جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
1299 مورد یافت شد « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 52 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
1760 28 - 05 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 150 300000000 مشاهده جزییات ملک
1758 27 - 05 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 300000000 مشاهده جزییات ملک
1757 28 - 05 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 110 165000000 مشاهده جزییات ملک
1756 29 - 05 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 150 300000000 مشاهده جزییات ملک
1755 15 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 103 206000000 مشاهده جزییات ملک
1754 29 - 05 - 1393 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی هلیکوپتر سازی 115 230000000 مشاهده جزییات ملک
1751 28 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی هلیکوپتر سازی 210 420000000 مشاهده جزییات ملک
1750 29 - 05 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 73 124000000 مشاهده جزییات ملک
1749 01 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 85 161500000 مشاهده جزییات ملک
1748 27 - 05 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 125 250000000 مشاهده جزییات ملک
1747 30 - 05 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 85 161500000 مشاهده جزییات ملک
1746 30 - 05 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 90 157500000 مشاهده جزییات ملک
1745 31 - 05 - 1393 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 100 220000000 مشاهده جزییات ملک
1744 30 - 05 - 1393 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 100 205000000 مشاهده جزییات ملک
1743 02 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 120 198000000 مشاهده جزییات ملک
1741 03 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی شهرک بهارستان 85 170000000 مشاهده جزییات ملک
1740 03 - 05 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 125 218750000 مشاهده جزییات ملک
1739 03 - 06 - 1393 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی شرقی 100 270000000 مشاهده جزییات ملک
1738 05 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 84 126000000 مشاهده جزییات ملک
1737 03 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 128 268800000 مشاهده جزییات ملک
1736 04 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 89 164650000 مشاهده جزییات ملک
1735 04 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 100 185000000 مشاهده جزییات ملک
1734 04 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 110 203500000 مشاهده جزییات ملک
1733 05 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 100 160000000 مشاهده جزییات ملک
1731 05 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 115 184000000 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: