جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
1299 مورد یافت شد « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 52 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
1812 01 - 12 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 118 218300000 مشاهده جزییات ملک
1810 01 - 12 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 125 300000000 مشاهده جزییات ملک
1806 25 - 11 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 140.6 337440000 مشاهده جزییات ملک
1801 27 - 11 - 1396 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 70 95000010 مشاهده جزییات ملک
1800 27 - 11 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 75 110000025 مشاهده جزییات ملک
1797 14 - 10 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 128 217600000 مشاهده جزییات ملک
1796 24 - 11 - 1396 اپارتمان فروش کرج کلاک بالا 140 210000000 مشاهده جزییات ملک
1784 23 - 05 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 120 228000000 مشاهده جزییات ملک
1783 04 - 08 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 65 110500000 مشاهده جزییات ملک
1782 23 - 05 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 165 330000000 مشاهده جزییات ملک
1780 25 - 05 - 1393 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 147 323400000 مشاهده جزییات ملک
1779 25 - 05 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 88 158400000 مشاهده جزییات ملک
1778 26 - 05 - 1393 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز غربی 80 140000000 مشاهده جزییات ملک
1777 26 - 05 - 1393 اپارتمان فروش گوهردشت داریوش 90 198000000 مشاهده جزییات ملک
1775 22 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 75 82000000 مشاهده جزییات ملک
1774 26 - 05 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 100 190000000 مشاهده جزییات ملک
1773 26 - 05 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 145 239250000 مشاهده جزییات ملک
1772 26 - 05 - 1393 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 109 174400000 مشاهده جزییات ملک
1771 26 - 05 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 120 198000000 مشاهده جزییات ملک
1767 26 - 05 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 80 136000000 مشاهده جزییات ملک
1766 27 - 05 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 86 141900000 مشاهده جزییات ملک
1765 27 - 05 - 1393 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 72 144000000 مشاهده جزییات ملک
1764 09 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 90 157500000 مشاهده جزییات ملک
1762 15 - 06 - 1393 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی شرقی 105 336000000 مشاهده جزییات ملک
1761 26 - 05 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 93 186000000 مشاهده جزییات ملک
1760 28 - 05 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 150 300000000 مشاهده جزییات ملک
1758 27 - 05 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 300000000 مشاهده جزییات ملک
1757 28 - 05 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 110 165000000 مشاهده جزییات ملک
1756 29 - 05 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 150 300000000 مشاهده جزییات ملک
1755 15 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 103 206000000 مشاهده جزییات ملک
1754 29 - 05 - 1393 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی هلیکوپتر سازی 115 230000000 مشاهده جزییات ملک
1751 28 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی هلیکوپتر سازی 210 420000000 مشاهده جزییات ملک
1750 29 - 05 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 73 124000000 مشاهده جزییات ملک
1749 01 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 85 161500000 مشاهده جزییات ملک
1748 27 - 05 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 125 250000000 مشاهده جزییات ملک
1747 30 - 05 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 85 161500000 مشاهده جزییات ملک
1746 30 - 05 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 90 157500000 مشاهده جزییات ملک
1745 31 - 05 - 1393 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 100 220000000 مشاهده جزییات ملک
1744 30 - 05 - 1393 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 100 205000000 مشاهده جزییات ملک
1743 02 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 120 198000000 مشاهده جزییات ملک
1741 03 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی شهرک بهارستان 85 170000000 مشاهده جزییات ملک
1740 03 - 05 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 125 218750000 مشاهده جزییات ملک
1739 03 - 06 - 1393 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی شرقی 100 270000000 مشاهده جزییات ملک
1738 05 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 84 126000000 مشاهده جزییات ملک
1737 03 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 128 268800000 مشاهده جزییات ملک
1736 04 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 89 164650000 مشاهده جزییات ملک
1735 04 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 100 185000000 مشاهده جزییات ملک
1734 04 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 110 203500000 مشاهده جزییات ملک
1733 05 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 100 160000000 مشاهده جزییات ملک
1731 05 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 115 184000000 مشاهده جزییات ملک
1730 28 - 05 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 98 150000000 مشاهده جزییات ملک
1729 02 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 107 139100000 مشاهده جزییات ملک
1728 05 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 90 130500000 مشاهده جزییات ملک
1727 06 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 100 140000000 مشاهده جزییات ملک
1726 16 - 06 - 1393 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز شرقی 180 450000000 مشاهده جزییات ملک
1724 07 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 98 146250000 مشاهده جزییات ملک
1723 07 - 06 - 1393 اپارتمان فروش گوهردشت داریوش 119 237000000 مشاهده جزییات ملک
1722 09 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 112 201600000 مشاهده جزییات ملک
1721 07 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 145 290000000 مشاهده جزییات ملک
1720 07 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 128 256000000 مشاهده جزییات ملک
1719 11 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 115 230000000 مشاهده جزییات ملک
1718 11 - 06 - 1393 اپارتمان فروش کرج عظیمیه 60 0 مشاهده جزییات ملک
1717 07 - 06 - 1393 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم شرقی 80 112000000 مشاهده جزییات ملک
1715 11 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 108 226800000 مشاهده جزییات ملک
1714 05 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 72 129600000 مشاهده جزییات ملک
1712 14 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 93 158100000 مشاهده جزییات ملک
1711 05 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 85 134999975 مشاهده جزییات ملک
1710 17 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 94 149600000 مشاهده جزییات ملک
1708 16 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 108 226800000 مشاهده جزییات ملک
1707 13 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 88 136400000 مشاهده جزییات ملک
1706 15 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 120 240000000 مشاهده جزییات ملک
1705 14 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 55 58000000 مشاهده جزییات ملک
1703 16 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 150 285000000 مشاهده جزییات ملک
1698 13 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 111 255300000 مشاهده جزییات ملک
1697 13 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 172 395600000 مشاهده جزییات ملک
1694 18 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 102 153000000 مشاهده جزییات ملک
1693 17 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 92 139840000 مشاهده جزییات ملک
1692 14 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 85 170000000 مشاهده جزییات ملک
1691 18 - 06 - 1393 اپارتمان فروش کرج فردیس 78 117000000 مشاهده جزییات ملک
1690 21 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 90 162000000 مشاهده جزییات ملک
1689 20 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی - 120 132000000 مشاهده جزییات ملک
1688 22 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 120 210000000 مشاهده جزییات ملک
1687 20 - 06 - 1393 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی شرقی 140 378000000 مشاهده جزییات ملک
1686 18 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 160 280000000 مشاهده جزییات ملک
1685 21 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 114 199500000 مشاهده جزییات ملک
1684 23 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 93 186000000 مشاهده جزییات ملک
1683 23 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 85 170000000 مشاهده جزییات ملک
1682 22 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 86 137600000 مشاهده جزییات ملک
1681 23 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 156 304200000 مشاهده جزییات ملک
1678 25 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 68 68000000 مشاهده جزییات ملک
1677 26 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 120 234000000 مشاهده جزییات ملک
1676 26 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 89 155750000 مشاهده جزییات ملک
1675 30 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 129 186325000 مشاهده جزییات ملک
1674 29 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 165 354750000 مشاهده جزییات ملک
1673 30 - 06 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 270000000 مشاهده جزییات ملک
1672 01 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 83 124500000 مشاهده جزییات ملک
1671 01 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 105 185000000 مشاهده جزییات ملک
1670 01 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 135 249750000 مشاهده جزییات ملک
1669 29 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 154 308000000 مشاهده جزییات ملک
1668 02 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 138 276000000 مشاهده جزییات ملک
1666 03 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 117 0 مشاهده جزییات ملک
1665 05 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 65 117000000 مشاهده جزییات ملک
1664 05 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 160 280000000 مشاهده جزییات ملک
1663 07 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 142 284000000 مشاهده جزییات ملک
1662 07 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 146 248200000 مشاهده جزییات ملک
1661 08 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 153 275400000 مشاهده جزییات ملک
1658 09 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 76 1289960000 مشاهده جزییات ملک
1657 07 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 101 151500000 مشاهده جزییات ملک
1655 08 - 07 - 1393 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب شرقی 135 236250000 مشاهده جزییات ملک
1654 11 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 300000000 مشاهده جزییات ملک
1653 13 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 134 174200000 مشاهده جزییات ملک
1652 15 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 130 273000000 مشاهده جزییات ملک
1651 15 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بلوار موذن 118 236000000 مشاهده جزییات ملک
1650 13 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 85 123250000 مشاهده جزییات ملک
1649 15 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 80 0 مشاهده جزییات ملک
1648 17 - 07 - 1393 اپارتمان فروش کرج مهر ویلا 84 176400000 مشاهده جزییات ملک
1647 17 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 118 250000000 مشاهده جزییات ملک
1646 18 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 98 161700 مشاهده جزییات ملک
1643 18 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 135 297000000 مشاهده جزییات ملک
1642 02 - 10 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 67 120000000 مشاهده جزییات ملک
1641 19 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 75 135000000 مشاهده جزییات ملک
1640 19 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 117 210600000 مشاهده جزییات ملک
1639 20 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 141 296100000 مشاهده جزییات ملک
1638 20 - 07 - 1393 اپارتمان فروش کرج جهان شهر 84 226800000 مشاهده جزییات ملک
1637 20 - 07 - 1393 اپارتمان فروش کرج - 94 140000000 مشاهده جزییات ملک
1636 20 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 133 199500000 مشاهده جزییات ملک
1634 22 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 85 100000000 مشاهده جزییات ملک
1633 22 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 140 266000000 مشاهده جزییات ملک
1631 24 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 86 145350000 مشاهده جزییات ملک
1630 24 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 125 187500000 مشاهده جزییات ملک
1629 26 - 07 - 1393 اپارتمان فروش کرج فردیس 100 120000000 مشاهده جزییات ملک
1628 26 - 07 - 1393 اپارتمان فروش کرج گلشهر 85 100000000 مشاهده جزییات ملک
1627 27 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 92 184000000 مشاهده جزییات ملک
1626 26 - 07 - 1393 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز غربی 120 312000000 مشاهده جزییات ملک
1625 26 - 07 - 1393 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز غربی 130 338000000 مشاهده جزییات ملک
1624 27 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 92 147200000 مشاهده جزییات ملک
1623 28 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 115 184000000 مشاهده جزییات ملک
1622 22 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 128 230400000 مشاهده جزییات ملک
1621 26 - 08 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 85 105000000 مشاهده جزییات ملک
1620 29 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 88 140800000 مشاهده جزییات ملک
1619 22 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 115 184000000 مشاهده جزییات ملک
1618 01 - 08 - 1393 اپارتمان فروش جهانشهر کسری شمالی 115 368000000 مشاهده جزییات ملک
1617 09 - 10 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 85 153000000 مشاهده جزییات ملک
1615 04 - 08 - 1393 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 146 270100000 مشاهده جزییات ملک
1614 01 - 08 - 1393 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 140 308000000 مشاهده جزییات ملک
1612 05 - 08 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 145 224750000 مشاهده جزییات ملک
1611 06 - 08 - 1393 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 96 120000000 مشاهده جزییات ملک
1610 10 - 08 - 1393 اپارتمان فروش شاهین ویلا بنیاد 80 75000000 مشاهده جزییات ملک
1609 10 - 08 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 115 184000000 مشاهده جزییات ملک
1608 13 - 08 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 150 3225000000 مشاهده جزییات ملک
1607 24 - 08 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 0 0 مشاهده جزییات ملک
1606 24 - 08 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 0 0 مشاهده جزییات ملک
1605 21 - 08 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 84 126000000 مشاهده جزییات ملک
1604 22 - 08 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 110 192500000 مشاهده جزییات ملک
1603 20 - 08 - 1393 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 92 138000000 مشاهده جزییات ملک
1602 21 - 08 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 115 207000000 مشاهده جزییات ملک
1600 14 - 07 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 70 140000000 مشاهده جزییات ملک
1599 21 - 08 - 1393 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 100 200000000 مشاهده جزییات ملک
1597 25 - 08 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 101 181800000 مشاهده جزییات ملک
1596 28 - 08 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 79 122450000 مشاهده جزییات ملک
1595 29 - 08 - 1393 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 97 164900000 مشاهده جزییات ملک
1594 29 - 08 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 78 148200000 مشاهده جزییات ملک
1593 29 - 08 - 1393 اپارتمان فروش گوهردشت شهرک بهداری 117 245700000 مشاهده جزییات ملک
1591 20 - 08 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 72 122400000 مشاهده جزییات ملک
1590 25 - 08 - 1393 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی هلیکوپتر سازی 140 280000000 مشاهده جزییات ملک
1588 01 - 08 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 120 204000000 مشاهده جزییات ملک
1587 01 - 09 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 150 345000000 مشاهده جزییات ملک
1586 02 - 09 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 99 118800000 مشاهده جزییات ملک
1585 02 - 09 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 125 250000000 مشاهده جزییات ملک
1584 09 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 80 120000000 مشاهده جزییات ملک
1583 02 - 09 - 1393 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 113 197750000 مشاهده جزییات ملک
1582 29 - 08 - 1393 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 101 141400000 مشاهده جزییات ملک
1581 30 - 08 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 70 70000000 مشاهده جزییات ملک
1579 03 - 09 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 120 180000000 مشاهده جزییات ملک
1578 09 - 09 - 1393 اپارتمان فروش شهریار صبا شهر 80 120000000 مشاهده جزییات ملک
1577 06 - 09 - 1393 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 64 123000000 مشاهده جزییات ملک
1575 11 - 09 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 118 212400000 مشاهده جزییات ملک
1574 09 - 09 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 100 185000000 مشاهده جزییات ملک
1573 25 - 10 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 57 107000000 مشاهده جزییات ملک
1572 10 - 09 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 83 128650000 مشاهده جزییات ملک
1571 09 - 09 - 1393 اپارتمان فروش شاهین ویلا بنیاد 105 189000000 مشاهده جزییات ملک
1569 12 - 09 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 88 132000000 مشاهده جزییات ملک
1568 12 - 09 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 80 112000000 مشاهده جزییات ملک
1567 14 - 09 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 108 162000000 مشاهده جزییات ملک
1566 12 - 09 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 95 133000000 مشاهده جزییات ملک
1564 14 - 09 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 104 166400000 مشاهده جزییات ملک
1563 17 - 09 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 85 165750000 مشاهده جزییات ملک
1562 15 - 09 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 120 240000000 مشاهده جزییات ملک
1561 17 - 09 - 1393 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 109 207100000 مشاهده جزییات ملک
1560 17 - 09 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 87 159210000 مشاهده جزییات ملک
1558 28 - 09 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 54 108480000 مشاهده جزییات ملک
1557 17 - 09 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 150 255000000 مشاهده جزییات ملک
1553 20 - 09 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 97 179450000 مشاهده جزییات ملک
1552 22 - 09 - 1393 اپارتمان فروش کرج نبوت 95 190000000 مشاهده جزییات ملک
1551 23 - 09 - 1393 اپارتمان فروش کرج عظیمیه 150 585000000 مشاهده جزییات ملک
1549 25 - 09 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 85 170000000 مشاهده جزییات ملک
1548 20 - 09 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 135 263250000 مشاهده جزییات ملک
1547 19 - 09 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 84 117600000 مشاهده جزییات ملک
1545 26 - 09 - 1393 اپارتمان فروش شاهین ویلا 22بهمن 85 110500000 مشاهده جزییات ملک
1544 25 - 09 - 1393 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 120 276000000 مشاهده جزییات ملک
1543 16 - 09 - 1393 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 939 140000000 مشاهده جزییات ملک
1542 15 - 09 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 150 330000000 مشاهده جزییات ملک
1541 15 - 09 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 135 297000000 مشاهده جزییات ملک
1540 25 - 09 - 1393 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 111 219780000 مشاهده جزییات ملک
1539 01 - 10 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 120 223200000 مشاهده جزییات ملک
1538 02 - 10 - 1393 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 100 100000000 مشاهده جزییات ملک
1536 01 - 10 - 1393 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 115 138000000 مشاهده جزییات ملک
1535 04 - 10 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 106 185500000 مشاهده جزییات ملک
1533 06 - 10 - 1393 اپارتمان فروش کرج نبوت 142 255600000 مشاهده جزییات ملک
1530 08 - 10 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 108 194400000 مشاهده جزییات ملک
1529 08 - 10 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 128 230400000 مشاهده جزییات ملک
1528 08 - 10 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 63 113000000 مشاهده جزییات ملک
1527 07 - 10 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 70 70000000 مشاهده جزییات ملک
1526 07 - 10 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 75 135000000 مشاهده جزییات ملک
1525 15 - 09 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 92 0 مشاهده جزییات ملک
1523 08 - 10 - 1393 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز شرقی 130 429000000 مشاهده جزییات ملک
1522 08 - 10 - 1393 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز شرقی 140 462000000 مشاهده جزییات ملک
1521 09 - 10 - 1393 اپارتمان فروش شاهین ویلا 22بهمن 85 102000000 مشاهده جزییات ملک
1520 08 - 10 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 118 199750000 مشاهده جزییات ملک
1518 05 - 10 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 80 128000000 مشاهده جزییات ملک
1517 16 - 10 - 1393 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 98 176400000 مشاهده جزییات ملک
1516 10 - 10 - 1393 اپارتمان فروش هشگرد شهر جدید 75 75000000 مشاهده جزییات ملک
1515 14 - 10 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 200 304000000 مشاهده جزییات ملک
1514 16 - 10 - 1393 اپارتمان فروش کرج گلشهر 125 325000000 مشاهده جزییات ملک
1513 12 - 10 - 1393 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 170 391000000 مشاهده جزییات ملک
1512 16 - 10 - 1393 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 138 276000000 مشاهده جزییات ملک
1511 16 - 10 - 1393 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 128 243200000 مشاهده جزییات ملک
1509 14 - 10 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 130 260000000 مشاهده جزییات ملک
1508 13 - 10 - 1393 اپارتمان فروش شاهین ویلا شاهین ویلا 75 75000000 مشاهده جزییات ملک
1507 13 - 10 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 86 140000000 مشاهده جزییات ملک
1506 05 - 05 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 83 116200000 مشاهده جزییات ملک
1505 16 - 10 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 102 170000000 مشاهده جزییات ملک
1504 13 - 10 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 92 138000000 مشاهده جزییات ملک
1503 16 - 10 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 71 110050000 مشاهده جزییات ملک
1502 15 - 10 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 81 129600000 مشاهده جزییات ملک
1501 21 - 10 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 90 163800000 مشاهده جزییات ملک
1500 19 - 10 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 130 234000000 مشاهده جزییات ملک
1499 20 - 10 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 90 139500000 مشاهده جزییات ملک
1498 30 - 10 - 1393 اپارتمان فروش کرج مهر ویلا 105 220500000 مشاهده جزییات ملک
1497 23 - 10 - 1393 اپارتمان فروش کرج شهرک ناز 80 116000000 مشاهده جزییات ملک
1494 21 - 10 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 90 189000000 مشاهده جزییات ملک
1493 25 - 10 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 57 107000000 مشاهده جزییات ملک
1492 25 - 10 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 85 110500000 مشاهده جزییات ملک
1491 27 - 10 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 65 130000000 مشاهده جزییات ملک
1490 26 - 10 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 85 119000000 مشاهده جزییات ملک
1489 15 - 10 - 1393 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی شهرک بهارستان 104 166400000 مشاهده جزییات ملک
1488 25 - 10 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 105 183750000 مشاهده جزییات ملک
1486 28 - 10 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 140 259000000 مشاهده جزییات ملک
1484 25 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 93 186000000 مشاهده جزییات ملک
1483 27 - 10 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 85 127500000 مشاهده جزییات ملک
1482 01 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 83 157700000 مشاهده جزییات ملک
1481 30 - 10 - 1393 اپارتمان فروش کرج گلشهر 72 0 مشاهده جزییات ملک
1478 03 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 80 0 مشاهده جزییات ملک
1477 03 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 90 162000000 مشاهده جزییات ملک
1476 25 - 04 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 103 125000000 مشاهده جزییات ملک
1475 05 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 145 290000000 مشاهده جزییات ملک
1474 07 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 117 181350000 مشاهده جزییات ملک
1473 07 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 133 226100000 مشاهده جزییات ملک
1472 07 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 78 156000000 مشاهده جزییات ملک
1471 07 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 128 236800000 مشاهده جزییات ملک
1470 08 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 94 159800000 مشاهده جزییات ملک
1469 07 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 110 220000000 مشاهده جزییات ملک
1466 07 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 95 180500000 مشاهده جزییات ملک
1465 25 - 01 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 123 209100000 مشاهده جزییات ملک
1464 11 - 11 - 1393 اپارتمان فروش کرج بلوار جمهوری 114 193000000 مشاهده جزییات ملک
1463 02 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 96 168000000 مشاهده جزییات ملک
1462 05 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 103 123600000 مشاهده جزییات ملک
1461 15 - 10 - 1393 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی شهرک بهارستان 104 166400000 مشاهده جزییات ملک
1459 13 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 118 259600000 مشاهده جزییات ملک
1458 13 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 89 0 مشاهده جزییات ملک
1457 09 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 102 153000000 مشاهده جزییات ملک
1456 13 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 150 315000000 مشاهده جزییات ملک
1454 09 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 117 210600000 مشاهده جزییات ملک
1453 13 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 65 130000000 مشاهده جزییات ملک
1452 13 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 85 170000000 مشاهده جزییات ملک
1451 13 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 98 161700000 مشاهده جزییات ملک
1450 30 - 11 - 1393 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز غربی 140 560000000 مشاهده جزییات ملک
1449 13 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 122 183000000 مشاهده جزییات ملک
1448 14 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 121 205700000 مشاهده جزییات ملک
1447 13 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 121 217800000 مشاهده جزییات ملک
1446 13 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 145 268250000 مشاهده جزییات ملک
1444 15 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 80 148000000 مشاهده جزییات ملک
1443 16 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 87 139200000 مشاهده جزییات ملک
1442 13 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 93 130200000 مشاهده جزییات ملک
1440 13 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 121 205700000 مشاهده جزییات ملک
1439 16 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 110 198000000 مشاهده جزییات ملک
1438 20 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 90 157500000 مشاهده جزییات ملک
1437 19 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 80 132000000 مشاهده جزییات ملک
1436 03 - 10 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 85 143650000 مشاهده جزییات ملک
1435 23 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 84 147000000 مشاهده جزییات ملک
1433 22 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 97 184300000 مشاهده جزییات ملک
1432 22 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 130 227500000 مشاهده جزییات ملک
1431 23 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 90 157500000 مشاهده جزییات ملک
1430 25 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 132 231000000 مشاهده جزییات ملک
1429 25 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 105 189000000 مشاهده جزییات ملک
1428 25 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 145 261000000 مشاهده جزییات ملک
1427 25 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 114 199500000 مشاهده جزییات ملک
1426 25 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 97 169750000 مشاهده جزییات ملک
1424 25 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 145 261000000 مشاهده جزییات ملک
1423 16 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 130 273000000 مشاهده جزییات ملک
1422 14 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 115 172500000 مشاهده جزییات ملک
1421 27 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 134 288100000 مشاهده جزییات ملک
1420 26 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 262500000 مشاهده جزییات ملک
1418 28 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 128 281600000 مشاهده جزییات ملک
1415 29 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 130 221000000 مشاهده جزییات ملک
1414 29 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 140 238000000 مشاهده جزییات ملک
1413 29 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 90 121500000 مشاهده جزییات ملک
1412 30 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 85 110000000 مشاهده جزییات ملک
1410 29 - 11 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 87 147900000 مشاهده جزییات ملک
1409 01 - 12 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 81 129600000 مشاهده جزییات ملک
1408 01 - 12 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 81 129600000 مشاهده جزییات ملک
1407 04 - 11 - 1393 اپارتمان فروش گوهردشت شهرداری شرقی 60 135000000 مشاهده جزییات ملک
1406 02 - 12 - 1393 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 88 167200000 مشاهده جزییات ملک
1405 09 - 12 - 1393 اپارتمان فروش 90 0 مشاهده جزییات ملک
1404 07 - 12 - 1393 اپارتمان فروش کرج ملاصدرا 100 190000000 مشاهده جزییات ملک
1403 13 - 12 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 120 240000000 مشاهده جزییات ملک
1402 10 - 12 - 1393 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 80 120000000 مشاهده جزییات ملک
1401 14 - 12 - 1393 اپارتمان فروش جهانشهر کسری شمالی 106 327050000 مشاهده جزییات ملک
1400 15 - 12 - 1393 اپارتمان فروش جهانشهر کسری شمالی 220 0 مشاهده جزییات ملک
1399 17 - 12 - 1393 اپارتمان فروش کرج فردیس 113 163850000 مشاهده جزییات ملک
1395 20 - 12 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 88 176000000 مشاهده جزییات ملک
1394 20 - 12 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 145 232000000 مشاهده جزییات ملک
1393 25 - 12 - 1393 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 87 154000000 مشاهده جزییات ملک
1391 05 - 01 - 1394 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 125 210000000 مشاهده جزییات ملک
1389 10 - 01 - 1394 اپارتمان فروش کرج عظیمیه 98 245000000 مشاهده جزییات ملک
1388 10 - 01 - 1394 اپارتمان فروش تبریز تبریز 107 265000000 مشاهده جزییات ملک
1386 17 - 01 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 112 201600000 مشاهده جزییات ملک
1385 17 - 01 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 145 275500000 مشاهده جزییات ملک
1384 22 - 01 - 1394 اپارتمان فروش کرج عظیمیه 123 393600000 مشاهده جزییات ملک
1383 21 - 01 - 1394 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 69 72450000 مشاهده جزییات ملک
1382 21 - 01 - 1394 اپارتمان فروش کرج فردیس 81 95580000 مشاهده جزییات ملک
1380 24 - 01 - 1394 اپارتمان فروش کرج چهار راه طالقانی 90 0 مشاهده جزییات ملک
1379 24 - 01 - 1394 اپارتمان فروش شاهین ویلا تختی 70 80000000 مشاهده جزییات ملک
1378 24 - 01 - 1394 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 151 302360000 مشاهده جزییات ملک
1377 23 - 01 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 86 163400000 مشاهده جزییات ملک
1374 23 - 01 - 1394 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 60 72000000 مشاهده جزییات ملک
1373 27 - 01 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 80 150000000 مشاهده جزییات ملک
1372 27 - 01 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 0 0 مشاهده جزییات ملک
1371 26 - 01 - 1394 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی شهرک بهارستان 140 170000000 مشاهده جزییات ملک
1368 29 - 01 - 1394 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 100 200000000 مشاهده جزییات ملک
1367 29 - 01 - 1394 اپارتمان فروش کردان 375 506250000 مشاهده جزییات ملک
1365 26 - 01 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت شهرداری شرقی 100 180000000 مشاهده جزییات ملک
1364 28 - 01 - 1394 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 120 240000000 مشاهده جزییات ملک
1363 17 - 01 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 83 124500000 مشاهده جزییات ملک
1361 21 - 02 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 125 231250000 مشاهده جزییات ملک
1360 31 - 01 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 147 271950000 مشاهده جزییات ملک
1359 31 - 01 - 1394 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 300 0 مشاهده جزییات ملک
1358 31 - 01 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 90 180000000 مشاهده جزییات ملک
1357 09 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 107 197950000 مشاهده جزییات ملک
1355 10 - 12 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز غربی 120 336000000 مشاهده جزییات ملک
1354 20 - 02 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز غربی 145 406000000 مشاهده جزییات ملک
1353 04 - 02 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 144 230400000 مشاهده جزییات ملک
1348 06 - 02 - 1394 اپارتمان فروش کرج فردیس 73 1280000000 مشاهده جزییات ملک
1344 10 - 02 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 117 216450000 مشاهده جزییات ملک
1343 10 - 02 - 1394 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 138 276000000 مشاهده جزییات ملک
1342 10 - 02 - 1394 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 150 300000000 مشاهده جزییات ملک
1341 10 - 02 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 160 248000000 مشاهده جزییات ملک
1340 12 - 02 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 115 149500000 مشاهده جزییات ملک
1338 13 - 02 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 182 409500000 مشاهده جزییات ملک
1337 13 - 02 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 145 203000000 مشاهده جزییات ملک
1336 15 - 02 - 1394 اپارتمان فروش کرج حصارک 86 103200000 مشاهده جزییات ملک
1334 03 - 02 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 80 100000000 مشاهده جزییات ملک
1332 15 - 02 - 1394 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 92 138000000 مشاهده جزییات ملک
1331 15 - 02 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی شرقی 147 352800000 مشاهده جزییات ملک
1329 16 - 02 - 1394 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 60 112000000 مشاهده جزییات ملک
1327 16 - 02 - 1394 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 76 114000000 مشاهده جزییات ملک
1326 16 - 02 - 1394 اپارتمان فروش شاهین ویلا شاهین ویلا 82 131200000 مشاهده جزییات ملک
1325 17 - 02 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 155 279000000 مشاهده جزییات ملک
1324 17 - 02 - 1394 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 144 316800000 مشاهده جزییات ملک
1323 17 - 02 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 190 608000000 مشاهده جزییات ملک
1322 20 - 02 - 1394 اپارتمان فروش کرج فردیس 75 69000000 مشاهده جزییات ملک
1321 19 - 02 - 1394 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 71 142000000 مشاهده جزییات ملک
1319 21 - 02 - 1394 اپارتمان فروش کرج دهقان ویلا 90 166500000 مشاهده جزییات ملک
1317 23 - 02 - 1394 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم شرقی 140 259000000 مشاهده جزییات ملک
1316 19 - 02 - 1394 اپارتمان فروش کرج کمال شهر 90 60300000 مشاهده جزییات ملک
1314 25 - 02 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 128 243200000 مشاهده جزییات ملک
1313 25 - 02 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 145 275500000 مشاهده جزییات ملک
1312 28 - 02 - 1394 اپارتمان فروش مهرشهر بلوار ارم 100 0 مشاهده جزییات ملک
1311 28 - 02 - 1394 اپارتمان فروش مهرشهر بلوار ارم 100 185000000 مشاهده جزییات ملک
1310 28 - 02 - 1394 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 145 333500000 مشاهده جزییات ملک
1309 29 - 02 - 1394 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 88 149600000 مشاهده جزییات ملک
1308 26 - 02 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 145 275500000 مشاهده جزییات ملک
1307 27 - 02 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 146 262800000 مشاهده جزییات ملک
1306 30 - 02 - 1394 اپارتمان فروش کرج کمال شهر 110 110000000 مشاهده جزییات ملک
1305 01 - 03 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 300 840000000 مشاهده جزییات ملک
1304 01 - 03 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 120 240000000 مشاهده جزییات ملک
1303 02 - 03 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 110 187000000 مشاهده جزییات ملک
1302 20 - 02 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 85 161500000 مشاهده جزییات ملک
1301 03 - 03 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 117 209700000 مشاهده جزییات ملک
1300 03 - 03 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت اوقافی ها 68 50000000 مشاهده جزییات ملک
1298 28 - 02 - 1394 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 66 112200000 مشاهده جزییات ملک
1297 28 - 02 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 110 176000000 مشاهده جزییات ملک
1296 01 - 03 - 1394 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 140 280000000 مشاهده جزییات ملک
1295 06 - 03 - 1394 اپارتمان فروش شاهین ویلا تختی 77 115000000 مشاهده جزییات ملک
1294 09 - 03 - 1394 اپارتمان فروش کرج شهرک اندیشه 125 105000000 مشاهده جزییات ملک
1292 07 - 03 - 1394 اپارتمان فروش شاهین ویلا تختی 88 131250000 مشاهده جزییات ملک
1291 07 - 03 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 85 153000000 مشاهده جزییات ملک
1290 07 - 03 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 148 251600000 مشاهده جزییات ملک
1289 11 - 03 - 1394 اپارتمان فروش کرج فردیس 85 64000000 مشاهده جزییات ملک
1288 11 - 03 - 1394 اپارتمان فروش کرج فردیس 85 64000000 مشاهده جزییات ملک
1287 11 - 03 - 1394 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 0 0 مشاهده جزییات ملک
1286 24 - 08 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 145 253750000 مشاهده جزییات ملک
1280 16 - 03 - 1394 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 108 172800000 مشاهده جزییات ملک
1279 16 - 03 - 1394 اپارتمان فروش کرج دهقان ویلا 63 126000000 مشاهده جزییات ملک
1277 17 - 03 - 1394 اپارتمان فروش کرج مهرشهر 110 231000000 مشاهده جزییات ملک
1276 17 - 03 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 120 216000000 مشاهده جزییات ملک
1275 18 - 03 - 1394 اپارتمان فروش شاهین ویلا شاهین ویلا 145 253750000 مشاهده جزییات ملک
1274 18 - 03 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 88 132000000 مشاهده جزییات ملک
1273 23 - 03 - 1394 اپارتمان فروش کرج عظیمیه 89 213600000 مشاهده جزییات ملک
1272 19 - 03 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 173 370875000 مشاهده جزییات ملک
1271 23 - 03 - 1394 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 154 246400000 مشاهده جزییات ملک
1270 23 - 03 - 1394 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 170 272000000 مشاهده جزییات ملک
1269 25 - 03 - 1394 اپارتمان فروش کرج مهر ویلا 178 658600000 مشاهده جزییات ملک
1267 26 - 03 - 1394 اپارتمان فروش کرج محمد شهر 95 118750000 مشاهده جزییات ملک
1265 02 - 04 - 1394 اپارتمان فروش کرج مطهری 105 260000000 مشاهده جزییات ملک
1263 02 - 04 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 106 212000000 مشاهده جزییات ملک
1262 02 - 04 - 1394 اپارتمان فروش کرج سه راه گوهر دشت 164 4428000000 مشاهده جزییات ملک
1261 05 - 04 - 1394 اپارتمان فروش کرج مهر ویلا 164 442800000 مشاهده جزییات ملک
1260 04 - 04 - 1394 اپارتمان فروش کرج فردیس 67 90450000 مشاهده جزییات ملک
1259 03 - 04 - 1394 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 151 302000000 مشاهده جزییات ملک
1258 07 - 04 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 143 314600000 مشاهده جزییات ملک
1257 10 - 04 - 1394 اپارتمان فروش شاهین ویلا تختی 89 128325000 مشاهده جزییات ملک
1255 13 - 04 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 125 225000000 مشاهده جزییات ملک
1254 11 - 04 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 117 210600000 مشاهده جزییات ملک
1253 14 - 04 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت داریوش 100 220000000 مشاهده جزییات ملک
1252 14 - 04 - 1394 اپارتمان فروش کرج گلشهر 102 260000000 مشاهده جزییات ملک
1251 20 - 04 - 1394 اپارتمان فروش کرج مطهری 100 247000000 مشاهده جزییات ملک
1250 20 - 04 - 1394 اپارتمان فروش کرج عظیمیه 82 270600000 مشاهده جزییات ملک
1248 27 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 65 84500000 مشاهده جزییات ملک
1247 21 - 04 - 1394 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 112 2464000000 مشاهده جزییات ملک
1244 22 - 04 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 130 234000000 مشاهده جزییات ملک
1242 24 - 04 - 1394 اپارتمان فروش کرج فردیس 81 89100000 مشاهده جزییات ملک
1239 29 - 04 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 84 147612500 مشاهده جزییات ملک
1238 20 - 04 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 117 198900000 مشاهده جزییات ملک
1237 23 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 137 260300000 مشاهده جزییات ملک
1236 30 - 04 - 1394 اپارتمان فروش کرج گلشهر 62 55000000 مشاهده جزییات ملک
1235 31 - 04 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 117 204750000 مشاهده جزییات ملک
1234 30 - 04 - 1394 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 140 280000000 مشاهده جزییات ملک
1233 31 - 04 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی دور میدان ولیعصر 87 139200000 مشاهده جزییات ملک
1232 01 - 05 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 128 243200000 مشاهده جزییات ملک
1231 01 - 05 - 1394 اپارتمان فروش شاهین ویلا شاهین ویلا 120 132000000 مشاهده جزییات ملک
1230 03 - 05 - 1394 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 130 240500000 مشاهده جزییات ملک
1229 24 - 04 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 150 277500000 مشاهده جزییات ملک
1227 31 - 04 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 78 122000000 مشاهده جزییات ملک
1226 02 - 05 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب شرقی 130 286000000 مشاهده جزییات ملک
1225 02 - 05 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب شرقی 150 330000000 مشاهده جزییات ملک
1223 05 - 05 - 1394 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 105 178500000 مشاهده جزییات ملک
1222 06 - 05 - 1394 اپارتمان فروش کرج عظیمیه 125 462500000 مشاهده جزییات ملک
1220 08 - 05 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 85 170000000 مشاهده جزییات ملک
1218 08 - 05 - 1394 اپارتمان فروش کرج ماهدشت 50 55000000 مشاهده جزییات ملک
1217 11 - 05 - 1394 اپارتمان فروش کرج ماهدشت 74 117000000 مشاهده جزییات ملک
1216 11 - 05 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 117 152100000 مشاهده جزییات ملک
1215 11 - 05 - 1394 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی هلیکوپتر سازی 144 288000000 مشاهده جزییات ملک
1214 11 - 05 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 118 212400000 مشاهده جزییات ملک
1213 13 - 05 - 1394 اپارتمان فروش کرج دهقان ویلا 73 129000000 مشاهده جزییات ملک
1212 12 - 05 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 124 1200000 مشاهده جزییات ملک
1209 17 - 05 - 1394 اپارتمان فروش کرج برغان 68 122400000 مشاهده جزییات ملک
1208 18 - 05 - 1394 اپارتمان فروش کرج منظریه 87 120000000 مشاهده جزییات ملک
1207 19 - 05 - 1394 اپارتمان فروش کرج مهر ویلا 135 449955000 مشاهده جزییات ملک
1206 19 - 05 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 130 221000000 مشاهده جزییات ملک
1205 21 - 05 - 1394 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 63 11655000 مشاهده جزییات ملک
1204 21 - 05 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 115 230000000 مشاهده جزییات ملک
1203 18 - 05 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 85 153000000 مشاهده جزییات ملک
1202 24 - 05 - 1394 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 83 120350000 مشاهده جزییات ملک
1201 25 - 05 - 1394 اپارتمان فروش کرج جاده چالوس 63 94500000 مشاهده جزییات ملک
1200 25 - 05 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 133 270000000 مشاهده جزییات ملک
1199 13 - 09 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 100 180000000 مشاهده جزییات ملک
1197 25 - 05 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 90 99000000 مشاهده جزییات ملک
1195 31 - 05 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 90 95000000 مشاهده جزییات ملک
1194 31 - 05 - 1394 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 105 168000000 مشاهده جزییات ملک
1193 03 - 06 - 1394 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 80 108800000 مشاهده جزییات ملک
1192 02 - 06 - 1394 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 87 134850000 مشاهده جزییات ملک
1191 02 - 06 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 117 187200000 مشاهده جزییات ملک
1190 06 - 06 - 1394 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 113 158200000 مشاهده جزییات ملک
1189 05 - 06 - 1394 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 75 75000000 مشاهده جزییات ملک
1185 18 - 06 - 1394 اپارتمان فروش کرج منظریه 87 126150000 مشاهده جزییات ملک
1184 18 - 06 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 92 160125000 مشاهده جزییات ملک
1183 17 - 06 - 1394 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 75 70000000 مشاهده جزییات ملک
1182 18 - 06 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 78 85800000 مشاهده جزییات ملک
1181 17 - 06 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 85 157250000 مشاهده جزییات ملک
1180 15 - 06 - 1394 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 120 252000000 مشاهده جزییات ملک
1179 16 - 06 - 1394 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 75 134100000 مشاهده جزییات ملک
1177 21 - 06 - 1394 اپارتمان فروش کرج حسن آباد 135 250000000 مشاهده جزییات ملک
1176 20 - 06 - 1394 اپارتمان فروش شاهین ویلا شاهین ویلا 120 216000000 مشاهده جزییات ملک
1175 20 - 06 - 1394 اپارتمان فروش شاهین ویلا شاهین ویلا 130 234000000 مشاهده جزییات ملک
1174 20 - 06 - 1394 اپارتمان فروش شاهین ویلا شاهین ویلا 125 225000000 مشاهده جزییات ملک
1173 23 - 06 - 1394 اپارتمان فروش کرج مهر ویلا 192 540000000 مشاهده جزییات ملک
1172 23 - 06 - 1394 اپارتمان فروش کرج مهر ویلا 135 450000000 مشاهده جزییات ملک
1171 23 - 06 - 1394 اپارتمان فروش کرج مهر ویلا 80 250000000 مشاهده جزییات ملک
1170 23 - 06 - 1394 اپارتمان فروش کرج نبوت 82 159080000 مشاهده جزییات ملک
1169 28 - 06 - 1394 اپارتمان فروش شاهین ویلا شاهین ویلا 70 105000000 مشاهده جزییات ملک
1168 28 - 06 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 137 301400000 مشاهده جزییات ملک
1167 29 - 06 - 1394 اپارتمان فروش کرج عظیمیه 106 243800000 مشاهده جزییات ملک
1166 02 - 07 - 1394 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 75 70000000 مشاهده جزییات ملک
1163 04 - 07 - 1394 اپارتمان فروش کرج محمد شهر 65 71500000 مشاهده جزییات ملک
1162 27 - 10 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 64 115200000 مشاهده جزییات ملک
1161 07 - 07 - 1394 اپارتمان فروش تهران جنت آباد 95 380000000 مشاهده جزییات ملک
1160 31 - 02 - 1395 اپارتمان فروش کرج کوی کارمندان 72 127440000 مشاهده جزییات ملک
1158 19 - 07 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 85 119000000 مشاهده جزییات ملک
1157 28 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 105 210000000 مشاهده جزییات ملک
1156 18 - 07 - 1394 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 125 237500000 مشاهده جزییات ملک
1155 14 - 07 - 1394 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 135 256500000 مشاهده جزییات ملک
1154 14 - 07 - 1394 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 145 275500000 مشاهده جزییات ملک
1153 19 - 10 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 140 245000000 مشاهده جزییات ملک
1152 22 - 07 - 1394 اپارتمان فروش کرج کرج نو 70 101500000 مشاهده جزییات ملک
1150 21 - 07 - 1394 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 71 120700000 مشاهده جزییات ملک
1147 17 - 11 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 125 225000000 مشاهده جزییات ملک
1146 08 - 08 - 1394 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 92 165600000 مشاهده جزییات ملک
1145 08 - 08 - 1394 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 140 252000000 مشاهده جزییات ملک
1144 09 - 08 - 1394 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 90 108000000 مشاهده جزییات ملک
1143 06 - 08 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 118 200600000 مشاهده جزییات ملک
1142 11 - 08 - 1394 اپارتمان فروش کرج آزادگان 80 152000000 مشاهده جزییات ملک
1141 16 - 08 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت 110 231000000 مشاهده جزییات ملک
1140 18 - 08 - 1394 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 97 135800000 مشاهده جزییات ملک
1139 17 - 08 - 1394 اپارتمان فروش کرج آزادگان 69 127650000 مشاهده جزییات ملک
1138 01 - 11 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 125 237500000 مشاهده جزییات ملک
1136 20 - 08 - 1394 اپارتمان فروش حیدر آباد - 50 48000000 مشاهده جزییات ملک
1135 23 - 08 - 1394 اپارتمان فروش کرج فردیس 70 93100000 مشاهده جزییات ملک
1134 20 - 08 - 1394 اپارتمان فروش کرج مهر ویلا 125 175000000 مشاهده جزییات ملک
1133 20 - 08 - 1394 اپارتمان فروش کرج مهر ویلا 130 182000000 مشاهده جزییات ملک
1132 20 - 08 - 1394 اپارتمان فروش کرج مهر ویلا 90 220000000 مشاهده جزییات ملک
1131 27 - 08 - 1394 اپارتمان فروش کرج فردیس 110 220000000 مشاهده جزییات ملک
1130 28 - 08 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 90 171000000 مشاهده جزییات ملک
1129 30 - 08 - 1394 اپارتمان فروش کرج مهرشهر 92 120000000 مشاهده جزییات ملک
1128 27 - 02 - 1395 اپارتمان فروش کرج سه راه گوهر دشت 70 129500000 مشاهده جزییات ملک
1126 30 - 08 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی شرقی 100 170000000 مشاهده جزییات ملک
1125 03 - 09 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 117 181350000 مشاهده جزییات ملک
1124 06 - 09 - 1394 اپارتمان فروش کرج فردیس 70 84000000 مشاهده جزییات ملک
1123 05 - 09 - 1394 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 148 296000000 مشاهده جزییات ملک
1122 06 - 09 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 76 140600000 مشاهده جزییات ملک
1121 15 - 09 - 1394 اپارتمان فروش کرج عظیمیه 101 325000000 مشاهده جزییات ملک
1120 16 - 09 - 1394 اپارتمان فروش کرج منظریه 100 75000000 مشاهده جزییات ملک
1119 16 - 09 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 81 113400000 مشاهده جزییات ملک
1118 22 - 09 - 1394 اپارتمان فروش کرج حیدر آباد 68 0 مشاهده جزییات ملک
1117 21 - 09 - 1394 اپارتمان فروش حیدر آباد - 68 0 مشاهده جزییات ملک
1116 25 - 07 - 1394 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 117 163800000 مشاهده جزییات ملک
1114 24 - 09 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 127 241300000 مشاهده جزییات ملک
1112 01 - 10 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 140 238000000 مشاهده جزییات ملک
1111 01 - 10 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 85 148750000 مشاهده جزییات ملک
1110 01 - 10 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 141 246750000 مشاهده جزییات ملک
1108 05 - 10 - 1394 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 139 242375000 مشاهده جزییات ملک
1107 09 - 10 - 1394 اپارتمان فروش 245 490000000 مشاهده جزییات ملک
1106 13 - 10 - 1394 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 56 94520000 مشاهده جزییات ملک
1104 11 - 09 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 117 208260000 مشاهده جزییات ملک
1102 14 - 10 - 1394 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 145 290000000 مشاهده جزییات ملک
1101 14 - 10 - 1394 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 92 155550000 مشاهده جزییات ملک
1100 14 - 10 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 98 132300000 مشاهده جزییات ملک
1099 16 - 10 - 1394 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 126 252000000 مشاهده جزییات ملک
1098 16 - 10 - 1394 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 150 300000000 مشاهده جزییات ملک
1097 15 - 10 - 1394 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 150 277500000 مشاهده جزییات ملک
1096 06 - 10 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 57 0 مشاهده جزییات ملک
1095 14 - 10 - 1394 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 130 273000000 مشاهده جزییات ملک
1094 14 - 10 - 1394 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 150 285000000 مشاهده جزییات ملک
1093 15 - 10 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 125 206250000 مشاهده جزییات ملک
1092 03 - 10 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 102 214200000 مشاهده جزییات ملک
1091 03 - 10 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 137 274000000 مشاهده جزییات ملک
1090 18 - 10 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 112 257000000 مشاهده جزییات ملک
1089 23 - 10 - 1394 اپارتمان فروش 63 70000000 مشاهده جزییات ملک
1088 20 - 10 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 116 168200000 مشاهده جزییات ملک
1086 28 - 09 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 140 252000000 مشاهده جزییات ملک
1084 02 - 11 - 1394 اپارتمان فروش شاهین ویلا 350متری 77 77000000 مشاهده جزییات ملک
1082 03 - 11 - 1394 اپارتمان فروش کرج مهر ویلا 91 210000000 مشاهده جزییات ملک
1081 05 - 11 - 1394 اپارتمان فروش کرج جهان شهر 115 402500000 مشاهده جزییات ملک
1079 06 - 11 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز غربی 117 327600000 مشاهده جزییات ملک
1078 06 - 11 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز غربی 140 392000000 مشاهده جزییات ملک
1077 04 - 11 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 253 883750000 مشاهده جزییات ملک
1076 04 - 11 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز شرقی 205 717500000 مشاهده جزییات ملک
1075 04 - 11 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز شرقی 185 647500000 مشاهده جزییات ملک
1073 12 - 11 - 1394 اپارتمان فروش کرج سه راه گوهر دشت 120 42000000000 مشاهده جزییات ملک
1072 13 - 11 - 1394 اپارتمان فروش کرج حسن آباد 85 131750000 مشاهده جزییات ملک
1071 08 - 11 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 140 259000000 مشاهده جزییات ملک
1069 07 - 11 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 150 255000000 مشاهده جزییات ملک
1068 12 - 11 - 1394 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 70 70000000 مشاهده جزییات ملک
1066 20 - 11 - 1394 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 140 2450000000 مشاهده جزییات ملک
1065 19 - 11 - 1394 اپارتمان فروش کرج - 74 103600000 مشاهده جزییات ملک
1064 24 - 11 - 1394 اپارتمان فروش کرج سه راه گوهر دشت 0 321600000 مشاهده جزییات ملک
1063 19 - 12 - 1394 اپارتمان فروش کرج عظیمیه 95 280000000 مشاهده جزییات ملک
1062 29 - 11 - 1394 اپارتمان فروش کرج حصارک 55 32000000 مشاهده جزییات ملک
1061 28 - 01 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 142 234300000 مشاهده جزییات ملک
1060 28 - 11 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 135 283500000 مشاهده جزییات ملک
1058 28 - 11 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 79 142200000 مشاهده جزییات ملک
1057 28 - 11 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 111 205350000 مشاهده جزییات ملک
1056 20 - 05 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 120 198000000 مشاهده جزییات ملک
1055 01 - 12 - 1394 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 139 250200000 مشاهده جزییات ملک
1054 02 - 12 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت داریوش 100 150000000 مشاهده جزییات ملک
1053 25 - 11 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 90 126000000 مشاهده جزییات ملک
1052 02 - 02 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 130 156000000 مشاهده جزییات ملک
1051 02 - 12 - 1394 اپارتمان فروش کرج گلشهر 75 129000000 مشاهده جزییات ملک
1050 03 - 12 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 142 213000000 مشاهده جزییات ملک
1049 05 - 12 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 145 3190000 مشاهده جزییات ملک
1048 30 - 11 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز غربی 85 272000000 مشاهده جزییات ملک
1047 30 - 11 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز غربی 95 304000000 مشاهده جزییات ملک
1046 30 - 11 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز غربی 110 352000000 مشاهده جزییات ملک
1045 30 - 11 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز غربی 115 368000000 مشاهده جزییات ملک
1044 30 - 11 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز غربی 140 448000000 مشاهده جزییات ملک
1043 26 - 11 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 63 113400000 مشاهده جزییات ملک
1042 10 - 12 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی شرقی 150 555000000 مشاهده جزییات ملک
1041 10 - 12 - 1394 اپارتمان فروش مهرشهر فاز 4 120 336000000 مشاهده جزییات ملک
1040 10 - 12 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 145 253750000 مشاهده جزییات ملک
1039 10 - 12 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی شرقی 220 814000000 مشاهده جزییات ملک
1038 26 - 11 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 63 113400000 مشاهده جزییات ملک
1037 09 - 12 - 1394 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 117 175500000 مشاهده جزییات ملک
1036 05 - 12 - 1394 اپارتمان فروش کرج کمال شهر 105 136500000 مشاهده جزییات ملک
1034 09 - 12 - 1394 اپارتمان فروش کرج عظیمیه 85 297500000 مشاهده جزییات ملک
1029 10 - 12 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 118 212400000 مشاهده جزییات ملک
1028 07 - 12 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 187 523600000 مشاهده جزییات ملک
1027 07 - 12 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 161 450800000 مشاهده جزییات ملک
1026 07 - 12 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 160 448000000 مشاهده جزییات ملک
1025 07 - 12 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 158 442400000 مشاهده جزییات ملک
1024 10 - 12 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 157 291005000 مشاهده جزییات ملک
1023 10 - 12 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 146 277400000 مشاهده جزییات ملک
1020 10 - 12 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 90 189000000 مشاهده جزییات ملک
1012 14 - 12 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 140 259000000 مشاهده جزییات ملک
1011 12 - 12 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب شرقی 128 384000000 مشاهده جزییات ملک
1010 12 - 10 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز غربی 170 425000000 مشاهده جزییات ملک
1009 26 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 150 292500000 مشاهده جزییات ملک
1008 01 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 120 234000000 مشاهده جزییات ملک
1007 16 - 12 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 120 156000000 مشاهده جزییات ملک
1006 14 - 12 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز شرقی 117 239850000 مشاهده جزییات ملک
1004 07 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 117 222300000 مشاهده جزییات ملک
1003 18 - 12 - 1394 اپارتمان فروش حیدر آباد - 85 85000000 مشاهده جزییات ملک
1002 24 - 12 - 1394 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 160 352000000 مشاهده جزییات ملک
1001 24 - 12 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت شهرداری شرقی 100 185000000 مشاهده جزییات ملک
1000 24 - 12 - 1394 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 95 209000000 مشاهده جزییات ملک
999 14 - 01 - 1395 اپارتمان فروش جهانشهر کسری شمالی 205 999990000 مشاهده جزییات ملک
998 14 - 01 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز غربی 148 414400000 مشاهده جزییات ملک
997 17 - 01 - 1395 اپارتمان فروش مهرشهر فاز 4 150 375000000 مشاهده جزییات ملک
995 16 - 12 - 1394 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 126 233100000 مشاهده جزییات ملک
994 21 - 12 - 1394 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 153 290700000 مشاهده جزییات ملک
993 17 - 01 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 134 268000000 مشاهده جزییات ملک
991 19 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 137 226000000 مشاهده جزییات ملک
990 07 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 126 226800000 مشاهده جزییات ملک
989 19 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 145 261000000 مشاهده جزییات ملک
988 19 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 120 240000000 مشاهده جزییات ملک
987 23 - 01 - 1395 اپارتمان فروش کرج حیدر آباد 85 85000000 مشاهده جزییات ملک
986 21 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 110 209000000 مشاهده جزییات ملک
984 24 - 01 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 140 378000000 مشاهده جزییات ملک
983 24 - 01 - 1395 اپارتمان فروش کرج چهار راه طالقانی 155 697500000 مشاهده جزییات ملک
982 24 - 01 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی شرقی 143 500500000 مشاهده جزییات ملک
981 24 - 01 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی شرقی 200 700000000 مشاهده جزییات ملک
980 24 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 85 157250000 مشاهده جزییات ملک
979 24 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 90 166500000 مشاهده جزییات ملک
978 24 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 118 218300000 مشاهده جزییات ملک
977 24 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 127 234950000 مشاهده جزییات ملک
976 24 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 148 273800000 مشاهده جزییات ملک
975 18 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 140 280000000 مشاهده جزییات ملک
974 18 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 117 222300000 مشاهده جزییات ملک
973 16 - 01 - 1395 اپارتمان فروش حیدر آباد - 92 92000000 مشاهده جزییات ملک
972 20 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 68 112200000 مشاهده جزییات ملک
971 18 - 01 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 85 90000000 مشاهده جزییات ملک
970 21 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 157 314000000 مشاهده جزییات ملک
969 17 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 155 279000000 مشاهده جزییات ملک
968 25 - 01 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز شرقی 140 336000000 مشاهده جزییات ملک
967 23 - 01 - 1395 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 127 190500000 مشاهده جزییات ملک
966 27 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 146 270100000 مشاهده جزییات ملک
965 01 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 90 150000000 مشاهده جزییات ملک
964 30 - 01 - 1395 اپارتمان فروش کرج کرج نو 95 95000000 مشاهده جزییات ملک
959 30 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 157 298300000 مشاهده جزییات ملک
957 30 - 01 - 1395 اپارتمان فروش شاهین ویلا بنیاد 83 110000000 مشاهده جزییات ملک
956 30 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 193 300000000 مشاهده جزییات ملک
954 04 - 02 - 1395 اپارتمان فروش کرج دهقان ویلا 60 60000000 مشاهده جزییات ملک
953 05 - 02 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 53 95400000 مشاهده جزییات ملک
947 05 - 02 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 185 666000000 مشاهده جزییات ملک
946 05 - 02 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 200 720000000 مشاهده جزییات ملک
945 05 - 02 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 150 420000000 مشاهده جزییات ملک
944 05 - 02 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 150 480000000 مشاهده جزییات ملک
943 05 - 02 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 105 346500000 مشاهده جزییات ملک
942 06 - 02 - 1395 اپارتمان فروش کرج کارخانه قند 70 140000000 مشاهده جزییات ملک
941 05 - 02 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 180 594000000 مشاهده جزییات ملک
940 05 - 02 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 120 336000000 مشاهده جزییات ملک
938 04 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 145 304500000 مشاهده جزییات ملک
937 05 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 115 207000000 مشاهده جزییات ملک
936 03 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 120 216000000 مشاهده جزییات ملک
935 02 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 124 186000000 مشاهده جزییات ملک
934 07 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 85 145000000 مشاهده جزییات ملک
933 07 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی شهرک بهارستان 118 236000000 مشاهده جزییات ملک
932 10 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 134 227800000 مشاهده جزییات ملک
930 11 - 02 - 1395 اپارتمان فروش کرج مهرشهر 104 245000000 مشاهده جزییات ملک
929 12 - 02 - 1395 اپارتمان فروش کرج سه راه گوهر دشت 75 131250000 مشاهده جزییات ملک
928 14 - 02 - 1395 اپارتمان فروش کرج - 107 220000000 مشاهده جزییات ملک
927 13 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 150 300000000 مشاهده جزییات ملک
926 14 - 02 - 1395 اپارتمان فروش شاهین ویلا 350متری 105 126000000 مشاهده جزییات ملک
925 13 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 149 297000000 مشاهده جزییات ملک
924 13 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 100 190000000 مشاهده جزییات ملک
923 17 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 128 236800000 مشاهده جزییات ملک
922 15 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 92 161000000 مشاهده جزییات ملک
921 14 - 02 - 1395 اپارتمان فروش 69 800000 مشاهده جزییات ملک
920 15 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 135 270000000 مشاهده جزییات ملک
918 19 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 101 131300000 مشاهده جزییات ملک
916 23 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 82 106600000 مشاهده جزییات ملک
907 27 - 02 - 1395 اپارتمان فروش کرج حصارک 120 204000000 مشاهده جزییات ملک
906 25 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 88 118800000 مشاهده جزییات ملک
905 28 - 02 - 1395 اپارتمان فروش کرج - 117 0 مشاهده جزییات ملک
904 30 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی بلوار موذن 118 200600000 مشاهده جزییات ملک
903 31 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 108 0 مشاهده جزییات ملک
901 30 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 140 238000000 مشاهده جزییات ملک
899 30 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 133 252700000 مشاهده جزییات ملک
898 29 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 120 168000000 مشاهده جزییات ملک
897 30 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 73 116800000 مشاهده جزییات ملک
896 30 - 02 - 1395 اپارتمان فروش شاهین ویلا بنیاد 85 102000000 مشاهده جزییات ملک
895 03 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 150 300000000 مشاهده جزییات ملک
894 01 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 118 236000000 مشاهده جزییات ملک
893 05 - 03 - 1395 اپارتمان فروش حیدر آباد - 78 80000000 مشاهده جزییات ملک
892 05 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 132 224400000 مشاهده جزییات ملک
891 05 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 117 222300000 مشاهده جزییات ملک
890 04 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 89 142400000 مشاهده جزییات ملک
889 05 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 137 274000000 مشاهده جزییات ملک
888 05 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 139 256225000 مشاهده جزییات ملک
887 06 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 134 214400000 مشاهده جزییات ملک
885 10 - 03 - 1395 اپارتمان