جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
454 مورد یافت شد « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 19 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
7333 25 - 07 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 102 3468000000 مشاهده جزییات ملک
7330 21- 08- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 134 5360000000 مشاهده جزییات ملک
7329 26 - 07 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 135 5805000000 مشاهده جزییات ملک
7328 26 - 07 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 135 5400000000 مشاهده جزییات ملک
7326 19 - 07 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 90 3690000000 مشاهده جزییات ملک
7325 13 - 07 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 105 4200000000 مشاهده جزییات ملک
7324 13 - 07 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 136 5168000000 مشاهده جزییات ملک
7323 12 - 07 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 180 8100000000 مشاهده جزییات ملک
7322 12 - 07 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 114 3898800000 مشاهده جزییات ملک
7319 10 - 07 - 1402 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی شهرک بهارستان 103 3605000000 مشاهده جزییات ملک
7318 10 - 07 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 92 2300000000 مشاهده جزییات ملک
7317 08 - 07 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 56 2240000000 مشاهده جزییات ملک
7314 05 - 07 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 75 3300000000 مشاهده جزییات ملک
7313 30 - 06 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 140 4900000000 مشاهده جزییات ملک
7312 05 - 07 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 145 5510000000 مشاهده جزییات ملک
7310 04 - 07 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 100 4500000000 مشاهده جزییات ملک
7307 03 - 07 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 150 6450000000 مشاهده جزییات ملک
7306 01 - 07 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 111 3996000000 مشاهده جزییات ملک
7303 14- 08- 1402 اپارتمان فروش شاهین ویلا شاهین ویلا 86 3300000000 مشاهده جزییات ملک
7301 28 - 06 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 180 7740000000 مشاهده جزییات ملک
7300 12 - 07 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 153 6885000000 مشاهده جزییات ملک
7297 27 - 06 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 115 5175000000 مشاهده جزییات ملک
7295 25 - 06 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 86 3440000000 مشاهده جزییات ملک
7294 14- 05- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 75 3600000000 مشاهده جزییات ملک
7291 21 - 06 - 1402 اپارتمان فروش حیدر آباد - 95 1500000000 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: