جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
515 مورد یافت شد « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 21 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
4729 30 - 01 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 83 1300000033 مشاهده جزییات ملک
4726 28 - 01 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 78 936000000 مشاهده جزییات ملک
4725 27 - 01 - 1400 اپارتمان فروش شاهین ویلا شاهین ویلا 75 0 مشاهده جزییات ملک
4724 26 - 01 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 6 87000000 مشاهده جزییات ملک
4723 25 - 01 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 110 1595000000 مشاهده جزییات ملک
4716 22 - 01 - 1400 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم شرقی 110 1650000000 مشاهده جزییات ملک
4715 22 - 01 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 79 948000000 مشاهده جزییات ملک
4714 22 - 01 - 1400 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 100 1800000000 مشاهده جزییات ملک
4713 22 - 01 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 130 2015000000 مشاهده جزییات ملک
4712 22 - 01 - 1400 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز شرقی 55 9350000000 مشاهده جزییات ملک
4709 22 - 01 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 95 1662500000 مشاهده جزییات ملک
4704 19 - 01 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 102 1734000000 مشاهده جزییات ملک
4703 19 - 01 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 96 1632000000 مشاهده جزییات ملک
4702 19 - 01 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 89 1513000000 مشاهده جزییات ملک
4701 19 - 01 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 145 2465000000 مشاهده جزییات ملک
4697 16 - 01 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربي شبنم ها 130 2210000000 مشاهده جزییات ملک
4696 16 - 01 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربي شبنم ها 145 2465000000 مشاهده جزییات ملک
4695 16 - 01 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 75 1050000000 مشاهده جزییات ملک
4694 16 - 01 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 74 919999968 مشاهده جزییات ملک
4691 15 - 01 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 97 1649000000 مشاهده جزییات ملک
4690 15 - 01 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 91 1274000000 مشاهده جزییات ملک
4689 15 - 01 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 73.5 955500000 مشاهده جزییات ملک
4684 08 - 01 - 1400 اپارتمان فروش کرج 75 1200000000 مشاهده جزییات ملک
4678 18 - 12 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 78 1220000028 مشاهده جزییات ملک
4676 16 - 12 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 115 1840000000 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: