جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
776 مورد یافت شد « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 32 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
6527 07 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 88 2948000000 مشاهده جزییات ملک
6525 01 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 75 1800000000 مشاهده جزییات ملک
6524 07 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 170 5950000000 مشاهده جزییات ملک
6523 07 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 5250000000 مشاهده جزییات ملک
6522 07 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 120 4200000000 مشاهده جزییات ملک
6521 07 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 156 5148000000 مشاهده جزییات ملک
6516 05 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 94 2789999994 مشاهده جزییات ملک
6514 05 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 125 4500000000 مشاهده جزییات ملک
6513 05 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 107 3210000000 مشاهده جزییات ملک
6509 04 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 80 2200000000 مشاهده جزییات ملک
6508 04 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 115 0 مشاهده جزییات ملک
6506 04 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 150 4350000000 مشاهده جزییات ملک
6504 04 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 113 260000005 مشاهده جزییات ملک
6503 04 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 210 6720000000 مشاهده جزییات ملک
6502 04 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 110 3630000000 مشاهده جزییات ملک
6501 04 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 130 3900000000 مشاهده جزییات ملک
6499 03 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 86 2100000030 مشاهده جزییات ملک
6498 03 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 135 3200000040 مشاهده جزییات ملک
6495 03 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 155 4499999990 مشاهده جزییات ملک
6493 03 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 125 1950000000 مشاهده جزییات ملک
6492 03 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 185 5999999920 مشاهده جزییات ملک
6491 03 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 92 2199999956 مشاهده جزییات ملک
6489 03 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 118.5 3199500000 مشاهده جزییات ملک
6488 02 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 160 4500000000 مشاهده جزییات ملک
6486 02 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 150 4650000000 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: