 اپارتمان فروش شاهین ویلا بنیاد 103 193640000 مشاهده جزییات ملک
9836 22 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 113 163850000 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: