جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
776 مورد یافت شد « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 32 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
6578 12 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 146 3799999962 مشاهده جزییات ملک
6576 12 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 287 4000000000 مشاهده جزییات ملک
6574 12 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 4890000000 مشاهده جزییات ملک
6573 12 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی شهرک بهارستان 78 2700000030 مشاهده جزییات ملک
6571 12 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 140 2699999960 مشاهده جزییات ملک
6567 11 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 122 3339999978 مشاهده جزییات ملک
6566 11 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 112 3020000032 مشاهده جزییات ملک
6565 11 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی شهرک بهارستان 90 2430000000 مشاهده جزییات ملک
6564 11 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 74 2350000018 مشاهده جزییات ملک
6563 12 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 95 1852500000 مشاهده جزییات ملک
6562 10 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 141 4230000000 مشاهده جزییات ملک
6561 10 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 98 0 مشاهده جزییات ملک
6559 10 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 130 4349999940 مشاهده جزییات ملک
6558 10 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 128 4290000000 مشاهده جزییات ملک
6553 09 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 78 2000000028 مشاهده جزییات ملک
6551 09 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 160 4200000000 مشاهده جزییات ملک
6548 09 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 140 4900000000 مشاهده جزییات ملک
6547 09 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 135 4725000000 مشاهده جزییات ملک
6546 09 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 140 3500000000 مشاهده جزییات ملک
6543 08 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 95 2185000000 مشاهده جزییات ملک
6536 08 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 155 105400000000 مشاهده جزییات ملک
6535 08 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 150 4500000000 مشاهده جزییات ملک
6530 08 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 97 2799905000 مشاهده جزییات ملک
6529 07 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 80 2680000000 مشاهده جزییات ملک
6528 07 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 107 3584500000 مشاهده جزییات ملک
6527 07 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 88 2948000000 مشاهده جزییات ملک
6525 01 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 75 1800000000 مشاهده جزییات ملک
6524 07 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 170 5950000000 مشاهده جزییات ملک
6523 07 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 5250000000 مشاهده جزییات ملک
6522 07 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 120 4200000000 مشاهده جزییات ملک
6521 07 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 156 5148000000 مشاهده جزییات ملک
6516 05 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 94 2789999994 مشاهده جزییات ملک
6514 05 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 125 4500000000 مشاهده جزییات ملک
6513 05 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 107 3210000000 مشاهده جزییات ملک
6509 04 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 80 2200000000 مشاهده جزییات ملک
6508 04 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 115 0 مشاهده جزییات ملک
6506 04 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 150 4350000000 مشاهده جزییات ملک
6504 04 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 113 260000005 مشاهده جزییات ملک
6503 04 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 210 6720000000 مشاهده جزییات ملک
6502 04 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 110 3630000000 مشاهده جزییات ملک
6501 04 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 130 3900000000 مشاهده جزییات ملک
6499 03 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 86 2100000030 مشاهده جزییات ملک
6498 03 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 135 3200000040 مشاهده جزییات ملک
6495 03 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 155 4499999990 مشاهده جزییات ملک
6493 03 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 125 1950000000 مشاهده جزییات ملک
6492 03 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 185 5999999920 مشاهده جزییات ملک
6491 03 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 92 2199999956 مشاهده جزییات ملک
6489 03 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 118.5 3199500000 مشاهده جزییات ملک
6488 02 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 160 4500000000 مشاهده جزییات ملک
6486 02 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 150 4650000000 مشاهده جزییات ملک
6485 02 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 153 5355000000 مشاهده جزییات ملک
6480 02 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 123 2829000000 مشاهده جزییات ملک
6479 02 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 150 5250000000 مشاهده جزییات ملک
6478 02 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 3900000000 مشاهده جزییات ملک
6476 02 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 148 4099600000 مشاهده جزییات ملک
6475 02 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 155 4499960000 مشاهده جزییات ملک
6474 02 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 146 4380000000 مشاهده جزییات ملک
6472 01 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 123 3936000000 مشاهده جزییات ملک
6471 01 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 135 4050000000 مشاهده جزییات ملک
6470 02 - 11 - 1401 اپارتمان فروش شاهین ویلا 350متری 115 2760000000 مشاهده جزییات ملک
6469 02 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 146 4672000000 مشاهده جزییات ملک
6468 01 - 11 - 1390 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 115 3335000000 مشاهده جزییات ملک
6467 01 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 150 4500000000 مشاهده جزییات ملک
6466 01 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 103 2163000000 مشاهده جزییات ملک
6464 01 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 99 3019500000 مشاهده جزییات ملک
6463 01 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 95 2099999985 مشاهده جزییات ملک
6460 11- 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 147 4557000000 مشاهده جزییات ملک
6458 01 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 113 4500000017 مشاهده جزییات ملک
6456 30 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 92 2548400000 مشاهده جزییات ملک
6453 29 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 5250000000 مشاهده جزییات ملک
6452 01- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی شهرک بهارستان 78 2299999962 مشاهده جزییات ملک
6451 28 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 86 1799980000 مشاهده جزییات ملک
6447 28 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 153 5199999984 مشاهده جزییات ملک
6444 27 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 90 2199999960 مشاهده جزییات ملک
6443 27 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 102 2040000000 مشاهده جزییات ملک
6442 27 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 115 3795000000 مشاهده جزییات ملک
6439 27 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 140 4200000000 مشاهده جزییات ملک
6437 26 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 149 4172000000 مشاهده جزییات ملک
6436 26 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 108 3456000000 مشاهده جزییات ملک
6435 26 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 177 6018000000 مشاهده جزییات ملک
6433 26 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 112 2600000032 مشاهده جزییات ملک
6430 26 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 84 2500000020 مشاهده جزییات ملک
6425 26 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 105 1950000045 مشاهده جزییات ملک
6422 26 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 147 4500000015 مشاهده جزییات ملک
6419 26 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 125 2875000000 مشاهده جزییات ملک
6418 26 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 100 0 مشاهده جزییات ملک
6414 26 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک البرز 140 1500000040 مشاهده جزییات ملک
6413 26 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 125 3150000000 مشاهده جزییات ملک
6409 26 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 97 2716000000 مشاهده جزییات ملک
6408 24 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 147 4410000000 مشاهده جزییات ملک
6405 25 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 152 4560000000 مشاهده جزییات ملک
6404 25 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 110 3520000000 مشاهده جزییات ملک
6402 24 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 99 2692800000 مشاهده جزییات ملک
6399 09- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 142 3899888000 مشاهده جزییات ملک
6387 24 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 99 2692800000 مشاهده جزییات ملک
6386 24 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 128.5 3750000000 مشاهده جزییات ملک
6385 05- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 82 1804000000 مشاهده جزییات ملک
6384 20 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 100 3300000000 مشاهده جزییات ملک
6381 22 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 86 2408000000 مشاهده جزییات ملک
6380 01 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 144 3888000000 مشاهده جزییات ملک
6379 21 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 102 2550000000 مشاهده جزییات ملک
6378 21 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 91 2730000000 مشاهده جزییات ملک
6377 21 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 4245000000 مشاهده جزییات ملک
6376 21 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 147 3969000000 مشاهده جزییات ملک
6375 21 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 123 2600083224 مشاهده جزییات ملک
6372 21 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 143 4290000000 مشاهده جزییات ملک
6371 21 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بلوار موذن 86 2000000004 مشاهده جزییات ملک
6370 21 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 145 4000000015 مشاهده جزییات ملک
6369 21 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 100 0 مشاهده جزییات ملک
6368 21 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 85 1870000000 مشاهده جزییات ملک
6367 10- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 210 4620000000 مشاهده جزییات ملک
6362 09- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 134 3685000000 مشاهده جزییات ملک
6361 09- 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 125 3417968750 مشاهده جزییات ملک
6359 10- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 105 3115000035 مشاهده جزییات ملک
6358 20 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 113 3300000020 مشاهده جزییات ملک
6355 19 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 121 3993000000 مشاهده جزییات ملک
6353 19 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 90 2025000000 مشاهده جزییات ملک
6351 19 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 157 4710000000 مشاهده جزییات ملک
6345 18 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 125 3750000000 مشاهده جزییات ملک
6342 18 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 145 4350000000 مشاهده جزییات ملک
6340 18 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بلوار موذن 150 3300000000 مشاهده جزییات ملک
6339 18 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 75 1500000000 مشاهده جزییات ملک
6334 18 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 110 3080000000 مشاهده جزییات ملک
6333 17 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 130 2899999960 مشاهده جزییات ملک
6324 17 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 128 3584000000 مشاهده جزییات ملک
6323 10 - 10 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 140 3780000000 مشاهده جزییات ملک
6321 14 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 130 3640000000 مشاهده جزییات ملک
6320 14 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 112 2688000000 مشاهده جزییات ملک
6315 14 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی شهرک بهارستان 105 2879999955 مشاهده جزییات ملک
6312 14 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 112 3360000000 مشاهده جزییات ملک
6311 14 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 109 3270000000 مشاهده جزییات ملک
6308 14 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 150 4950000000 مشاهده جزییات ملک
6306 14 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 110 2200000000 مشاهده جزییات ملک
6305 14 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 86 1779999964 مشاهده جزییات ملک
6300 30 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 95 2999999965 مشاهده جزییات ملک
6298 13 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 75 2580000000 مشاهده جزییات ملک
6296 13 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 99 3199999968 مشاهده جزییات ملک
6295 13 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 130 2499999970 مشاهده جزییات ملک
6294 13 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بلوار موذن 85 2000000020 مشاهده جزییات ملک
6293 13 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 130 2999880000 مشاهده جزییات ملک
6291 12 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 98.5 2807250000 مشاهده جزییات ملک
6290 12 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 130 3299920000 مشاهده جزییات ملک
6283 12 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 144 4320000000 مشاهده جزییات ملک
6282 09- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 157 3599999952 مشاهده جزییات ملک
6278 11 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 167 4676000000 مشاهده جزییات ملک
6274 11 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 68 2199999988 مشاهده جزییات ملک
6272 11 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 112 2800000000 مشاهده جزییات ملک
6265 11 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 4500000000 مشاهده جزییات ملک
6264 11 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 95 2850000000 مشاهده جزییات ملک
6263 11 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 90 2700000000 مشاهده جزییات ملک
6261 09- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 109 2997000017 مشاهده جزییات ملک
6260 10 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 139 4170000000 مشاهده جزییات ملک
6256 10 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 120 3582857160 مشاهده جزییات ملک
6255 10 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 150 4500000000 مشاهده جزییات ملک
6253 10 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 79 1799999990 مشاهده جزییات ملک
6249 09 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 88 1849936000 مشاهده جزییات ملک
6247 09 - 10 - 1401 اپارتمان فروش کرج 45 متری گلشهر 107 2782000000 مشاهده جزییات ملک
6241 07 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 145 3369999955 مشاهده جزییات ملک
6238 07 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 170 0 مشاهده جزییات ملک
6237 07 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 140 4340000000 مشاهده جزییات ملک
6236 07 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 73 1599999984 مشاهده جزییات ملک
6235 07 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 93 2529999993 مشاهده جزییات ملک
6229 05 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 153 3519000000 مشاهده جزییات ملک
6226 05 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 125 3125000000 مشاهده جزییات ملک
6223 05 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 87 1673076903 مشاهده جزییات ملک
6222 03 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 102 2250000048 مشاهده جزییات ملک
6220 03 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 107 3210000000 مشاهده جزییات ملک
6218 03 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 84 1850000040 مشاهده جزییات ملک
6215 06 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 148 3868019960 مشاهده جزییات ملک
6206 04 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 166 4170000012 مشاهده جزییات ملک
6205 04 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 125 2500000000 مشاهده جزییات ملک
6202 04 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 95 2299999970 مشاهده جزییات ملک
6201 07- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 70 1890000000 مشاهده جزییات ملک
6198 05- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 83 1699840000 مشاهده جزییات ملک
6184 30 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 135 3915000000 مشاهده جزییات ملک
6183 30 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 135 3915000000 مشاهده جزییات ملک
6182 30 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 147 4410000000 مشاهده جزییات ملک
6181 30 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 147 3381000000 مشاهده جزییات ملک
6180 30 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 150 4200000000 مشاهده جزییات ملک
6179 28 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 138 3174000000 مشاهده جزییات ملک
6178 29 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 162 4860000000 مشاهده جزییات ملک
6177 29 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 140 3920000000 مشاهده جزییات ملک
6172 29 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 81 2300000022 مشاهده جزییات ملک
6170 29 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 95 1500000030 مشاهده جزییات ملک
6166 28 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 106 1920000048 مشاهده جزییات ملک
6157 27 - 09 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 120 3000000000 مشاهده جزییات ملک
6156 27 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 147 3675000000 مشاهده جزییات ملک
6155 27 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 147 3675000000 مشاهده جزییات ملک
6153 27 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 109 2949999980 مشاهده جزییات ملک
6152 27 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی شهرک بهارستان 112 2688000000 مشاهده جزییات ملک
6147 25 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 85 2210000000 مشاهده جزییات ملک
6145 27 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 145 3915000000 مشاهده جزییات ملک
6144 27 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 105 2730000000 مشاهده جزییات ملک
6143 07- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 76.3 1499981700 مشاهده جزییات ملک
6142 23 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 131 3144000000 مشاهده جزییات ملک
6139 20 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 146 3796000000 مشاهده جزییات ملک
6136 18 - 09 - 1401 اپارتمان فروش شاهین ویلا بنیاد 107 2354000000 مشاهده جزییات ملک
6135 18 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 120 2760000000 مشاهده جزییات ملک
6133 07- 10- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 93.45 2523150000 مشاهده جزییات ملک
6132 13 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 146 3650000000 مشاهده جزییات ملک
6131 18- 10- 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 125 3625000000 مشاهده جزییات ملک
6130 15 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 107 2675000000 مشاهده جزییات ملک
6123 08 - 09 - 1401 اپارتمان فروش حیدر آباد - 65 700000000 مشاهده جزییات ملک
6121 08 - 09 - 1401 اپارتمان فروش گوهردشت داریوش 125 3375000000 مشاهده جزییات ملک
6120 28 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 150 4800000000 مشاهده جزییات ملک
6119 08 - 09 - 1401 اپارتمان فروش کرج مهرشهر 87 1740000000 مشاهده جزییات ملک
6118 08 - 09 - 1401 اپارتمان فروش کرج مهرشهر 100 2000000000 مشاهده جزییات ملک
6107 28 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 85 2210000000 مشاهده جزییات ملک
6105 30 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 103 2781000000 مشاهده جزییات ملک
6104 30 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 100 2700000000 مشاهده جزییات ملک
6103 30 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 151 4077000000 مشاهده جزییات ملک
6091 25 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 140 3990000000 مشاهده جزییات ملک
6089 24 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 103 2575000000 مشاهده جزییات ملک
6086 24 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی شهرک بهارستان 92 2300000000 مشاهده جزییات ملک
6085 24 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 150 2100000000 مشاهده جزییات ملک
6082 24 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 145 3190000000 مشاهده جزییات ملک
6081 18- 09- 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 53 1250800000 مشاهده جزییات ملک
6079 30- 10- 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 127 4445000000 مشاهده جزییات ملک
6078 19 - 08 - 1401 اپارتمان فروش کرج محمد شهر 92 1380000000 مشاهده جزییات ملک
6077 18 - 08 - 1401 اپارتمان فروش شاهین ویلا کوی گوهر 100 2500000000 مشاهده جزییات ملک
6075 20- 10- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 103 2781000000 مشاهده جزییات ملک
6066 16 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 108 2289600000 مشاهده جزییات ملک
6065 07- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 71 1562000000 مشاهده جزییات ملک
6064 15 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 92 2070000000 مشاهده جزییات ملک
6062 16 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 143 3932500000 مشاهده جزییات ملک
6049 14 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 88 2200000000 مشاهده جزییات ملک
6048 14 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 150 3855000000 مشاهده جزییات ملک
6047 14 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 115 2070000000 مشاهده جزییات ملک
6046 12- 09- 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 150 4200000000 مشاهده جزییات ملک
6042 12 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 109 1700400000 مشاهده جزییات ملک
6039 12 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 147 3160500000 مشاهده جزییات ملک
6038 05- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 85 1800300000 مشاهده جزییات ملک
6035 12 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 137 3425000000 مشاهده جزییات ملک
6034 12 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 109 2289000000 مشاهده جزییات ملک
6033 05- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 88.5 1327500000 مشاهده جزییات ملک
6029 11 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی شهرک بهارستان 108 2052000000 مشاهده جزییات ملک
6028 11 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 147 2895900000 مشاهده جزییات ملک
6025 11 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 80 1200000000 مشاهده جزییات ملک
6018 08 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 145 3117500000 مشاهده جزییات ملک
6017 05- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 75 1399950000 مشاهده جزییات ملک
6010 02 - 10- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 98 2058000000 مشاهده جزییات ملک
6009 08 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 116 2644800000 مشاهده جزییات ملک
6005 08 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 132 3564000000 مشاهده جزییات ملک
6000 07 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 95 2185000000 مشاهده جزییات ملک
5997 07 - 08 - 1401 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم شرقی 125 1875000000 مشاهده جزییات ملک
5991 07 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 145 3190000000 مشاهده جزییات ملک
5988 23- 09- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 143 3289000000 مشاهده جزییات ملک
5976 04 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 110 2398000000 مشاهده جزییات ملک
5969 06- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 80 1440000000 مشاهده جزییات ملک
5959 01 - 08 - 1401 اپارتمان فروش کرج 45 متری گلشهر 170 4080000000 مشاهده جزییات ملک
5958 01 - 08 - 1401 اپارتمان فروش کرج 45 متری گلشهر 130 2925000000 مشاهده جزییات ملک
5957 30 - 07 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 160 4000000000 مشاهده جزییات ملک
5956 01 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 99 198000000 مشاهده جزییات ملک
5954 01 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 147 3528000000 مشاهده جزییات ملک
5953 30 - 07 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 121 2541000000 مشاهده جزییات ملک
5949 30 - 07 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 120 3000000000 مشاهده جزییات ملک
5943 29 - 10- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 153 4590000000 مشاهده جزییات ملک
5936 28 - 07 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی شهرک بهارستان 135 2632500000 مشاهده جزییات ملک
5920 26 - 07 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 160 4480000000 مشاهده جزییات ملک
5917 25 - 07 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 83 2075000000 مشاهده جزییات ملک
5913 24 - 07 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 147 2793000000 مشاهده جزییات ملک
5905 21 - 07 - 1401 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 175 6125000000 مشاهده جزییات ملک
5896 17 - 07 - 1401 اپارتمان فروش کرج چهار راه طالقانی 134 2881000000 مشاهده جزییات ملک
5893 16 - 07 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 104.5 3135000000 مشاهده جزییات ملک
5884 15 - 07 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 100 2800000000 مشاهده جزییات ملک
5883 15 - 07 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 118 3304000000 مشاهده جزییات ملک
5879 08 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 95 2375000000 مشاهده جزییات ملک
5876 10 - 07 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 123 2767500000 مشاهده جزییات ملک
5875 08- 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 172 4300000000 مشاهده جزییات ملک
5873 10 - 07 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 110 2549999980 مشاهده جزییات ملک
5870 10 - 07 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 220 5000000060 مشاهده جزییات ملک
5867 10 - 07 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 110 2750000000 مشاهده جزییات ملک
5859 09 - 07 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 107 2400000049 مشاهده جزییات ملک
5858 09 - 07 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 150 3315000000 مشاهده جزییات ملک
5848 09 - 07 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 103 1719999987 مشاهده جزییات ملک
5847 06- 10- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 147 3799950000 مشاهده جزییات ملک
5842 04 - 07 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 117 2340000000 مشاهده جزییات ملک
5841 26- 10- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 132 3828000000 مشاهده جزییات ملک
5835 06 - 07 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 175 4900000000 مشاهده جزییات ملک
5833 20- 10- 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 150 4200000000 مشاهده جزییات ملک
5830 06 - 07 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 135 2250000045 مشاهده جزییات ملک
5823 05- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 87 2349000000 مشاهده جزییات ملک
5821 04 - 07 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 95 2000000040 مشاهده جزییات ملک
5818 04 - 07 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 105 2900000040 مشاهده جزییات ملک
5816 04 - 07 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 140 2200000040 مشاهده جزییات ملک
5815 04 - 07 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 144 2949999984 مشاهده جزییات ملک
5808 03 - 07 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 116 2552000000 مشاهده جزییات ملک
5798 02 - 07 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 172 3649999960 مشاهده جزییات ملک
5795 02 - 07 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 145 3045000000 مشاهده جزییات ملک
5785 31 - 06 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 151 3775000000 مشاهده جزییات ملک
5784 30 - 06 - 1401 اپارتمان فروش گوهردشت شهرک بهداری 83.5 2087500000 مشاهده جزییات ملک
5783 31 - 06 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 141 3525000000 مشاهده جزییات ملک
5781 10- 09- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 147 3969000000 مشاهده جزییات ملک
5773 30 - 06 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 103 2100000050 مشاهده جزییات ملک
5772 30 - 06 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 110 1925000000 مشاهده جزییات ملک
5768 30 - 06 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 150 3400000050 مشاهده جزییات ملک
5761 29 - 06 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی شهرک بهارستان 112 2600000032 مشاهده جزییات ملک
5746 28 - 06 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 225 6187500000 مشاهده جزییات ملک
5744 28 - 06 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 96 2299999968 مشاهده جزییات ملک
5740 28 - 06 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 106 1990000010 مشاهده جزییات ملک
5734 27 - 06 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 146 3399999966 مشاهده جزییات ملک
5727 27 - 06 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 157 4520000013 مشاهده جزییات ملک
5724 26 - 06 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 170 4590000000 مشاهده جزییات ملک
5722 20- 10- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 102 2958000000 مشاهده جزییات ملک
5720 23 - 06 - 1401 اپارتمان فروش گوهردشت شهرک بهداری 105 2604000000 مشاهده جزییات ملک
5715 04- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 105 2432745000 مشاهده جزییات ملک
5700 01- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 141 3499902000 مشاهده جزییات ملک
5696 13 - 06 - 1401 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 75 1249500000 مشاهده جزییات ملک
5694 14 - 06 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 112 2240000000 مشاهده جزییات ملک
5692 09- 10- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 123.5 2964000000 مشاهده جزییات ملک
5690 10- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 120 4200000000 مشاهده جزییات ملک
5688 29- 10- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 153 4590000000 مشاهده جزییات ملک
5687 29- 10- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 143 4290000000 مشاهده جزییات ملک
5685 28- 10- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 100 300000000 مشاهده جزییات ملک
5665 20 - 06 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 117 2340000000 مشاهده جزییات ملک
5663 26- 10- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 150 4800000000 مشاهده جزییات ملک
5645 06- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 78 1749930000 مشاهده جزییات ملک
5639 24 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 185 4810000000 مشاهده جزییات ملک
5637 09- 07- 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 120 2700000000 مشاهده جزییات ملک
5633 05- 11- 1401 اپارتمان فروش گوهردشت شهرداری غربی 450 24999750000 مشاهده جزییات ملک
5632 09- 10- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 147 3822000000 مشاهده جزییات ملک
5630 07- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بلوار موذن 78 1199952000 مشاهده جزییات ملک
5628 29- 09- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 129 3612000000 مشاهده جزییات ملک
5627 29- 09- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 135 3915000000 مشاهده جزییات ملک
5626 14 - 05 - 1401 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز شرقی 75 3375000000 مشاهده جزییات ملک
5625 14 - 05 - 1401 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز شرقی 172 5160000000 مشاهده جزییات ملک
5620 13 - 05 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 155 3875000000 مشاهده جزییات ملک
5619 13 - 05 - 1401 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 99 2099988000 مشاهده جزییات ملک
5615 10 - 05 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 93 2325000000 مشاهده جزییات ملک
5612 10 - 05 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 112 1999200000 مشاهده جزییات ملک
5606 08 - 05 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 180 4320000000 مشاهده جزییات ملک
5605 08 - 05 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 3600000000 مشاهده جزییات ملک
5604 25 - 07- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 93 2325000000 مشاهده جزییات ملک
5583 30 - 04 - 1401 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم شرقی 88 1320000000 مشاهده جزییات ملک
5582 27 - 06 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 85 919999965 مشاهده جزییات ملک
5577 28 - 04 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 143 3146000000 مشاهده جزییات ملک
5566 22 - 07 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 125 2900000000 مشاهده جزییات ملک
5562 27 - 04 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 70 837970000 مشاهده جزییات ملک
5558 19- 10- 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 75 1200000000 مشاهده جزییات ملک
5556 07- 09- 1401 اپارتمان فروش شاهین ویلا شهرک یاس 120 2000000040 مشاهده جزییات ملک
5541 29- 10- 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 115 2799905000 مشاهده جزییات ملک
5532 19 - 04 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 107 2000900000 مشاهده جزییات ملک
5527 17 - 04 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 135 2700000000 مشاهده جزییات ملک
5509 16 - 04 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 120 266400000 مشاهده جزییات ملک
5508 13 - 04 - 1401 اپارتمان فروش شاهین ویلا بنیاد 180 6800000000 مشاهده جزییات ملک
5505 13 - 04 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 200 5000000000 مشاهده جزییات ملک
5504 30- 07- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 118 28499360000 مشاهده جزییات ملک
5501 13 - 04 - 1401 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 95 2660000000 مشاهده جزییات ملک
5500 13 - 04 - 1401 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 200 5600000000 مشاهده جزییات ملک
5498 05- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک البرز 75 999975000 مشاهده جزییات ملک
5496 10 - 04 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 175 4550000000 مشاهده جزییات ملک
5493 12 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 150 3750000000 مشاهده جزییات ملک
5492 10 - 04 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 145 2900000000 مشاهده جزییات ملک
5489 10 - 04 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 145 3117500000 مشاهده جزییات ملک
5485 08 - 04 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 149 3278000000 مشاهده جزییات ملک
5482 09 - 04 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 148 3404000000 مشاهده جزییات ملک
5481 08 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 110 2970000000 مشاهده جزییات ملک
5480 08 -94 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 170 4250000000 مشاهده جزییات ملک
5479 09 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 160 4320000000 مشاهده جزییات ملک
5476 08 - 04 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 158 2370000000 مشاهده جزییات ملک
5473 28- 10- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 105 3570000000 مشاهده جزییات ملک
5470 28- 10- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 166 4648000000 مشاهده جزییات ملک
5469 01- 09- 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 112 15000000000 مشاهده جزییات ملک
5468 06 - 04 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 148 3552000000 مشاهده جزییات ملک
5459 28- 09- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 128 3200000000 مشاهده جزییات ملک
5456 06 - 04 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 108 1944000000 مشاهده جزییات ملک
5446 01 - 04 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 123.6 2450000000 مشاهده جزییات ملک
5444 09 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 149 3576000000 مشاهده جزییات ملک
5443 28 - 03 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 145 3335000000 مشاهده جزییات ملک
5434 07- 09- 1401 اپارتمان فروش شاهین ویلا 22بهمن 115 2300000000 مشاهده جزییات ملک
5430 28 - 03 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 150 3900000000 مشاهده جزییات ملک
5413 28- 10- 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 125 3100000000 مشاهده جزییات ملک
5412 01- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 91 2002000000 مشاهده جزییات ملک
5407 13 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 146 3942000000 مشاهده جزییات ملک
5406 27 - 05 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 126 10200000 مشاهده جزییات ملک
5404 21 - 03 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 136 3128000000 مشاهده جزییات ملک
5403 21 - 03 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 113 2599000000 مشاهده جزییات ملک
5402 21 - 03 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 154 3542000000 مشاهده جزییات ملک
5400 21 - 03 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 100 2300000000 مشاهده جزییات ملک
5399 21 - 03 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 151 3473000000 مشاهده جزییات ملک
5398 22- 10- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 87 2610000000 مشاهده جزییات ملک
5397 22- 10- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 97 2910000000 مشاهده جزییات ملک
5396 21 - 03 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 110 2640000000 مشاهده جزییات ملک
5395 21 - 03 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 120 2880000000 مشاهده جزییات ملک
5394 21 - 03 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 130 3120000000 مشاهده جزییات ملک
5393 21 - 03 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 140 3360000000 مشاهده جزییات ملک
5392 21 - 03 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 3600000000 مشاهده جزییات ملک
5376 10 - 03 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 94 1400000000 مشاهده جزییات ملک
5371 10 - 03 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 93 2046000000 مشاهده جزییات ملک
5368 08 - 03 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 145 2610000000 مشاهده جزییات ملک
5366 06 - 03 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 79 1066500000 مشاهده جزییات ملک
5363 07 - 04- 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 153.5 3450000000 مشاهده جزییات ملک
5360 06 - 03 - 1401 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 92.5 2035000000 مشاهده جزییات ملک
5349 30 - 02 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 80 1240000000 مشاهده جزییات ملک
5337 28- 03- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 149 3427000000 مشاهده جزییات ملک
5335 11 - 03 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 143 2200055000 مشاهده جزییات ملک
5324 27- 02 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 115 2012500000 مشاهده جزییات ملک
5312 27- 10- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 139 3500000000 مشاهده جزییات ملک
5295 06 - 02 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 98 1960000000 مشاهده جزییات ملک
5286 29- 08- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 75 1725000000 مشاهده جزییات ملک
5284 26- 02- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 124 2728000000 مشاهده جزییات ملک
5281 30 - 01 - 1401 اپارتمان فروش گوهردشت - 70 889000000 مشاهده جزییات ملک
5271 28 - 01 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 140 2520000000 مشاهده جزییات ملک
5268 26 - 01 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 145 2465000000 مشاهده جزییات ملک
5263 05 - 07 - 1401 اپارتمان فروش کرج عظیمیه 213 7455000000 مشاهده جزییات ملک
5257 07- 04- 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 150 3750000000 مشاهده جزییات ملک
5249 04 - 09 - 1401 اپارتمان فروش شاهین ویلا شهرک یاس 117 2223000000 مشاهده جزییات ملک
5243 25 - 07 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 95 2185000000 مشاهده جزییات ملک
5234 26 - 02- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 143 2645500000 مشاهده جزییات ملک
5224 10- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 140 4700000060 مشاهده جزییات ملک
5203 23 - 10 - 1400 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 125 1375000000 مشاهده جزییات ملک
5199 22- 03- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 115 2070000000 مشاهده جزییات ملک
5195 29 - 01 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 114 1653000000 مشاهده جزییات ملک
5193 12 - 10 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 110 1980000000 مشاهده جزییات ملک
5192 20- 07- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 110 3300000000 مشاهده جزییات ملک
5191 20- 07- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 107 3210000000 مشاهده جزییات ملک
5190 20 - 07- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 104 3120000000 مشاهده جزییات ملک
5183 04 - 10 - 1400 اپارتمان فروش شاهین ویلا 22بهمن 137 2192000000 مشاهده جزییات ملک
5181 25 - 10 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 135 2430000000 مشاهده جزییات ملک
5168 24- 10- 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 142 4047000000 مشاهده جزییات ملک
5167 24- 10- 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 149 4246500000 مشاهده جزییات ملک
5164 02- 05- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 145 3335000000 مشاهده جزییات ملک
5161 26 - 10 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 88 1672000000 مشاهده جزییات ملک
5152 20 - 11 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 100 1600000000 مشاهده جزییات ملک
5150 19 - 11 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 116 1749976000 مشاهده جزییات ملک
5136 17 - 11 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 105 1627500000 مشاهده جزییات ملک
5135 17 - 11 - 1400 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب شرقی 82 1262800000 مشاهده جزییات ملک
5128 15 - 11 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 75 975000000 مشاهده جزییات ملک
5124 22- 11 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 110 1738000000 مشاهده جزییات ملک
5123 15- 11 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 100 1750000000 مشاهده جزییات ملک
5121 08- 04- 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 172.5 3105000000 مشاهده جزییات ملک
5118 12 - 11 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 105 1785000000 مشاهده جزییات ملک
5113 31- 03- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 146 3650000000 مشاهده جزییات ملک
5077 06 - 09 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 115 1610000000 مشاهده جزییات ملک
5073 11- 06- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 97 2328000000 مشاهده جزییات ملک
5066 19- 05- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 93 2418000000 مشاهده جزییات ملک
5065 29 - 11- 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 137 2397500000 مشاهده جزییات ملک
5059 15- 11- 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 149 2652200000 مشاهده جزییات ملک
5057 10 - 08 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 130 1690000000 مشاهده جزییات ملک
5055 13- 10- 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 140 3640000000 مشاهده جزییات ملک
5051 06 - 08 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 150 3000000000 مشاهده جزییات ملک
5044 17- 11- 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 143 2299869000 مشاهده جزییات ملک
5032 15 - 07 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 142 2059000000 مشاهده جزییات ملک
5031 12 - 07 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 75.5 1374100000 مشاهده جزییات ملک
5030 12 - 07 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 110 1773200000 مشاهده جزییات ملک
5021 01 - 07 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 121 1839200000 مشاهده جزییات ملک
5014 29 - 06 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 104 1370000008 مشاهده جزییات ملک
5010 28 - 06 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 93 1767000000 مشاهده جزییات ملک
5001 07- 05- 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 95 1499955000 مشاهده جزییات ملک
5000 23 - 06 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 91 1547000000 مشاهده جزییات ملک
4990 16 - 06 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 125 2412500000 مشاهده جزییات ملک
4989 24- 10- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 128 3584000000 مشاهده جزییات ملک
4988 14 - 06 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 74.5 1050000020 مشاهده جزییات ملک
4986 11- 05- 1401 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 80 1600000000 مشاهده جزییات ملک
4984 10 - 06 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 120 168000000000 مشاهده جزییات ملک
4981 07 - 06 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 103 1442000000 مشاهده جزییات ملک
4978 03 - 06 - 1400 اپارتمان فروش شاهين ويلا قلم غربي 85 850000000 مشاهده جزییات ملک
4972 29 - 05 - 1400 اپارتمان فروش کرج حصارک 150 1500000000 مشاهده جزییات ملک
4967 21 - 05 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 93.5 1309000000 مشاهده جزییات ملک
4966 20 - 05 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 90 1485000000 مشاهده جزییات ملک
4951 10 - 05 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 135 2025000000 مشاهده جزییات ملک
4946 08 - 05 - 1400 اپارتمان فروش کرج مطهری 180 4050000000 مشاهده جزییات ملک
4937 05 - 05 - 1400 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 103 1545000000 مشاهده جزییات ملک
4933 02 - 05 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 74 88800000 مشاهده جزییات ملک
4932 03 - 05 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 89 111250000 مشاهده جزییات ملک
4930 10- 10- 1400 اپارتمان فروش کرج عظیمیه 105 3150000000 مشاهده جزییات ملک
4929 01 - 05 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 142 2272000000 مشاهده جزییات ملک
4922 27 - 04 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 85 1000000010 مشاهده جزییات ملک
4919 26 - 04 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 75 1125000000 مشاهده جزییات ملک
4915 25 - 04 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 142 1988000000 مشاهده جزییات ملک
4904 20 - 04 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 106 1590000000 مشاهده جزییات ملک
4899 30- 01- 1401 اپارتمان فروش شاهین ویلا - 148 3108000000 مشاهده جزییات ملک
4893 12 - 04 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 80 1400000000 مشاهده جزییات ملک
4882 08 - 04 - 1400 اپارتمان فروش کرج 45 متری گلشهر 90 1299999960 مشاهده جزییات ملک
4879 06 - 04 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 130 1885000000 مشاهده جزییات ملک
4865 24 - 03 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 126 2205000000 مشاهده جزییات ملک
4862 22 - 03 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 147 2425500000 مشاهده جزییات ملک
4847 16 - 03 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 119 1428000000 مشاهده جزییات ملک
4842 09 - 03 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 84 1008000000 مشاهده جزییات ملک
4841 08 - 03 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 84 1260000000 مشاهده جزییات ملک
4836 04 - 03 - 1400 اپارتمان فروش کرج بلوار سرداران 73.5 1176000000 مشاهده جزییات ملک
4832 30 - 02 - 1400 اپارتمان فروش شاهین ویلا 22بهمن 68 816000000 مشاهده جزییات ملک
4828 11- 06- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 107 2675000000 مشاهده جزییات ملک
4820 30 - 02 - 1400 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 148 3552000000 مشاهده جزییات ملک
4819 30 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 68.5 1198750000 مشاهده جزییات ملک
4818 30 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 90 1710000000 مشاهده جزییات ملک
4817 30 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 140 2660000000 مشاهده جزییات ملک
4816 30 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 100 1900000000 مشاهده جزییات ملک
4814 30 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 146 2190000000 مشاهده جزییات ملک
4801 22 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 150 2700000000 مشاهده جزییات ملک
4794 26- 10- 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 147 2646000000 مشاهده جزییات ملک
4790 20 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 136 2380000000 مشاهده جزییات ملک
4787 20 - 02 - 1400 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب شرقی 80 1600000000 مشاهده جزییات ملک
4785 20 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 95 1045000000 مشاهده جزییات ملک
4783 18 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 102 1938000000 مشاهده جزییات ملک
4782 18 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 93 1767000000 مشاهده جزییات ملک
4773 15- 10- 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 145 2508500000 مشاهده جزییات ملک
4771 14 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 115 1725000000 مشاهده جزییات ملک
4766 11 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 98 1303400000 مشاهده جزییات ملک
4763 10 - 02 - 1400 اپارتمان فروش کرج گلشهر 87 957000000 مشاهده جزییات ملک
4761 27 - 03 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 117 1872000000 مشاهده جزییات ملک
4757 06 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 154 2695000000 مشاهده جزییات ملک
4756 06 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 94 1645000000 مشاهده جزییات ملک
4755 06 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 89 1557500000 مشاهده جزییات ملک
4751 01- 04- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 145 2610000000 مشاهده جزییات ملک
4747 03 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 98 1715000000 مشاهده جزییات ملک
4746 03 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 125 2187500000 مشاهده جزییات ملک
4745 03 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 145 2537500000 مشاهده جزییات ملک
4742 03 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 97 1697500000 مشاهده جزییات ملک
4737 01 - 02 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 84 1149999984 مشاهده جزییات ملک
4723 25 - 01 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 110 1595000000 مشاهده جزییات ملک
4715 22 - 01 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 79 948000000 مشاهده جزییات ملک
4714 22 - 01 - 1400 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 100 1800000000 مشاهده جزییات ملک
4696 26- 10- 1401 اپارتمان فروش شبنم ها 145 4060000000 مشاهده جزییات ملک
4691 15 - 01 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 97 1649000000 مشاهده جزییات ملک
4690 15 - 01 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 91 1274000000 مشاهده جزییات ملک
4670 15- 11- 1400 اپارتمان فروش کرج حصارک 75 1500000000 مشاهده جزییات ملک
4667 09 - 12 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 145 2465000000 مشاهده جزییات ملک
4664 07 - 12 - 1399 اپارتمان فروش شاهین ویلا تختی 80 1080000000 مشاهده جزییات ملک
4658 05 - 12 - 1399 اپارتمان فروش کرج 45 متری گلشهر 140 2380000000 مشاهده جزییات ملک
4657 05 - 12 - 1399 اپارتمان فروش کرج 45 متری گلشهر 90 1620000000 مشاهده جزییات ملک
4652 02 - 12 - 1399 اپارتمان فروش مهرشهر بلوار ارم 133 2261000000 مشاهده جزییات ملک
4649 29 - 11 - 1399 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 120 0 مشاهده جزییات ملک
4648 29 - 11 - 1399 اپارتمان فروش فردیس 52 416000000 مشاهده جزییات ملک
4647 29 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 150 2100000000 مشاهده جزییات ملک
4646 04- 10- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 137 3425000000 مشاهده جزییات ملک
4645 29 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 115 1656000000 مشاهده جزییات ملک
4644 29 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 102 1683000000 مشاهده جزییات ملک
4643 29 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 135 2497500000 مشاهده جزییات ملک
4636 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش گوهردشت 190 4370000000 مشاهده جزییات ملک
4633 26 - 11 - 1399 اپارتمان فروش کمال اباد پیشاهنگی 72 0 مشاهده جزییات ملک
4630 26 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 110 1650000000 مشاهده جزییات ملک
4627 23 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 148 2294000000 مشاهده جزییات ملک
4622 21 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 106 1537000000 مشاهده جزییات ملک
4610 12 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 110 1600000050 مشاهده جزییات ملک
4604 10 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 92 1058000000 مشاهده جزییات ملک
4603 11 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 89 979000000 مشاهده جزییات ملک
4599 10 - 11 - 1399 اپارتمان فروش تهران 85 2500000025 مشاهده جزییات ملک
4598 10 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 185 3330000000 مشاهده جزییات ملک
4597 10 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 95 1377500000 مشاهده جزییات ملک
4596 09 - 11 - 1399 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم شرقی 85 935000000 مشاهده جزییات ملک
4595 08 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 110 1815000000 مشاهده جزییات ملک
4594 08 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 120 2100000000 مشاهده جزییات ملک
4592 07 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 147 2205000000 مشاهده جزییات ملک
4585 25- 10- 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 118 2065000000 مشاهده جزییات ملک
4584 05 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 97 1503500000 مشاهده جزییات ملک
4583 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 94 1598000000 مشاهده جزییات ملک
4579 29 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 125 2325000000 مشاهده جزییات ملک
4572 01 - 11 - 1399 اپارتمان فروش کرج سه راه گوهر دشت 120 2760000000 مشاهده جزییات ملک
4570 25 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 112 1512000000 مشاهده جزییات ملک
4561 22 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 90 1350000000 مشاهده جزییات ملک
4551 17 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 150 2550000000 مشاهده جزییات ملک
4547 01- 07- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 150 3600000000 مشاهده جزییات ملک
4546 17 - 10 - 1399 اپارتمان فروش گوهردشت 152 2781600000 مشاهده جزییات ملک
4545 17 - 10 - 1399 اپارتمان فروش شاهین ویلا شهرک ظفر 280 5600000000 مشاهده جزییات ملک
4544 17 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 1900000050 مشاهده جزییات ملک
4543 15- 11- 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 149 2682000000 مشاهده جزییات ملک
4542 17 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 147 2719500000 مشاهده جزییات ملک
4538 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 118 1770000000 مشاهده جزییات ملک
4527 29- 11- 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 145 2755000000 مشاهده جزییات ملک
4526 14 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 108 2268000000 مشاهده جزییات ملک
4525 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 117 2047500000 مشاهده جزییات ملک
4511 10 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربي لاله ها 125 2000000000 مشاهده جزییات ملک
4506 12- 07- 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 82 1107000000 مشاهده جزییات ملک
4501 25- 10 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 136 2448000000 مشاهده جزییات ملک
4500 28- 03- 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 150 3750000000 مشاهده جزییات ملک
4498 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 2325000000 مشاهده جزییات ملک
4497 03 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 100 1600000000 مشاهده جزییات ملک
4494 01 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 115 0 مشاهده جزییات ملک
4493 01 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 130 2405000000 مشاهده جزییات ملک
4490 08- 04- 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 160 4000000000 مشاهده جزییات ملک
4488 01 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 147.5 2655000000 مشاهده جزییات ملک
4485 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 91 1337700000 مشاهده جزییات ملک
4475 29 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 130 1699999990 مشاهده جزییات ملک
4468 12 -06 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 185 4995000000 مشاهده جزییات ملک
4467 12 - 06 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 165 4455000000 مشاهده جزییات ملک
4466 12 - 06 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 150 4050000000 مشاهده جزییات ملک
4464 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بلوار موذن 112 1400000000 مشاهده جزییات ملک
4462 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 150 1650000000 مشاهده جزییات ملک
4457 11- 11- 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 150 4500000000 مشاهده جزییات ملک
4454 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 116 1624000000 مشاهده جزییات ملک
4451 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 110 1815000000 مشاهده جزییات ملک
4447 24 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 100 1400000000 مشاهده جزییات ملک
4445 24- 05- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 3750000000 مشاهده جزییات ملک
4444 24- 05- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 140 3500000000 مشاهده جزییات ملک
4443 22- 02- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 100 2500000000 مشاهده جزییات ملک
4432 22 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 128 1850000000 مشاهده جزییات ملک
4426 22 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 135 1890000000 مشاهده جزییات ملک
4425 22 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 170 2380000000 مشاهده جزییات ملک
4421 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 143 1749999966 مشاهده جزییات ملک
4418 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 110 1430000000 مشاهده جزییات ملک
4417 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 87 1199999961 مشاهده جزییات ملک
4414 19 - 09 - 1399 اپارتمان فروش شاهین ویلا 22بهمن 100 1500000000 مشاهده جزییات ملک
4406 19 - 09 - 1399 اپارتمان فروش 194 3589000000 مشاهده جزییات ملک
4403 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 76 1254000000 مشاهده جزییات ملک
4399 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش شاهین ویلا شاهین ویلا 75 890000025 مشاهده جزییات ملک
4395 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم شرقی 90 1250000010 مشاهده جزییات ملک
4394 19 - 09 - 1399 اپارتمان فروش شاهین ویلا شاهین ویلا 83 1049999966 مشاهده جزییات ملک
4393 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی شرقی 187 2524500000 مشاهده جزییات ملک
4392 19 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 125 2025000000 مشاهده جزییات ملک
4391 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 150 2400000000 مشاهده جزییات ملک
4390 19 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 150 2400000000 مشاهده جزییات ملک
4389 27 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 76 869999968 مشاهده جزییات ملک
4387 28 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 105 1450000020 مشاهده جزییات ملک
4386 19 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 100 1220000000 مشاهده جزییات ملک
4384 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 114 18240000000 مشاهده جزییات ملک
4381 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 114 1550400000 مشاهده جزییات ملک
4380 17 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 130 1820000000 مشاهده جزییات ملک
4376 17 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 141 2200000017 مشاهده جزییات ملک
4374 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 116 1799999956 مشاهده جزییات ملک
4372 11 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی شهرک بهارستان 54 922075488 مشاهده جزییات ملک
4371 28 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 120 2040000000 مشاهده جزییات ملک
4368 16 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 103 1442000000 مشاهده جزییات ملک
4367 16 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 139 1946000000 مشاهده جزییات ملک
4366 16 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی شهرک بهارستان 100 1500000000 مشاهده جزییات ملک
4364 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 148 1953600000 مشاهده جزییات ملک
4363 07- 04- 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 150 3750000000 مشاهده جزییات ملک
4357 27 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 57 700000014 مشاهده جزییات ملک
4355 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 85 0 مشاهده جزییات ملک
4353 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 114 15999910032 مشاهده جزییات ملک
4352 15 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 104 1478431344 مشاهده جزییات ملک
4351 15 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 100 1500000000 مشاهده جزییات ملک
4350 27 - 09 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی شهرک بهارستان 60 900000000 مشاهده جزییات ملک
4345 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 120 2160000000 مشاهده جزییات ملک
4341 25 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 128 2000000000 مشاهده جزییات ملک
4336 24 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 88 1150000016 مشاهده جزییات ملک
4332 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بلوار موذن 149 0 مشاهده جزییات ملک
4330 04- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 125 3800000000 مشاهده جزییات ملک
4329 24 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 110 0 مشاهده جزییات ملک
4328 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 110 1490000050 مشاهده جزییات ملک
4327 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 147 2352000000 مشاهده جزییات ملک
4325 23 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 108 1620000000 مشاهده جزییات ملک
4322 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 86 1032000000 مشاهده جزییات ملک
4319 10- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 135 4050000000 مشاهده جزییات ملک
4318 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 85 1360000000 مشاهده جزییات ملک
4315 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 113 1599999996 مشاهده جزییات ملک
4314 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 90 1500000030 مشاهده جزییات ملک
4313 20 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 128 1150000000 مشاهده جزییات ملک
4311 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 147 2352000000 مشاهده جزییات ملک
4306 19 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 70 1750000000 مشاهده جزییات ملک
4305 19 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 140 3500000000 مشاهده جزییات ملک
4300 19 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 105 1732500000 مشاهده جزییات ملک
4297 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 125 2150000000 مشاهده جزییات ملک
4296 18 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 165 2838000000 مشاهده جزییات ملک
4295 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 148 2220000000 مشاهده جزییات ملک
4293 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی شهرک بهارستان 98 1617000000 مشاهده جزییات ملک
4292 18 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 95 997500000 مشاهده جزییات ملک
4291 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 88.5 1327500000 مشاهده جزییات ملک
4289 17 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 135 2160000000 مشاهده جزییات ملک
4285 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 115 1667500000 مشاهده جزییات ملک
4276 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی شهرک بهارستان 115 1725000000 مشاهده جزییات ملک
4269 30- 04- 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 88 1196800000 مشاهده جزییات ملک
4266 04- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 123 3649902000 مشاهده جزییات ملک
4263 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 96 864000000 مشاهده جزییات ملک
4248 23 - 04 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 85 1062500000 مشاهده جزییات ملک
4237 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 0 مشاهده جزییات ملک
4236 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 146 2190000000 مشاهده جزییات ملک
4231 05 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 126 2019999996 مشاهده جزییات ملک
4230 05 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 138 2000000052 مشاهده جزییات ملک
4228 05 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 89 1399999993 مشاهده جزییات ملک
4224 09- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 80 2800000000 مشاهده جزییات ملک
4220 05 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 125 1800000000 مشاهده جزییات ملک
4218 03 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 125 1898148125 مشاهده جزییات ملک
4217 28 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 110 1815000000 مشاهده جزییات ملک
4214 28- 03- 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 150 3600000000 مشاهده جزییات ملک
4213 11- 10- 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 147 3895500000 مشاهده جزییات ملک
4210 01 - 08 - 1399 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی شرقی 105 2625000000 مشاهده جزییات ملک
4208 02 - 08 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 105 1470000000 مشاهده جزییات ملک
4200 28 - 07 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 106 1908000000 مشاهده جزییات ملک
4199 15 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 142 2059000000 مشاهده جزییات ملک
4198 30 - 07 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 148 2312500000 مشاهده جزییات ملک
4196 30 - 07 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 132 1782000000 مشاهده جزییات ملک
4193 28- 03- 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 143 3289000000 مشاهده جزییات ملک
4192 25- 10- 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 138 3174000000 مشاهده جزییات ملک
4189 29 - 07 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 140 2500000020 مشاهده جزییات ملک
4186 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 143 2216500000 مشاهده جزییات ملک
4184 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 118.42 1894720000 مشاهده جزییات ملک
4182 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 77 749980000 مشاهده جزییات ملک
4174 28 - 07 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 140 2240000000 مشاهده جزییات ملک
4172 28 - 07 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 128 1920000000 مشاهده جزییات ملک
4164 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 91 1360000005 مشاهده جزییات ملک
4161 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 116 1624000000 مشاهده جزییات ملک
4145 23 - 07 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 102 1449999972 مشاهده جزییات ملک
4133 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 2400000000 مشاهده جزییات ملک
4132 06 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 132 2112000000 مشاهده جزییات ملک
4128 21 - 07 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 100 0 مشاهده جزییات ملک
4121 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 143 2209999935 مشاهده جزییات ملک
4119 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 182 2730000000 مشاهده جزییات ملک
4118 24- 05- 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 150 2250000000 مشاهده جزییات ملک
4109 09 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 90 1080000000 مشاهده جزییات ملک
4102 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 152 2432000000 مشاهده جزییات ملک
4101 19 - 07 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 150 2925000000 مشاهده جزییات ملک
4100 19 - 07 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 149 2682000000 مشاهده جزییات ملک
4097 05- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک البرز 155 1999500000 مشاهده جزییات ملک
4085 16- 10- 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 125 3500000000 مشاهده جزییات ملک
4082 15 - 07 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 107 999999958 مشاهده جزییات ملک
4080 15 - 07 - 1399 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 130 1950000000 مشاهده جزییات ملک
4079 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 164 2952000000 مشاهده جزییات ملک
4076 21 - 10 - 1399 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 150 2775000000 مشاهده جزییات ملک
4045 07- 04- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 135 2970000000 مشاهده جزییات ملک
4044 30 - 06 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 105 1732500000 مشاهده جزییات ملک
4036 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 112 1400000000 مشاهده جزییات ملک
4035 28 - 11 - 1399 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز غربی 111 1776000000 مشاهده جزییات ملک
4030 25- 10- 1400 اپارتمان فروش