جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
592 مورد یافت شد « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 24 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
5046 28 - 07 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 127 2260600000 مشاهده جزییات ملک
5044 30 - 07 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 143 2145000000 مشاهده جزییات ملک
5038 21 - 07 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 105 1575000000 مشاهده جزییات ملک
5037 20 - 07 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 75 90000000 مشاهده جزییات ملک
5035 19 - 07 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 83 1099750000 مشاهده جزییات ملک
5032 15 - 07 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 142 2059000000 مشاهده جزییات ملک
5031 12 - 07 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 75.5 1374100000 مشاهده جزییات ملک
5030 12 - 07 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 110 1773200000 مشاهده جزییات ملک
5026 06 - 07 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 90 1350000000 مشاهده جزییات ملک
5025 06 - 07 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 145 2175000000 مشاهده جزییات ملک
5024 06 - 07 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 140 2380000000 مشاهده جزییات ملک
5021 01 - 07 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 121 1839200000 مشاهده جزییات ملک
5014 29 - 06 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 104 1370000008 مشاهده جزییات ملک
5010 28 - 06 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 93 1767000000 مشاهده جزییات ملک
5008 27 - 06 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 85 1317500000 مشاهده جزییات ملک
5007 27 - 06 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 110 1815000000 مشاهده جزییات ملک
5006 25 - 06 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 145 2465000000 مشاهده جزییات ملک
5004 25 - 06 - 1400 اپارتمان فروش شاهین ویلا شهرک ظفر 110 1705000000 مشاهده جزییات ملک
5003 25 - 06 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 139 2363000000 مشاهده جزییات ملک
5002 24 - 06 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 2550000000 مشاهده جزییات ملک
5001 26 - 06 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 95 1200000005 مشاهده جزییات ملک
5000 23 - 06 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 91 1547000000 مشاهده جزییات ملک
4998 21 - 06 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 86 1462000000 مشاهده جزییات ملک
4991 16 - 06 - 1400 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز غربی 171 4446000000 مشاهده جزییات ملک
4990 16 - 06 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 125 2412500000 مشاهده جزییات ملک
4989 15 - 06 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 128 2368000000 مشاهده جزییات ملک
4988 14 - 06 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 74.5 1050000020 مشاهده جزییات ملک
4987 14 - 06 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 139 2363000000 مشاهده جزییات ملک
4986 12 - 06 - 1400 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 80 1040000000 مشاهده جزییات ملک
4984 10 - 06 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 120 168000000000 مشاهده جزییات ملک
4981 07 - 06 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 103 1442000000 مشاهده جزییات ملک
4978 03 - 06 - 1400 اپارتمان فروش شاهين ويلا قلم غربي 85 850000000 مشاهده جزییات ملک
4976 30 - 05 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 85 1000000010 مشاهده جزییات ملک
4975 31 - 05 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 111 1942500000 مشاهده جزییات ملک
4972 29 - 05 - 1400 اپارتمان فروش کرج حصارک 150 1500000000 مشاهده جزییات ملک
4967 21 - 05 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 93.5 1309000000 مشاهده جزییات ملک
4966 20 - 05 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 90 1485000000 مشاهده جزییات ملک
4961 14 - 05 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 109 1962000000 مشاهده جزییات ملک
4960 10 - 05 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 65 910000000 مشاهده جزییات ملک
4951 10 - 05 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 135 2025000000 مشاهده جزییات ملک
4949 10 - 05 - 1400 اپارتمان فروش گوهردشت شهرک جهازی ها 76 1064000000 مشاهده جزییات ملک
4946 08 - 05 - 1400 اپارتمان فروش کرج مطهری 180 4050000000 مشاهده جزییات ملک
4937 05 - 05 - 1400 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 103 1545000000 مشاهده جزییات ملک
4933 02 - 05 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 74 88800000 مشاهده جزییات ملک
4932 03 - 05 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 89 111250000 مشاهده جزییات ملک
4931 01 - 07 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 63 693000000 مشاهده جزییات ملک
4930 01 - 05 - 1400 اپارتمان فروش کرج عظیمیه 105 2940000000 مشاهده جزییات ملک
4929 01 - 05 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 142 2272000000 مشاهده جزییات ملک
4924 31 - 04 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 65 877500000 مشاهده جزییات ملک
4922 27 - 04 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 85 1000000010 مشاهده جزییات ملک
4919 26 - 04 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 75 1125000000 مشاهده جزییات ملک
4915 25 - 04 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 142 1988000000 مشاهده جزییات ملک
4912 24 - 04 - 1400 اپارتمان فروش کرج 45 متری گلشهر 100 850000000 مشاهده جزییات ملک
4911 21 - 04 - 1400 اپارتمان فروش گوهردشت داریوش 117 1755000000 مشاهده جزییات ملک
4908 22 - 04 - 1400 اپارتمان فروش شاهین ویلا 350متری 83 779999970 مشاهده جزییات ملک
4904 20 - 04 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 106 1590000000 مشاهده جزییات ملک
4903 19 - 04 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 146 2409000000 مشاهده جزییات ملک
4899 18 - 04 - 1400 اپارتمان فروش شاهین ویلا - 145 2465000000 مشاهده جزییات ملک
4898 18 - 04 - 1400 اپارتمان فروش شاهین ویلا - 165 2805000000 مشاهده جزییات ملک
4897 15 - 04 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 60 949999980 مشاهده جزییات ملک
4893 12 - 04 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 80 1400000000 مشاهده جزییات ملک
4887 09 - 04 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 80 1120000000 مشاهده جزییات ملک
4886 08 - 04 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 100 1300000000 مشاهده جزییات ملک
4885 07 - 04 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 157 3140000000 مشاهده جزییات ملک
4882 08 - 04 - 1400 اپارتمان فروش کرج 45 متری گلشهر 90 1299999960 مشاهده جزییات ملک
4879 06 - 04 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 130 1885000000 مشاهده جزییات ملک
4878 06 - 04 - 1400 اپارتمان فروش شاهین ویلا شاهین ویلا 100 850000000 مشاهده جزییات ملک
4877 06 - 04 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 94 846000000 مشاهده جزییات ملک
4876 03 - 04 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 154 2618000000 مشاهده جزییات ملک
4874 31 - 03 - 1400 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی شرقی 149 3725000000 مشاهده جزییات ملک
4872 30 - 03 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 103 1596500000 مشاهده جزییات ملک
4871 29 - 03 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 103 1751000000 مشاهده جزییات ملک
4869 25 - 03 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 120 2040000000 مشاهده جزییات ملک
4868 22 - 03 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 130 2210000000 مشاهده جزییات ملک
4865 24 - 03 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 126 2205000000 مشاهده جزییات ملک
4862 22 - 03 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 147 2425500000 مشاهده جزییات ملک
4861 20 - 03 - 1400 اپارتمان فروش گوهردشت محمود آباد 60 550000020 مشاهده جزییات ملک
4859 21 - 03 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 120 2000000040 مشاهده جزییات ملک
4854 18 - 03 - 1400 اپارتمان فروش گوهردشت داریوش 116 1798000000 مشاهده جزییات ملک
4853 17 - 03 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 115 1610000000 مشاهده جزییات ملک
4851 17 - 03 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 59 950000005 مشاهده جزییات ملک
4847 16 - 03 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 119 1428000000 مشاهده جزییات ملک
4846 14 - 03 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 95 1520000000 مشاهده جزییات ملک
4842 09 - 03 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 84 1008000000 مشاهده جزییات ملک
4841 08 - 03 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 84 1260000000 مشاهده جزییات ملک
4836 04 - 03 - 1400 اپارتمان فروش کرج بلوار سرداران 73.5 1176000000 مشاهده جزییات ملک
4835 03 - 03 - 1400 اپارتمان فروش کرج iهفت تیر 75 1275000000 مشاهده جزییات ملک
4832 30 - 02 - 1400 اپارتمان فروش شاهین ویلا 22بهمن 68 816000000 مشاهده جزییات ملک
4829 02 - 03 - 1400 اپارتمان فروش هشگرد 85 450000030 مشاهده جزییات ملک
4828 01 - 03 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 110 1760000000 مشاهده جزییات ملک
4825 02 - 03 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 140 1960000000 مشاهده جزییات ملک
4820 30 - 02 - 1400 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 148 3552000000 مشاهده جزییات ملک
4819 30 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 68.5 1198750000 مشاهده جزییات ملک
4818 30 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 90 1710000000 مشاهده جزییات ملک
4817 30 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 140 2660000000 مشاهده جزییات ملک
4816 30 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 100 1900000000 مشاهده جزییات ملک
4814 30 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 146 2190000000 مشاهده جزییات ملک
4813 29 - 02 - 1400 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 130 1820000000 مشاهده جزییات ملک
4808 26 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 90 1530000000 مشاهده جزییات ملک
4806 25 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 95 1662500000 مشاهده جزییات ملک
4805 25 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 85 1445000000 مشاهده جزییات ملک
4804 22 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 150 2550000000 مشاهده جزییات ملک
4802 22 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 150 2550000000 مشاهده جزییات ملک
4801 22 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 150 2700000000 مشاهده جزییات ملک
4800 23 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 145 2247500000 مشاهده جزییات ملک
4794 20 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 148 2590000000 مشاهده جزییات ملک
4793 20 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 6 106200000 مشاهده جزییات ملک
4792 20 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 6 103200000 مشاهده جزییات ملک
4791 20 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 6 102600000 مشاهده جزییات ملک
4790 20 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 136 2380000000 مشاهده جزییات ملک
4788 19 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 110 1375000000 مشاهده جزییات ملک
4787 20 - 02 - 1400 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب شرقی 80 1600000000 مشاهده جزییات ملک
4786 20 - 02 - 1400 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز شرقی 150 3750000000 مشاهده جزییات ملک
4785 20 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 95 1045000000 مشاهده جزییات ملک
4783 18 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 102 1938000000 مشاهده جزییات ملک
4782 18 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 93 1767000000 مشاهده جزییات ملک
4780 17 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 101.5 1116500000 مشاهده جزییات ملک
4771 14 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 115 1725000000 مشاهده جزییات ملک
4768 10 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 93 999999984 مشاهده جزییات ملک
4766 11 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 98 1303400000 مشاهده جزییات ملک
4764 11 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 106 1537000000 مشاهده جزییات ملک
4763 10 - 02 - 1400 اپارتمان فروش کرج گلشهر 87 957000000 مشاهده جزییات ملک
4761 27 - 03 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 117 1872000000 مشاهده جزییات ملک
4760 08 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 104 1352000000 مشاهده جزییات ملک
4757 06 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 154 2695000000 مشاهده جزییات ملک
4756 06 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 94 1645000000 مشاهده جزییات ملک
4755 06 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 89 1557500000 مشاهده جزییات ملک
4752 04 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 70 924000000 مشاهده جزییات ملک
4751 04 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 145 2102500000 مشاهده جزییات ملک
4750 03 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 165 2145000000 مشاهده جزییات ملک
4749 03 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 100 1300000000 مشاهده جزییات ملک
4747 03 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 98 1715000000 مشاهده جزییات ملک
4746 03 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 125 2187500000 مشاهده جزییات ملک
4745 03 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 145 2537500000 مشاهده جزییات ملک
4744 03 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 67 1038500000 مشاهده جزییات ملک
4743 04 - 02 - 1400 اپارتمان فروش شاهین ویلا 22بهمن 137 2192000000 مشاهده جزییات ملک
4742 03 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 97 1697500000 مشاهده جزییات ملک
4737 01 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 84 1149999984 مشاهده جزییات ملک
4733 30 - 01 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 145 2682500000 مشاهده جزییات ملک
4726 28 - 01 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 78 936000000 مشاهده جزییات ملک
4725 27 - 01 - 1400 اپارتمان فروش شاهین ویلا شاهین ویلا 75 0 مشاهده جزییات ملک
4723 25 - 01 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 110 1595000000 مشاهده جزییات ملک
4716 22 - 01 - 1400 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم شرقی 110 1650000000 مشاهده جزییات ملک
4715 22 - 01 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 79 948000000 مشاهده جزییات ملک
4714 22 - 01 - 1400 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 100 1800000000 مشاهده جزییات ملک
4713 22 - 01 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 130 2015000000 مشاهده جزییات ملک
4712 22 - 01 - 1400 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز شرقی 55 9350000000 مشاهده جزییات ملک
4704 19 - 01 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 102 1734000000 مشاهده جزییات ملک
4703 19 - 01 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 96 1632000000 مشاهده جزییات ملک
4702 19 - 01 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 89 1513000000 مشاهده جزییات ملک
4701 19 - 01 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 145 2465000000 مشاهده جزییات ملک
4697 16 - 01 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربي شبنم ها 130 2210000000 مشاهده جزییات ملک
4696 16 - 01 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربي شبنم ها 145 2465000000 مشاهده جزییات ملک
4691 15 - 01 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 97 1649000000 مشاهده جزییات ملک
4690 15 - 01 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 91 1274000000 مشاهده جزییات ملک
4689 15 - 01 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 73.5 955500000 مشاهده جزییات ملک
4684 08 - 01 - 1400 اپارتمان فروش کرج 75 1200000000 مشاهده جزییات ملک
4670 14 - 12 - 1399 اپارتمان فروش کرج حصارک 60 1200000000 مشاهده جزییات ملک
4667 09 - 12 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 145 2465000000 مشاهده جزییات ملک
4664 07 - 12 - 1399 اپارتمان فروش شاهین ویلا تختی 80 1080000000 مشاهده جزییات ملک
4658 05 - 12 - 1399 اپارتمان فروش کرج 45 متری گلشهر 140 2380000000 مشاهده جزییات ملک
4657 05 - 12 - 1399 اپارتمان فروش کرج 45 متری گلشهر 90 1620000000 مشاهده جزییات ملک
4652 02 - 12 - 1399 اپارتمان فروش مهرشهر بلوار ارم 133 2261000000 مشاهده جزییات ملک
4650 29 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 90 0 مشاهده جزییات ملک
4649 29 - 11 - 1399 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 120 0 مشاهده جزییات ملک
4648 29 - 11 - 1399 اپارتمان فروش فردیس 52 416000000 مشاهده جزییات ملک
4647 29 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 150 2100000000 مشاهده جزییات ملک
4646 29 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 137 2055000000 مشاهده جزییات ملک
4645 29 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 115 1656000000 مشاهده جزییات ملک
4644 29 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 102 1683000000 مشاهده جزییات ملک
4643 29 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 135 2497500000 مشاهده جزییات ملک
4637 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 112 1680000000 مشاهده جزییات ملک
4636 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش گوهردشت 190 4370000000 مشاهده جزییات ملک
4633 26 - 11 - 1399 اپارتمان فروش کمال اباد پیشاهنگی 72 0 مشاهده جزییات ملک
4631 26 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 102 1581000000 مشاهده جزییات ملک
4630 26 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 110 1650000000 مشاهده جزییات ملک
4628 25 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 70 1120000000 مشاهده جزییات ملک
4627 23 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 148 2294000000 مشاهده جزییات ملک
4625 23 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 500 12000000000 مشاهده جزییات ملک
4622 21 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 106 1537000000 مشاهده جزییات ملک
4618 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 115 1955000000 مشاهده جزییات ملک
4610 12 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 110 1600000050 مشاهده جزییات ملک
4604 10 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 92 1058000000 مشاهده جزییات ملک
4603 11 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 89 979000000 مشاهده جزییات ملک
4602 10 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 71 710000000 مشاهده جزییات ملک
4601 11 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 135 2160000000 مشاهده جزییات ملک
4599 10 - 11 - 1399 اپارتمان فروش تهران 85 2500000025 مشاهده جزییات ملک
4598 10 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 185 3330000000 مشاهده جزییات ملک
4597 10 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 95 1377500000 مشاهده جزییات ملک
4596 09 - 11 - 1399 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم شرقی 85 935000000 مشاهده جزییات ملک
4595 08 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 110 1815000000 مشاهده جزییات ملک
4594 08 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 120 2100000000 مشاهده جزییات ملک
4592 07 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 147 2205000000 مشاهده جزییات ملک
4585 05 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 125 2000000000 مشاهده جزییات ملک
4584 05 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 97 1503500000 مشاهده جزییات ملک
4583 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 94 1598000000 مشاهده جزییات ملک
4580 29 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 134 2010000000 مشاهده جزییات ملک
4579 29 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 125 2325000000 مشاهده جزییات ملک
4576 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 155 2480000000 مشاهده جزییات ملک
4575 29 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 97 1552000000 مشاهده جزییات ملک
4574 29 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 126 1701000000 مشاهده جزییات ملک
4572 01 - 11 - 1399 اپارتمان فروش کرج سه راه گوهر دشت 120 2760000000 مشاهده جزییات ملک
4571 01 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 125 1750000000 مشاهده جزییات ملک
4570 25 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 112 1512000000 مشاهده جزییات ملک
4561 22 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 90 1350000000 مشاهده جزییات ملک
4551 17 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 150 2550000000 مشاهده جزییات ملک
4550 20 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 185 2775000000 مشاهده جزییات ملک
4547 17 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 150 2500000050 مشاهده جزییات ملک
4546 17 - 10 - 1399 اپارتمان فروش گوهردشت 152 2781600000 مشاهده جزییات ملک
4545 17 - 10 - 1399 اپارتمان فروش شاهین ویلا شهرک ظفر 280 5600000000 مشاهده جزییات ملک
4544 17 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 1900000050 مشاهده جزییات ملک
4543 17 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 149 2831000000 مشاهده جزییات ملک
4542 17 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 147 2719500000 مشاهده جزییات ملک
4541 17 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 148 2516000000 مشاهده جزییات ملک
4538 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 118 1770000000 مشاهده جزییات ملک
4536 19 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 100 1650000000 مشاهده جزییات ملک
4533 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 150 2250000000 مشاهده جزییات ملک
4527 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 145 2610000000 مشاهده جزییات ملک
4526 14 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 108 2268000000 مشاهده جزییات ملک
4525 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 117 2047500000 مشاهده جزییات ملک
4517 11 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 131 1768500000 مشاهده جزییات ملک
4511 10 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربي لاله ها 125 2000000000 مشاهده جزییات ملک
4506 12- 07- 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 82 1107000000 مشاهده جزییات ملک
4503 07 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 64 896000000 مشاهده جزییات ملک
4502 06 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 60 420000000 مشاهده جزییات ملک
4501 06 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 135 2295000000 مشاهده جزییات ملک
4500 06 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 145 2465000000 مشاهده جزییات ملک
4498 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 2325000000 مشاهده جزییات ملک
4497 03 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 100 1600000000 مشاهده جزییات ملک
4496 02 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 118 2006000000 مشاهده جزییات ملک
4494 01 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 115 0 مشاهده جزییات ملک
4493 01 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 130 2405000000 مشاهده جزییات ملک
4491 01 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 125 1750000000 مشاهده جزییات ملک
4490 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 160 2800000000 مشاهده جزییات ملک
4489 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 110 1210000000 مشاهده جزییات ملک
4488 01 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 147.5 2655000000 مشاهده جزییات ملک
4485 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 91 1337700000 مشاهده جزییات ملک
4475 29 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 130 1699999990 مشاهده جزییات ملک
4473 29 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 75 830000025 مشاهده جزییات ملک
4471 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 160 2700000000 مشاهده جزییات ملک
4470 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 120 1560000000 مشاهده جزییات ملک
4464 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بلوار موذن 112 1400000000 مشاهده جزییات ملک
4462 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 150 1650000000 مشاهده جزییات ملک
4460 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 150 3000000000 مشاهده جزییات ملک
4457 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 150 2400000000 مشاهده جزییات ملک
4454 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 116 1624000000 مشاهده جزییات ملک
4451 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 110 1815000000 مشاهده جزییات ملک
4447 24 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 100 1400000000 مشاهده جزییات ملک
4438 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 143.5 1958775000 مشاهده جزییات ملک
4435 24 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 130 2080000000 مشاهده جزییات ملک
4432 22 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 128 1850000000 مشاهده جزییات ملک
4428 22 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 135 2362500000 مشاهده جزییات ملک
4426 22 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 135 1890000000 مشاهده جزییات ملک
4425 22 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 170 2380000000 مشاهده جزییات ملک
4423 22 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 89 979999826 مشاهده جزییات ملک
4422 22 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 104 1196000000 مشاهده جزییات ملک
4421 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 143 1749999966 مشاهده جزییات ملک
4418 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 110 1430000000 مشاهده جزییات ملک
4417 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 87 1199999961 مشاهده جزییات ملک
4416 19 - 09 - 1399 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 0 0 مشاهده جزییات ملک
4414 19 - 09 - 1399 اپارتمان فروش شاهین ویلا 22بهمن 100 1500000000 مشاهده جزییات ملک
4406 19 - 09 - 1399 اپارتمان فروش 194 3589000000 مشاهده جزییات ملک
4403 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 76 1254000000 مشاهده جزییات ملک
4401 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 194 3686000000 مشاهده جزییات ملک
4399 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش شاهین ویلا شاهین ویلا 75 890000025 مشاهده جزییات ملک
4397 19 - 09 - 1399 اپارتمان فروش شاهین ویلا شاهین ویلا 95 899999980 مشاهده جزییات ملک
4395 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم شرقی 90 1250000010 مشاهده جزییات ملک
4394 19 - 09 - 1399 اپارتمان فروش شاهین ویلا شاهین ویلا 83 1049999966 مشاهده جزییات ملک
4393 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی شرقی 187 2524500000 مشاهده جزییات ملک
4392 19 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 125 2025000000 مشاهده جزییات ملک
4391 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 150 2400000000 مشاهده جزییات ملک
4390 19 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 150 2400000000 مشاهده جزییات ملک
4389 27 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 76 869999968 مشاهده جزییات ملک
4388 19 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 134 1737037042 مشاهده جزییات ملک
4387 28 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 105 1450000020 مشاهده جزییات ملک
4386 19 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 100 1220000000 مشاهده جزییات ملک
4384 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 114 18240000000 مشاهده جزییات ملک
4381 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 114 1550400000 مشاهده جزییات ملک
4380 17 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 130 1820000000 مشاهده جزییات ملک
4376 17 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 141 2200000017 مشاهده جزییات ملک
4374 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 116 1799999956 مشاهده جزییات ملک
4373 17 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 132 2381954916 مشاهده جزییات ملک
4372 11 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی شهرک بهارستان 54 922075488 مشاهده جزییات ملک
4371 28 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 120 2040000000 مشاهده جزییات ملک
4369 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 78 1259999988 مشاهده جزییات ملک
4368 16 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 103 1442000000 مشاهده جزییات ملک
4367 16 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 139 1946000000 مشاهده جزییات ملک
4366 16 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی شهرک بهارستان 100 1500000000 مشاهده جزییات ملک
4364 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 148 1953600000 مشاهده جزییات ملک
4363 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 150 2205000000 مشاهده جزییات ملک
4357 27 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 57 700000014 مشاهده جزییات ملک
4355 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 85 0 مشاهده جزییات ملک
4353 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 114 15999910032 مشاهده جزییات ملک
4352 15 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 104 1478431344 مشاهده جزییات ملک
4351 15 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 100 1500000000 مشاهده جزییات ملک
4350 27 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی شهرک بهارستان 60 900000000 مشاهده جزییات ملک
4345 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 120 2160000000 مشاهده جزییات ملک
4344 06 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 126 1890000000 مشاهده جزییات ملک
4342 25 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 125 1312500000 مشاهده جزییات ملک
4341 25 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 128 2000000000 مشاهده جزییات ملک
4336 24 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 88 1150000016 مشاهده جزییات ملک
4335 24 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 140 1890000000 مشاهده جزییات ملک
4334 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 112 17920000000 مشاهده جزییات ملک
4332 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بلوار موذن 149 0 مشاهده جزییات ملک
4330 24 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 125 2125000000 مشاهده جزییات ملک
4329 24 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 110 0 مشاهده جزییات ملک
4328 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 110 1490000050 مشاهده جزییات ملک
4327 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 147 2352000000 مشاهده جزییات ملک
4325 23 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 108 1620000000 مشاهده جزییات ملک
4322 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 86 1032000000 مشاهده جزییات ملک
4321 21 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 78 1099999992 مشاهده جزییات ملک
4320 21 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 132 2112000000 مشاهده جزییات ملک
4319 21 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 135 2160000000 مشاهده جزییات ملک
4318 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 85 1360000000 مشاهده جزییات ملک
4316 20 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 74 1199999984 مشاهده جزییات ملک
4315 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 113 1599999996 مشاهده جزییات ملک
4314 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 90 1500000030 مشاهده جزییات ملک
4313 20 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 128 1150000000 مشاهده جزییات ملک
4311 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 147 2352000000 مشاهده جزییات ملک
4309 20 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 125 1875000000 مشاهده جزییات ملک
4308 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش شاهین ویلا 22بهمن 99 0 مشاهده جزییات ملک
4306 19 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 70 1750000000 مشاهده جزییات ملک
4305 19 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 140 3500000000 مشاهده جزییات ملک
4301 19 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بلوار موذن 140 0 مشاهده جزییات ملک
4300 19 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 105 1732500000 مشاهده جزییات ملک
4297 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 125 2150000000 مشاهده جزییات ملک
4296 18 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 165 2838000000 مشاهده جزییات ملک
4295 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 148 2220000000 مشاهده جزییات ملک
4293 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی شهرک بهارستان 98 1617000000 مشاهده جزییات ملک
4292 18 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 95 997500000 مشاهده جزییات ملک
4291 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 88.5 1327500000 مشاهده جزییات ملک
4289 17 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 135 2160000000 مشاهده جزییات ملک
4287 17 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 127 2413000000 مشاهده جزییات ملک
4285 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 115 1667500000 مشاهده جزییات ملک
4284 17 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 75 900000000 مشاهده جزییات ملک
4276 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی شهرک بهارستان 115 1725000000 مشاهده جزییات ملک
4275 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 76 1249999968 مشاهده جزییات ملک
4273 12 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی دور میدان ولیعصر 130 182000000 مشاهده جزییات ملک
4270 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 146 1900000054 مشاهده جزییات ملک
4269 12 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 88 999999968 مشاهده جزییات ملک
4268 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 155 2170000000 مشاهده جزییات ملک
4266 11 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 123 2091000000 مشاهده جزییات ملک
4263 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 96 864000000 مشاهده جزییات ملک
4261 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 83 1037500000 مشاهده جزییات ملک
4259 07 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 137 2192000000 مشاهده جزییات ملک
4258 07 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 137 2123500000 مشاهده جزییات ملک
4255 05 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 90 810000000 مشاهده جزییات ملک
4248 23 - 04 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 85 1062500000 مشاهده جزییات ملک
4237 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 0 مشاهده جزییات ملک
4236 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 146 2190000000 مشاهده جزییات ملک
4232 06 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 125 2000000000 مشاهده جزییات ملک
4231 05 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 126 2019999996 مشاهده جزییات ملک
4230 05 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 138 2000000052 مشاهده جزییات ملک
4228 05 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 89 1399999993 مشاهده جزییات ملک
4225 05 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 125 2500000000 مشاهده جزییات ملک
4224 05 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 85 1700000000 مشاهده جزییات ملک
4220 05 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 125 1800000000 مشاهده جزییات ملک
4218 03 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 125 1898148125 مشاهده جزییات ملک
4217 28 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 110 1815000000 مشاهده جزییات ملک
4216 03 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 135 1957500000 مشاهده جزییات ملک
4214 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 150 2775000000 مشاهده جزییات ملک
4213 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 147 2352000000 مشاهده جزییات ملک
4212 03 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 110 1100000000 مشاهده جزییات ملک
4210 01 - 08 - 1399 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی شرقی 105 2625000000 مشاهده جزییات ملک
4209 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 110 1540000000 مشاهده جزییات ملک
4208 02 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 105 1470000000 مشاهده جزییات ملک
4200 28 - 07 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 106 1908000000 مشاهده جزییات ملک
4199 15 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 142 2059000000 مشاهده جزییات ملک
4198 30 - 07 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 148 2312500000 مشاهده جزییات ملک
4196 30 - 07 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 132 1782000000 مشاهده جزییات ملک
4193 29 - 07 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 143 2288000000 مشاهده جزییات ملک
4192 29 - 07 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 138 2208000000 مشاهده جزییات ملک
4190 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 202 3636000000 مشاهده جزییات ملک
4189 29 - 07 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 140 2500000020 مشاهده جزییات ملک
4188 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 155 2170000000 مشاهده جزییات ملک
4186 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 143 2216500000 مشاهده جزییات ملک
4185 28 - 07 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 130 2210000000 مشاهده جزییات ملک
4184 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 118.42 1894720000 مشاهده جزییات ملک
4182 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 77 749980000 مشاهده جزییات ملک
4174 28 - 07 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 140 2240000000 مشاهده جزییات ملک
4172 28 - 07 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 128 1920000000 مشاهده جزییات ملک
4164 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 91 1360000005 مشاهده جزییات ملک
4161 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 116 1624000000 مشاهده جزییات ملک
4159 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 150 2430000000 مشاهده جزییات ملک
4158 27 - 07 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 75 570000000 مشاهده جزییات ملک
4156 27 - 07 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 90 729999990 مشاهده جزییات ملک
4154 23 - 07 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 135 2227500000 مشاهده جزییات ملک
4148 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 112 1736000000 مشاهده جزییات ملک
4147 23 - 07 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 70 530000030 مشاهده جزییات ملک
4145 23 - 07 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 102 1449999972 مشاهده جزییات ملک
4144 23 - 07 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 100 670000000 مشاهده جزییات ملک
4141 22 - 07 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک البرز 70 0 مشاهده جزییات ملک
4139 22 - 07 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک البرز 130 780000000 مشاهده جزییات ملک
4138 22 - 07 - 1399 اپارتمان فروش کرج محمد شهر 84 249999960 مشاهده جزییات ملک
4134 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 145 2320000000 مشاهده جزییات ملک
4133 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 2400000000 مشاهده جزییات ملک
4132 06 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 132 2112000000 مشاهده جزییات ملک
4130 21 - 07 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 146 1900000054 مشاهده جزییات ملک
4128 21 - 07 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 100 0 مشاهده جزییات ملک
4122 20 - 07 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 92 900000028 مشاهده جزییات ملک
4121 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 143 2209999935 مشاهده جزییات ملک
4120 20 - 07 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 75 600000000 مشاهده جزییات ملک
4119 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 182 2730000000 مشاهده جزییات ملک
4118 20 - 07 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 150 1399999950 مشاهده جزییات ملک
4116 20 - 07 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 108 1544400000 مشاهده جزییات ملک
4115 20 - 07 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 137 2192000000 مشاهده جزییات ملک
4109 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 90 1080000000 مشاهده جزییات ملک
4103 28 - 07 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 75 755000025 مشاهده جزییات ملک
4102 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 152 2432000000 مشاهده جزییات ملک
4101 19 - 07 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 150 2925000000 مشاهده جزییات ملک
4100 19 - 07 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 149 2682000000 مشاهده جزییات ملک
4097 16 - 07 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک البرز 75 525000000 مشاهده جزییات ملک
4091 16 - 07 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 138 2139000000 مشاهده جزییات ملک
4090 16 - 07 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 138 2070000000 مشاهده جزییات ملک
4085 15 - 07 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 125 1700000000 مشاهده جزییات ملک
4082 15 - 07 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 107 999999958 مشاهده جزییات ملک
4080 15 - 07 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 130 1950000000 مشاهده جزییات ملک
4079 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 164 2952000000 مشاهده جزییات ملک
4076 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 150 2775000000 مشاهده جزییات ملک
4071 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 111 1699999965 مشاهده جزییات ملک
4045 02 - 07 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 135 1890000000 مشاهده جزییات ملک
4044 30 - 06 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 105 1732500000 مشاهده جزییات ملک
4036 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 112 1400000000 مشاهده جزییات ملک
4035 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز غربی 111 1776000000 مشاهده جزییات ملک
4030 17 - 06 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 136 1604800000 مشاهده جزییات ملک
4028 16 - 06 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 95 1339500000 مشاهده جزییات ملک
4013 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 120 1440000000 مشاهده جزییات ملک
4011 10 - 06 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 135 1822500000 مشاهده جزییات ملک
4010 10 - 06 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 127 1587500000 مشاهده جزییات ملک
4004 03 - 06 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 138 1780200000 مشاهده جزییات ملک
3979 21 - 05 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 100 1330000000 مشاهده جزییات ملک
3976 21 - 05 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی 150 0 مشاهده جزییات ملک
3973 21 - 05 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 102 1334976000 مشاهده جزییات ملک
3970 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 150 1999999950 مشاهده جزییات ملک
3968 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 150 1950000000 مشاهده جزییات ملک
3960 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 115 0 مشاهده جزییات ملک
3958 19 - 05 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی 75 450000000 مشاهده جزییات ملک
3957 19 - 05 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 72 0 مشاهده جزییات ملک
3950 16 - 05 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 136 1972000000 مشاهده جزییات ملک
3947 16 - 05 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 100 1600000000 مشاهده جزییات ملک
3943 15 - 05 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 95 950000000 مشاهده جزییات ملک
3934 14 - 05 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 145 2001000000 مشاهده جزییات ملک
3933 14 - 05 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 140 1932000000 مشاهده جزییات ملک
3932 14 - 05 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 135 1863000000 مشاهده جزییات ملک
3931 14 - 05 - 1399 اپارتمان فروش شاهین ویلا 350متری 95 779000000 مشاهده جزییات ملک
3913 14 - 05 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی 105 840000000 مشاهده جزییات ملک
3910 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 95 1235000000 مشاهده جزییات ملک
3905 07 - 05 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 130 1495000000 مشاهده جزییات ملک
3903 08 - 05 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 106 1696000000 مشاهده جزییات ملک
3891 06 - 05 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 125 1312500000 مشاهده جزییات ملک
3889 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 157 0 مشاهده جزییات ملک
3881 03 - 05 - 1399 اپارتمان فروش کرج 100 1200000000 مشاهده جزییات ملک
3873 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 92 809600000 مشاهده جزییات ملک
3872 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 170 3060000000 مشاهده جزییات ملک
3870 02 - 05 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 94 1316000000 مشاهده جزییات ملک
3869 02 - 05 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 135 1822500000 مشاهده جزییات ملک
3868 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 113 2034000000 مشاهده جزییات ملک
3867 02 - 05 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 100 1700000000 مشاهده جزییات ملک
3866 02 - 05 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 92 1242000000 مشاهده جزییات ملک
3865 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 120 1800000000 مشاهده جزییات ملک
3861 30 - 04 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 144 1800000000 مشاهده جزییات ملک
3852 31 - 04 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 98 1176000000 مشاهده جزییات ملک
3850 15 - 10 - 1399 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز شرقی 142 0 مشاهده جزییات ملک
3846 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 145 2320000000 مشاهده جزییات ملک
3836 25 - 04 - 1399 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی شرقی 105 1837500000 مشاهده جزییات ملک
3835 25 - 04 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 140 1599999940 مشاهده جزییات ملک
3821 24 - 04 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 107 1926000000 مشاهده جزییات ملک
3819 24 - 04 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 103 1802500000 مشاهده جزییات ملک
3818 24 - 04 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 126 1512000000 مشاهده جزییات ملک
3817 24 - 04 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 135 1755000000 مشاهده جزییات ملک
3816 24 - 04 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 102 1224000000 مشاهده جزییات ملک
3808 20 - 04 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 140 1820000000 مشاهده جزییات ملک
3807 21 - 04 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 105 1260000000 مشاهده جزییات ملک
3806 21 - 04 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 147 1543500000 مشاهده جزییات ملک
3802 21 - 04 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 133 1662500000 مشاهده جزییات ملک
3801 19 - 04 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 125 1562500000 مشاهده جزییات ملک
3798 19 - 04 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 125 1562500000 مشاهده جزییات ملک
3795 21 - 04 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 133 1463000000 مشاهده جزییات ملک
3788 18 - 04 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 125 1325000000 مشاهده جزییات ملک
3787 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 115 1725000000 مشاهده جزییات ملک
3783 18 - 04 - 1399 اپارتمان فروش حیدر آباد - 120 620000040 مشاهده جزییات ملک
3780 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 157 1805500000 مشاهده جزییات ملک
3773 14 - 04 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 126 1197000000 مشاهده جزییات ملک
3761 13 - 04 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 148 1480000000 مشاهده جزییات ملک
3760 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی هلیکوپتر سازی 163 2445000000 مشاهده جزییات ملک
3752 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 92 1564000000 مشاهده جزییات ملک
3741 07 - 04 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 104 1664000000 مشاهده جزییات ملک
3740 03 - 04 - 1399 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب شرقی 101 505000000 مشاهده جزییات ملک
3739 22 - 07 - 1399 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب شرقی 71 511200000 مشاهده جزییات ملک
3718 26 - 03 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 125 1375000000 مشاهده جزییات ملک
3712 24 - 03 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 125 0 مشاهده جزییات ملک
3703 20 - 03 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 125 1187500000 مشاهده جزییات ملک
3699 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 120 1680000000 مشاهده جزییات ملک
3685 15 - 03 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 135 1417500000 مشاهده جزییات ملک
3679 19 - 03 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 138 1932000000 مشاهده جزییات ملک
3678 10 - 03 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 106 1727800000 مشاهده جزییات ملک
3677 18 - 03 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 139 1320500000 مشاهده جزییات ملک
3662 18 - 03 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی هلیکوپتر سازی 135 1377000000 مشاهده جزییات ملک
3651 07 - 03 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 96 649999968 مشاهده جزییات ملک
3642 02 - 03 - 1399 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز شرقی 107 2033000000 مشاهده جزییات ملک
3635 01 - 03 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 110 902000000 مشاهده جزییات ملک
3624 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی - 158 3160000000 مشاهده جزییات ملک
3609 23 - 02 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 78 530400000 مشاهده جزییات ملک
3606 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 150 2775000000 مشاهده جزییات ملک
3597 20 - 02 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 99 990000000 مشاهده جزییات ملک
3596 22 - 02 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 100 600000000 مشاهده جزییات ملک
3595 22 - 02 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 85 510000000 مشاهده جزییات ملک
3590 17 - 02 - 1399 اپارتمان فروش کرج مهرشهر 137 1799999982 مشاهده جزییات ملک
3583 14 - 02 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 103 875500000 مشاهده جزییات ملک
3578 14 - 02 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 143 1358500000 مشاهده جزییات ملک
3575 05 - 02 - 1399 اپارتمان فروش شاهین ویلا شاهین ویلا 115 805000000 مشاهده جزییات ملک
3573 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 110 1650000000 مشاهده جزییات ملک
3567 16 - 03 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 132 2244000000 مشاهده جزییات ملک
3559 04 - 02 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 103 875500000 مشاهده جزییات ملک
3557 07 - 02 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 74 619999972 مشاهده جزییات ملک
3556 06 - 02 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 106 1028200000 مشاهده جزییات ملک
3554 02 - 02 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 105 913500000 مشاهده جزییات ملک
3553 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 120 1560000000 مشاهده جزییات ملک
3552 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 92 1334000000 مشاهده جزییات ملک
3546 05 - 02 - 1399 اپارتمان فروش شاهین ویلا شاهین ویلا 110 770000000 مشاهده جزییات ملک
3545 05 - 02 - 1399 اپارتمان فروش شاهین ویلا شاهین ویلا 105 735000000 مشاهده جزییات ملک
3543 05 - 02 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 132.5 1192500000 مشاهده جزییات ملک
3539 24 - 01 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 205 3485000000 مشاهده جزییات ملک
3538 24 - 01 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 104 936000000 مشاهده جزییات ملک
3516 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 87.66 0 مشاهده جزییات ملک
3501 10 - 12 - 1398 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 98.5 669800000 مشاهده جزییات ملک
3494 02 - 12 - 1398 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 134 1072000000 مشاهده جزییات ملک
3463 20 - 11 - 1398 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 145 1160000000 مشاهده جزییات ملک
3462 20 - 11 - 1398 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 129 1032000000 مشاهده جزییات ملک
3461 16 - 11 - 1398 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 144 1080000000 مشاهده جزییات ملک
3451 10 - 11 - 1398 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 150 1125000000 مشاهده جزییات ملک
3442 06 - 11 - 1398 اپارتمان فروش مهرشهر 132 1254000000 مشاهده جزییات ملک
3440 22 - 07 - 1399 اپارتمان فروش شاهين ويلا قلم شرقي 88 792000000 مشاهده جزییات ملک
3438 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 1980000000 مشاهده جزییات ملک
3429 30 - 10 - 1398 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 92 630200000 مشاهده جزییات ملک
3426 30 - 10 - 1398 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 97 630500000 مشاهده جزییات ملک
3398 12 - 10 - 1398 اپارتمان فروش باغستان غربي شبنم ها 122 695400000 مشاهده جزییات ملک
3386 07 - 10 - 1398 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 80 400000000 مشاهده جزییات ملک
3385 07 - 10 - 1398 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 127 889000000 مشاهده جزییات ملک
3376 01 - 10 - 1398 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 164 1312000000 مشاهده جزییات ملک
3366 26 - 09 - 1398 اپارتمان فروش باغستان غربی دور میدان ولیعصر 106 604200000 مشاهده جزییات ملک
3360 28 - 11 - 1398 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 117 800000019 مشاهده جزییات ملک
3345 20 - 09 - 1398 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 87 522000000 مشاهده جزییات ملک
3342 22 - 09 - 1398 اپارتمان فروش گوهردشت محمود آباد 49 122500000 مشاهده جزییات ملک
3334 16 - 09 - 1398 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 100 680000000 مشاهده جزییات ملک
3330 10 - 09 - 1398 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 88.18 440900000 مشاهده جزییات ملک
3328 17 - 09 - 1398 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 144 1036800000 مشاهده جزییات ملک
3319 12 - 09 - 1398 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 130 910000000 مشاهده جزییات ملک
3312 04 - 09 - 1398 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 130 949000000 مشاهده جزییات ملک
3297 30 - 08 - 1398 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 70 518000000 مشاهده جزییات ملک
3290 19 - 08 - 1398 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 149 908900000 مشاهده جزییات ملک
3289 19 - 08 - 1398 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 135 823500000 مشاهده جزییات ملک
3285 22 - 08 - 1398 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 115 449999945 مشاهده جزییات ملک
3280 18 - 08 - 1398 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 90 612000000 مشاهده جزییات ملک
3269 19 - 08 - 1398 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 90 585000000 مشاهده جزییات ملک
3267 19 - 08 - 1398 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 97 620800000 مشاهده جزییات ملک
3266 19 - 08 - 1398 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 12 78000000 مشاهده جزییات ملک
3231 01 - 08 - 1398 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 134 1072000000 مشاهده جزییات ملک
3221 20 - 07 - 1398 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 62 390600000 مشاهده جزییات ملک
3212 11 - 08 - 1398 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 76 570000000 مشاهده جزییات ملک
3204 18 - 08 - 1398 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 80 396000000 مشاهده جزییات ملک
3066 18 - 08 - 1398 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 80 456000000 مشاهده جزییات ملک
3040 24 - 04 - 1398 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 119 952000000 مشاهده جزییات ملک
3001 12 - 04 - 1398 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 134 1005000000 مشاهده جزییات ملک
2972 28 - 11 - 1398 اپارتمان فروش باغستان غربی 125 2187500000 مشاهده جزییات ملک
2963 04 - 04 - 1398 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 150 1050000000 مشاهده جزییات ملک
2961 05 - 04 - 1398 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 130 897000000 مشاهده جزییات ملک
2951 18 - 08 - 1398 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 75 547500000 مشاهده جزییات ملک
2941 21 - 08 - 1398 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 115 862500000 مشاهده جزییات ملک
2900 07 - 03 - 1398 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 128 896000000 مشاهده جزییات ملک
2898 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 145 2320000000 مشاهده جزییات ملک
2880 30 - 02 - 1398 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 138 966000000 مشاهده جزییات ملک
2816 21 - 10 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 150 2700000000 مشاهده جزییات ملک
2812 15 - 12 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 150 0 مشاهده جزییات ملک
2801 04 - 02 - 1397 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز غربی 182 0 مشاهده جزییات ملک
2800 04 - 02 - 1397 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز غربی 154 0 مشاهده جزییات ملک
2789 02 - 02 - 1398 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 165 0 مشاهده جزییات ملک
2788 11 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 172.5 0 مشاهده جزییات ملک
2787 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 185 2775000000 مشاهده جزییات ملک
2786 22 - 01 - 1398 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 170 0 مشاهده جزییات ملک
2785 11 - 10 - 1397 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 176 0 مشاهده جزییات ملک
2770 15 - 07 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 125 0 مشاهده جزییات ملک
2769 06 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 125 0 مشاهده جزییات ملک
2761 11 - 10 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 130 0 مشاهده جزییات ملک
2759 20 - 01 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 132 0 مشاهده جزییات ملک
2757 28 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 135 0 مشاهده جزییات ملک
2756 01 - 01 - 1398 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 135 0 مشاهده جزییات ملک
2748 14 - 04 - 1397 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 140 0 مشاهده جزییات ملک
2741 17 - 06 - 1397 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 116 0 مشاهده جزییات ملک
2733 20 - 01 - 1398 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 105 640500000 مشاهده جزییات ملک
2717 18 - 08 - 1398 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 97 552900000 مشاهده جزییات ملک
112 16 - 11 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 145 0 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: