جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
617 مورد یافت شد « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 25 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
2065 23 - 03 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 101.5 253750000 مشاهده جزییات ملک
2064 23 - 03 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 98 245000000 مشاهده جزییات ملک
2063 23 - 03 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 127 342900000 مشاهده جزییات ملک
2062 22 - 03 - 1397 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 74 185000000 مشاهده جزییات ملک
2061 21 - 03 - 1397 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم شرقی 86 172000000 مشاهده جزییات ملک
2060 21 - 03 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 108 378000000 مشاهده جزییات ملک
2059 20 - 03 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 57 153900000 مشاهده جزییات ملک
2057 20 - 03 - 1397 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 72 216000000 مشاهده جزییات ملک
2053 17 - 03 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 450000000 مشاهده جزییات ملک
2052 01 - 03 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 108 248400000 مشاهده جزییات ملک
2051 16 - 03 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 96 249600000 مشاهده جزییات ملک
2050 15 - 03 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 115 310500000 مشاهده جزییات ملک
2049 10 - 03 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 109 250700000 مشاهده جزییات ملک
2048 13 - 03 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 78 226200000 مشاهده جزییات ملک
2047 11 - 03 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 104 322400000 مشاهده جزییات ملک
2045 12 - 03 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 87 200100000 مشاهده جزییات ملک
2038 10 - 03 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 110 352000000 مشاهده جزییات ملک
2037 10 - 03 - 1397 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 150 412500000 مشاهده جزییات ملک
2032 08 - 03 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 100 350000000 مشاهده جزییات ملک
2030 07 - 03 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 125 362500000 مشاهده جزییات ملک
2029 07 - 03 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 120 348000000 مشاهده جزییات ملک
2026 07 - 03 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 149 387400000 مشاهده جزییات ملک
2024 06 - 03 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 76 228000000 مشاهده جزییات ملک
2019 06 - 03 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 94.5 207900000 مشاهده جزییات ملک
2017 06 - 03 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 100 290000000 مشاهده جزییات ملک
2016 05 - 03 - 1397 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی شرقی 90 0 مشاهده جزییات ملک
2015 03 - 03 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 135 337500000 مشاهده جزییات ملک
2014 05 - 03 - 1397 اپارتمان فروش شاهین ویلا شاهین ویلا 110 269500000 مشاهده جزییات ملک
2010 30 - 02 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 135 283500000 مشاهده جزییات ملک
2007 02 - 03 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 140 434000000 مشاهده جزییات ملک
1997 28 - 02 - 1397 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 105 294000000 مشاهده جزییات ملک
1996 28 - 02 - 1397 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 105 262500000 مشاهده جزییات ملک
1988 26 - 02 - 1397 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 140 371000000 مشاهده جزییات ملک
1986 24 - 02 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 95 285000000 مشاهده جزییات ملک
1980 24 - 02 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 134 361800000 مشاهده جزییات ملک
1979 24 - 02 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 149 417200000 مشاهده جزییات ملک
1968 15 - 02 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 107 267500000 مشاهده جزییات ملک
1964 15 - 02 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 115 201250000 مشاهده جزییات ملک
1962 14 - 02 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 83 149400000 مشاهده جزییات ملک
1961 18 - 02 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 89 164650000 مشاهده جزییات ملک
1957 11 - 02 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 135 324000000 مشاهده جزییات ملک
1953 10 - 02 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 126 302400000 مشاهده جزییات ملک
1950 05 - 02 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 77.5 124000000 مشاهده جزییات ملک
1948 07 - 02 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربي لاله ها 68 170000000 مشاهده جزییات ملک
1944 06 - 02 - 1397 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 72 169200000 مشاهده جزییات ملک
1943 05 - 02 - 1397 اپارتمان فروش کرج حصارک 85 59999970 مشاهده جزییات ملک
1942 07 - 02 - 1397 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 135 337500000 مشاهده جزییات ملک
1936 29 - 01 - 1397 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 120 300000000 مشاهده جزییات ملک
1931 01 - 02 - 1397 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 172 516000000 مشاهده جزییات ملک
1927 04 - 02 - 1397 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز غربی 154 677600000 مشاهده جزییات ملک
1926 04 - 02 - 1397 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز غربی 182 800800000 مشاهده جزییات ملک
1925 04 - 02 - 1397 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز غربی 133 558600000 مشاهده جزییات ملک
1924 04 - 02 - 1397 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز غربی 133 518700000 مشاهده جزییات ملک
1923 04 - 02 - 1397 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز غربی 121 423500000 مشاهده جزییات ملک
1922 03 - 02 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 0 مشاهده جزییات ملک
1918 27 - 01 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 120 300000000 مشاهده جزییات ملک
1917 30 - 01 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 80 135000000 مشاهده جزییات ملک
1915 04 - 02 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 137 411000000 مشاهده جزییات ملک
1913 03 - 02 - 1397 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 112 235200000 مشاهده جزییات ملک
1912 03 - 02 - 1397 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 144 374400000 مشاهده جزییات ملک
1903 30 - 01 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 145 355250000 مشاهده جزییات ملک
1900 29 - 01 - 1397 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 130 325000000 مشاهده جزییات ملک
1894 27 - 01 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 85 114750000 مشاهده جزییات ملک
1890 25 - 01 - 1397 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 85 110000030 مشاهده جزییات ملک
1889 24 - 01 - 1397 اپارتمان فروش باغستان شرقی بلوار موذن 86 129000000 مشاهده جزییات ملک
1874 21 - 01 - 1397 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 94 15040000000 مشاهده جزییات ملک
1869 19 - 01 - 1397 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی شرقی 110 341000000 مشاهده جزییات ملک
1868 20 - 01 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 97 223100000 مشاهده جزییات ملک
1867 20 - 01 - 1397 اپارتمان فروش باغستان شرقی - 145 340750000 مشاهده جزییات ملک
1866 19 - 01 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 105 252000000 مشاهده جزییات ملک
1860 20 - 01 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 91 236600000 مشاهده جزییات ملک
1858 17 - 01 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک البرز 75 82500000 مشاهده جزییات ملک
1856 17 - 01 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 78 124800000 مشاهده جزییات ملک
1855 17 - 01 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 145 377000000 مشاهده جزییات ملک
1852 15 - 01 - 1397 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 105 241500000 مشاهده جزییات ملک
1851 16 - 01 - 1397 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 108 259200000 مشاهده جزییات ملک
1843 19 - 12 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 108 286200000 مشاهده جزییات ملک
1842 20 - 12 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 150 375000000 مشاهده جزییات ملک
1841 20 - 12 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 92 184000000 مشاهده جزییات ملک
1840 20 - 12 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 76 152000000 مشاهده جزییات ملک
1833 15 - 12 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز غربی 130 507000000 مشاهده جزییات ملک
1827 15 - 01 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 84 205800000 مشاهده جزییات ملک
1823 06 - 12 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 111 222000000 مشاهده جزییات ملک
1817 05 - 12 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 140 280000000 مشاهده جزییات ملک
1812 01 - 12 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 118 218300000 مشاهده جزییات ملک
1810 01 - 12 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 125 300000000 مشاهده جزییات ملک
1801 27 - 11 - 1396 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 70 95000010 مشاهده جزییات ملک
1800 27 - 11 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 75 110000025 مشاهده جزییات ملک
1797 14 - 10 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 128 217600000 مشاهده جزییات ملک
1796 24 - 11 - 1396 اپارتمان فروش کرج کلاک بالا 140 210000000 مشاهده جزییات ملک
1506 05 - 05 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 83 116200000 مشاهده جزییات ملک
1503 16 - 10 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 71 110050000 مشاهده جزییات ملک
1476 25 - 04 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 103 125000000 مشاهده جزییات ملک
1465 25 - 01 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 123 209100000 مشاهده جزییات ملک
1357 09 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 107 197950000 مشاهده جزییات ملک
1248 27 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 65 84500000 مشاهده جزییات ملک
1237 23 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 137 260300000 مشاهده جزییات ملک
1199 13 - 09 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 100 180000000 مشاهده جزییات ملک
1162 27 - 10 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 64 115200000 مشاهده جزییات ملک
1160 31 - 02 - 1395 اپارتمان فروش کرج کوی کارمندان 72 127440000 مشاهده جزییات ملک
1157 28 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 105 210000000 مشاهده جزییات ملک
1147 17 - 11 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 125 225000000 مشاهده جزییات ملک
1128 27 - 02 - 1395 اپارتمان فروش کرج سه راه گوهر دشت 70 129500000 مشاهده جزییات ملک
1104 11 - 09 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 117 208260000 مشاهده جزییات ملک
1096 06 - 10 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 57 0 مشاهده جزییات ملک
1086 28 - 09 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 140 252000000 مشاهده جزییات ملک
1061 28 - 01 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 142 234300000 مشاهده جزییات ملک
1010 12 - 10 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز غربی 170 425000000 مشاهده جزییات ملک
1009 26 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 150 292500000 مشاهده جزییات ملک
1008 01 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 120 234000000 مشاهده جزییات ملک
1004 07 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 117 222300000 مشاهده جزییات ملک
1002 24 - 12 - 1394 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 160 352000000 مشاهده جزییات ملک
1001 24 - 12 - 1394 اپارتمان فروش گوهردشت شهرداری شرقی 100 185000000 مشاهده جزییات ملک
1000 24 - 12 - 1394 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 95 209000000 مشاهده جزییات ملک
999 14 - 01 - 1395 اپارتمان فروش جهانشهر کسری شمالی 205 999990000 مشاهده جزییات ملک
998 14 - 01 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز غربی 148 414400000 مشاهده جزییات ملک
993 17 - 01 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 134 268000000 مشاهده جزییات ملک
991 19 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 137 226000000 مشاهده جزییات ملک
990 07 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 126 226800000 مشاهده جزییات ملک
989 19 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 145 261000000 مشاهده جزییات ملک
988 19 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 120 240000000 مشاهده جزییات ملک
987 23 - 01 - 1395 اپارتمان فروش کرج حیدر آباد 85 85000000 مشاهده جزییات ملک
984 24 - 01 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 140 378000000 مشاهده جزییات ملک
983 24 - 01 - 1395 اپارتمان فروش کرج چهار راه طالقانی 155 697500000 مشاهده جزییات ملک
982 24 - 01 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی شرقی 143 500500000 مشاهده جزییات ملک
981 24 - 01 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی شرقی 200 700000000 مشاهده جزییات ملک
980 24 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 85 157250000 مشاهده جزییات ملک
978 24 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 118 218300000 مشاهده جزییات ملک
977 24 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 127 234950000 مشاهده جزییات ملک
976 24 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 148 273800000 مشاهده جزییات ملک
975 18 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 140 280000000 مشاهده جزییات ملک
974 18 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 117 222300000 مشاهده جزییات ملک
973 16 - 01 - 1395 اپارتمان فروش حیدر آباد - 92 92000000 مشاهده جزییات ملک
972 20 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 68 112200000 مشاهده جزییات ملک
971 18 - 01 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 85 90000000 مشاهده جزییات ملک
970 21 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 157 314000000 مشاهده جزییات ملک
969 17 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 155 279000000 مشاهده جزییات ملک
968 25 - 01 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز شرقی 140 336000000 مشاهده جزییات ملک
967 23 - 01 - 1395 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 127 190500000 مشاهده جزییات ملک
966 27 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 146 270100000 مشاهده جزییات ملک
965 01 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 90 150000000 مشاهده جزییات ملک
964 30 - 01 - 1395 اپارتمان فروش کرج کرج نو 95 95000000 مشاهده جزییات ملک
959 30 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 157 298300000 مشاهده جزییات ملک
957 30 - 01 - 1395 اپارتمان فروش شاهین ویلا بنیاد 83 110000000 مشاهده جزییات ملک
956 30 - 01 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 193 300000000 مشاهده جزییات ملک
954 04 - 02 - 1395 اپارتمان فروش کرج دهقان ویلا 60 60000000 مشاهده جزییات ملک
953 05 - 02 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 53 95400000 مشاهده جزییات ملک
947 05 - 02 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 185 666000000 مشاهده جزییات ملک
946 05 - 02 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 200 720000000 مشاهده جزییات ملک
945 05 - 02 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 150 420000000 مشاهده جزییات ملک
944 05 - 02 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 150 480000000 مشاهده جزییات ملک
943 05 - 02 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 105 346500000 مشاهده جزییات ملک
942 06 - 02 - 1395 اپارتمان فروش کرج کارخانه قند 70 140000000 مشاهده جزییات ملک
941 05 - 02 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 180 594000000 مشاهده جزییات ملک
940 05 - 02 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 120 336000000 مشاهده جزییات ملک
938 04 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 145 304500000 مشاهده جزییات ملک
936 03 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 120 216000000 مشاهده جزییات ملک
934 07 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 85 145000000 مشاهده جزییات ملک
933 07 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی شهرک بهارستان 118 236000000 مشاهده جزییات ملک
932 10 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 134 227800000 مشاهده جزییات ملک
930 11 - 02 - 1395 اپارتمان فروش کرج مهرشهر 104 245000000 مشاهده جزییات ملک
929 12 - 02 - 1395 اپارتمان فروش کرج سه راه گوهر دشت 75 131250000 مشاهده جزییات ملک
928 14 - 02 - 1395 اپارتمان فروش کرج - 107 220000000 مشاهده جزییات ملک
927 13 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 150 300000000 مشاهده جزییات ملک
926 14 - 02 - 1395 اپارتمان فروش شاهین ویلا 350متری 105 126000000 مشاهده جزییات ملک
925 13 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 149 297000000 مشاهده جزییات ملک
923 17 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 128 236800000 مشاهده جزییات ملک
922 15 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 92 161000000 مشاهده جزییات ملک
920 15 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 135 270000000 مشاهده جزییات ملک
918 19 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 101 131300000 مشاهده جزییات ملک
916 23 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 82 106600000 مشاهده جزییات ملک
907 27 - 02 - 1395 اپارتمان فروش کرج حصارک 120 204000000 مشاهده جزییات ملک
905 28 - 02 - 1395 اپارتمان فروش کرج - 117 0 مشاهده جزییات ملک
903 31 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 108 0 مشاهده جزییات ملک
901 30 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 140 238000000 مشاهده جزییات ملک
899 30 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 133 252700000 مشاهده جزییات ملک
897 30 - 02 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 73 116800000 مشاهده جزییات ملک
896 30 - 02 - 1395 اپارتمان فروش شاهین ویلا بنیاد 85 102000000 مشاهده جزییات ملک
895 03 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 150 300000000 مشاهده جزییات ملک
894 01 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 118 236000000 مشاهده جزییات ملک
893 05 - 03 - 1395 اپارتمان فروش حیدر آباد - 78 80000000 مشاهده جزییات ملک
892 05 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 132 224400000 مشاهده جزییات ملک
890 04 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 89 142400000 مشاهده جزییات ملک
889 05 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 137 274000000 مشاهده جزییات ملک
888 05 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 139 256225000 مشاهده جزییات ملک
887 06 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 134 214400000 مشاهده جزییات ملک
885 10 - 03 - 1395 اپارتمان فروش کرج حصارک 78 62400000 مشاهده جزییات ملک
884 11 - 03 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 142 312400000 مشاهده جزییات ملک
883 22 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 100 150000000 مشاهده جزییات ملک
882 11 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 120 210000000 مشاهده جزییات ملک
881 11 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 255000000 مشاهده جزییات ملک
880 12 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 90 153000000 مشاهده جزییات ملک
879 12 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 147 271950000 مشاهده جزییات ملک
877 14 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 139 236300000 مشاهده جزییات ملک
876 17 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 120 216000000 مشاهده جزییات ملک
875 17 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 125 262500000 مشاهده جزییات ملک
873 18 - 03 - 1395 اپارتمان فروش کرج سه راه گوهر دشت 150 420000000 مشاهده جزییات ملک
872 18 - 03 - 1395 اپارتمان فروش حیدر آباد - 80 60000000 مشاهده جزییات ملک
871 19 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 150 270000000 مشاهده جزییات ملک
870 19 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 116 125000000 مشاهده جزییات ملک
869 01 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 92 165600000 مشاهده جزییات ملک
866 25 - 03 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 101 191900000 مشاهده جزییات ملک
864 27 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 300000000 مشاهده جزییات ملک
863 27 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 110 209000000 مشاهده جزییات ملک
862 02 - 04 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 110 209000000 مشاهده جزییات ملک
861 26 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 150 277500000 مشاهده جزییات ملک
857 30 - 03 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 130 292500000 مشاهده جزییات ملک
856 30 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 111 177600000 مشاهده جزییات ملک
855 30 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 90 110000000 مشاهده جزییات ملک
848 09 - 04 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 110 181500000 مشاهده جزییات ملک
847 14 - 04 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 110 209000000 مشاهده جزییات ملک
844 17 - 04 - 1395 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم شرقی 80 0 مشاهده جزییات ملک
843 01 - 03 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 86 120400000 مشاهده جزییات ملک
842 26 - 09 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی دور میدان ولیعصر 80 120000000 مشاهده جزییات ملک
841 23 - 04 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 162 324000000 مشاهده جزییات ملک
839 23 - 04 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 130 260000000 مشاهده جزییات ملک
838 24 - 04 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 118 0 مشاهده جزییات ملک
835 27 - 04 - 1395 اپارتمان فروش شاهین ویلا بنیاد 55 60500000 مشاهده جزییات ملک
834 25 - 04 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 130 240500000 مشاهده جزییات ملک
833 03 - 05 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 150 315000000 مشاهده جزییات ملک
832 03 - 05 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 132 277200000 مشاهده جزییات ملک
827 02 - 05 - 1395 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 104 143520000 مشاهده جزییات ملک
826 07 - 05 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب شرقی 135 270000000 مشاهده جزییات ملک
824 09 - 05 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 112 201600000 مشاهده جزییات ملک
822 07 - 05 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 110 176000000 مشاهده جزییات ملک
821 09 - 05 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 93 158100000 مشاهده جزییات ملک
819 12 - 05 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 140 322000000 مشاهده جزییات ملک
817 12 - 05 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 195 546000000 مشاهده جزییات ملک
816 26 - 04 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 95 175750000 مشاهده جزییات ملک
815 13 - 05 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 76 82999980 مشاهده جزییات ملک
812 16 - 05 - 1395 اپارتمان فروش کرج حصارک 94 103400000 مشاهده جزییات ملک
810 16 - 05 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 105 210000000 مشاهده جزییات ملک
808 17 - 05 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی شرقی 130 455000000 مشاهده جزییات ملک
804 12 - 05 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 70 108500000 مشاهده جزییات ملک
803 20 - 05 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی 65 52000000 مشاهده جزییات ملک
801 21 - 05 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 155 279000000 مشاهده جزییات ملک
800 21 - 05 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 165 297000000 مشاهده جزییات ملک
798 23 - 05 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 70 70000000 مشاهده جزییات ملک
797 22 - 05 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 120 228000000 مشاهده جزییات ملک
796 24 - 05 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب شرقی 133 199500000 مشاهده جزییات ملک
793 26 - 05 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 105 210000000 مشاهده جزییات ملک
791 30 - 05 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز غربی 150 375000000 مشاهده جزییات ملک
790 10 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 115 138000000 مشاهده جزییات ملک
789 31 - 05 - 1395 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 85 119000000 مشاهده جزییات ملک
788 01 - 06 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 83.5 129425000 مشاهده جزییات ملک
784 08 - 06 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 60 84000000 مشاهده جزییات ملک
783 08 - 06 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 135 229500000 مشاهده جزییات ملک
781 09 - 06 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 75 97500000 مشاهده جزییات ملک
778 07 - 06 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 100 190000000 مشاهده جزییات ملک
776 17 - 06 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 70 70000000 مشاهده جزییات ملک
775 18 - 06 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 135 283500000 مشاهده جزییات ملک
773 20 - 06 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 116 0 مشاهده جزییات ملک
771 23 - 06 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 95 190000000 مشاهده جزییات ملک
767 26 - 06 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک البرز 53 63600000 مشاهده جزییات ملک
766 29 - 06 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 120 240000000 مشاهده جزییات ملک
765 28 - 06 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز شرقی 120 348000000 مشاهده جزییات ملک
762 05 - 07 - 1395 اپارتمان فروش کرج گلشهر 157 706500000 مشاهده جزییات ملک
758 02 - 07 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 76 106400000 مشاهده جزییات ملک
753 07 - 07 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 85 148750000 مشاهده جزییات ملک
752 13 - 07 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 76 114000000 مشاهده جزییات ملک
749 12 - 07 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 146 277400000 مشاهده جزییات ملک
748 17 - 07 - 1395 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 70 70000000 مشاهده جزییات ملک
747 28 - 10 - 1395 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی شهرک بهارستان 125 287500000 مشاهده جزییات ملک
745 25 - 07 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 145 253750000 مشاهده جزییات ملک
744 01 - 08 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 145 0 مشاهده جزییات ملک
741 28 - 07 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 102 142800000 مشاهده جزییات ملک
740 28 - 07 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 150 300000000 مشاهده جزییات ملک
738 01 - 08 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 82 118900000 مشاهده جزییات ملک
737 02 - 08 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 120 186000000 مشاهده جزییات ملک
736 03 - 08 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز غربی 120 348000000 مشاهده جزییات ملک
735 05 - 08 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 110 165000000 مشاهده جزییات ملک
734 05 - 08 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 140 245000000 مشاهده جزییات ملک
733 27 - 07 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 102 142800000 مشاهده جزییات ملک
730 10 - 08 - 1395 اپارتمان فروش کرج سه راه گوهر دشت 164 590400000 مشاهده جزییات ملک
729 10 - 08 - 1395 اپارتمان فروش کرج سه راه گوهر دشت 86 299999992 مشاهده جزییات ملک
725 12 - 08 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 84 0 مشاهده جزییات ملک
724 12 - 08 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت داریوش 75 0 مشاهده جزییات ملک
723 15 - 08 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 121 205700000 مشاهده جزییات ملک
722 16 - 08 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 138 255300000 مشاهده جزییات ملک
721 15 - 08 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت شهرک جهازی ها 75 0 مشاهده جزییات ملک
712 26 - 08 - 1395 اپارتمان فروش شاهین ویلا شاهین ویلا 83 107900000 مشاهده جزییات ملک
710 28 - 08 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 124 248000000 مشاهده جزییات ملک
708 28 - 08 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 145 326250000 مشاهده جزییات ملک
706 06 - 09 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 120 222000000 مشاهده جزییات ملک
705 04 - 09 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 140.5 264140000 مشاهده جزییات ملک
702 14 - 09 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 121 163350000 مشاهده جزییات ملک
701 15 - 09 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی 109 196200000 مشاهده جزییات ملک
697 16 - 09 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی 135 256500000 مشاهده جزییات ملک
696 16 - 09 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی 110 209000000 مشاهده جزییات ملک
695 16 - 09 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی 75 142500000 مشاهده جزییات ملک
694 16 - 09 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی 85 161500000 مشاهده جزییات ملک
689 17 - 09 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 96 172800000 مشاهده جزییات ملک
688 01 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 92 128800000 مشاهده جزییات ملک
687 18 - 09 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 86 124700000 مشاهده جزییات ملک
686 18 - 09 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 125 225000000 مشاهده جزییات ملک
685 22 - 09 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 140 252000000 مشاهده جزییات ملک
683 21 - 09 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 135 445500000 مشاهده جزییات ملک
682 21 - 09 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 160 528000000 مشاهده جزییات ملک
681 21 - 09 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 140 588000000 مشاهده جزییات ملک
680 21 - 09 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 185 777000000 مشاهده جزییات ملک
679 20 - 09 - 1395 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 120 222000000 مشاهده جزییات ملک
678 27 - 09 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 88 176000000 مشاهده جزییات ملک
677 27 - 09 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 97 194000000 مشاهده جزییات ملک
676 27 - 09 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 142 284000000 مشاهده جزییات ملک
675 27 - 09 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 147 294000000 مشاهده جزییات ملک
672 02 - 10 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 148 281200000 مشاهده جزییات ملک
671 02 - 10 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 170 365500000 مشاهده جزییات ملک
669 02 - 10 - 1395 اپارتمان فروش شاهین ویلا 22بهمن 147 198450000 مشاهده جزییات ملک
665 02 - 02 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 125 225000000 مشاهده جزییات ملک
662 05 - 10 - 1395 اپارتمان فروش کرج نبوت 138 386400000 مشاهده جزییات ملک
660 06 - 10 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 150 345000000 مشاهده جزییات ملک
656 05 - 10 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 125 225000000 مشاهده جزییات ملک
651 12 - 10 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 140 224000000 مشاهده جزییات ملک
650 28 - 10 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 121 175450000 مشاهده جزییات ملک
645 17 - 10 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 143 264550000 مشاهده جزییات ملک
644 18 - 10 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 145 253750000 مشاهده جزییات ملک
642 24 - 10 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 140 217000000 مشاهده جزییات ملک
641 24 - 10 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 125 206250000 مشاهده جزییات ملک
638 26 - 10 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 93 120000039 مشاهده جزییات ملک
637 27 - 10 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 90 162000000 مشاهده جزییات ملک
635 28 - 10 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب شرقی 143 314600000 مشاهده جزییات ملک
631 05 - 11 - 1395 اپارتمان فروش شاهین ویلا شهرک ظفر 81 121500000 مشاهده جزییات ملک
630 30 - 10 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 110 237600000 مشاهده جزییات ملک
629 30 - 10 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 116 250560000 مشاهده جزییات ملک
628 30 - 10 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 110 231000000 مشاهده جزییات ملک
627 06 - 11 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 92 128800000 مشاهده جزییات ملک
625 07 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 85 140250000 مشاهده جزییات ملک
622 13 - 11 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 75 0 مشاهده جزییات ملک
621 13 - 11 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 80 152000000 مشاهده جزییات ملک
620 13 - 11 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 90 171000000 مشاهده جزییات ملک
619 13 - 11 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 110 209000000 مشاهده جزییات ملک
614 15 - 11 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 106 164300000 مشاهده جزییات ملک
608 19 - 11 - 1395 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 140 266000000 مشاهده جزییات ملک
606 16 - 11 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 132 237600000 مشاهده جزییات ملک
605 26 - 11 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 148 244200000 مشاهده جزییات ملک
604 18 - 11 - 1395 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 147 294000000 مشاهده جزییات ملک
602 20 - 11 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 84 119999964 مشاهده جزییات ملک
601 23 - 11 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 147.5 250750000 مشاهده جزییات ملک
600 26 - 11 - 1395 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 110 209000000 مشاهده جزییات ملک
599 26 - 11 - 1395 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 110 209000000 مشاهده جزییات ملک
598 26 - 11 - 1395 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 110 209000000 مشاهده جزییات ملک
597 15 - 11 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 135 216000000 مشاهده جزییات ملک
594 26 - 11 - 1395 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم شرقی 105 126000000 مشاهده جزییات ملک
593 26 - 11 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 130 240500000 مشاهده جزییات ملک
592 27 - 11 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 128 281600000 مشاهده جزییات ملک
591 01 - 12 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 145 0 مشاهده جزییات ملک
588 03 - 12 - 1395 اپارتمان فروش کرج حسن آباد 68 64999976 مشاهده جزییات ملک
586 05 - 12 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 133 246050000 مشاهده جزییات ملک
585 06 - 08 - 1396 اپارتمان فروش کرج شاه عباسی 92 170200000 مشاهده جزییات ملک
582 08 - 12 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 120 240000000 مشاهده جزییات ملک
581 08 - 12 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 135 270000000 مشاهده جزییات ملک
580 08 - 12 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 145 290000000 مشاهده جزییات ملک
579 08 - 12 - 1395 اپارتمان فروش فردیس شهرک بنفشه 145 290000000 مشاهده جزییات ملک
578 09 - 12 - 1395 اپارتمان فروش شاهین ویلا بنیاد 80 80000000 مشاهده جزییات ملک
575 11 - 12 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 102 142800000 مشاهده جزییات ملک
574 12 - 12 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 140 266000000 مشاهده جزییات ملک
573 13 - 12 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 130 208000000 مشاهده جزییات ملک
571 17 - 12 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 0 0 مشاهده جزییات ملک
570 20 - 12 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 135 243000000 مشاهده جزییات ملک
569 12 - 12 - 1395 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 60 67000020 مشاهده جزییات ملک
568 22 - 12 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب شرقی 168 394800000 مشاهده جزییات ملک
567 22 - 12 - 1395 اپارتمان فروش گوهردشت 3 باندی 172 395600000 مشاهده جزییات ملک
563 28 - 01 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 118 212400000 مشاهده جزییات ملک
562 19 - 01 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 125 193750000 مشاهده جزییات ملک
560 16 - 01 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 151 332200000 مشاهده جزییات ملک
559 16 - 01 - 1396 اپارتمان فروش انزلی گیسوم 0 0 مشاهده جزییات ملک
558 20 - 01 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 135 229500000 مشاهده جزییات ملک
556 21 - 01 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 106 180200000 مشاهده جزییات ملک
554 21 - 01 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 145 268250000 مشاهده جزییات ملک
553 24 - 01 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 112 201600000 مشاهده جزییات ملک
550 25 - 01 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 128 236800000 مشاهده جزییات ملک
549 25 - 01 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 135 297000000 مشاهده جزییات ملک
548 25 - 01 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 80 136000000 مشاهده جزییات ملک
543 30 - 01 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک البرز 90 70020000 مشاهده جزییات ملک
541 14 - 02 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 80 160000000 مشاهده جزییات ملک
540 01 - 02 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 80 130000000 مشاهده جزییات ملک
538 08 - 02 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 133 212800000 مشاهده جزییات ملک
535 10 - 02 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 70 147000000 مشاهده جزییات ملک
534 10 - 02 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 115 230000000 مشاهده جزییات ملک
533 10 - 02 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 115 230000000 مشاهده جزییات ملک
532 29 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 150 330000000 مشاهده جزییات ملک
531 10 - 02 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 93 167400000 مشاهده جزییات ملک
530 10 - 02 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 106 206700000 مشاهده جزییات ملک
528 12 - 02 - 1396 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم شرقی 80 85000000 مشاهده جزییات ملک
525 15 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 91 200200000 مشاهده جزییات ملک
524 15 - 02 - 1396 اپارتمان فروش کرج کیان مهر 231 400000062 مشاهده جزییات ملک
523 15 - 02 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی شرقی 132 396000000 مشاهده جزییات ملک
520 16 - 02 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 150 292500000 مشاهده جزییات ملک
517 16 - 02 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 70 0 مشاهده جزییات ملک
516 16 - 02 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 110 203500000 مشاهده جزییات ملک
514 15 - 02 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت داریوش 120 264000000 مشاهده جزییات ملک
513 20 - 02 - 1396 اپارتمان فروش شاهین ویلا شاهین ویلا 85 127500000 مشاهده جزییات ملک
512 21 - 02 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 83 913000000 مشاهده جزییات ملک
510 23 - 02 - 1396 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 110 203500000 مشاهده جزییات ملک
509 18 - 02 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 150 277500000 مشاهده جزییات ملک
508 18 - 02 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 135 249750000 مشاهده جزییات ملک
506 27 - 02 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 107 192600000 مشاهده جزییات ملک
503 27 - 02 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 145 270000005 مشاهده جزییات ملک
502 04 - 03 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 149 253300000 مشاهده جزییات ملک
501 31 - 02 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 145 319000000 مشاهده جزییات ملک
500 31 - 02 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 135 297000000 مشاهده جزییات ملک
499 03 - 03 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 95 190000000 مشاهده جزییات ملک
498 04 - 03 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 65 0 مشاهده جزییات ملک
496 08 - 03 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 120 240000000 مشاهده جزییات ملک
494 11 - 03 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 125 212500000 مشاهده جزییات ملک
490 10 - 03 - 1396 اپارتمان فروش شاهین ویلا شاهین ویلا 0 0 مشاهده جزییات ملک
489 10 - 03 - 1396 اپارتمان فروش هشگرد شهر جدید 82 82000000 مشاهده جزییات ملک
486 16 - 03 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 120 192000000 مشاهده جزییات ملک
485 28 - 03 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 150 330000000 مشاهده جزییات ملک
480 27 - 03 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 108 226800000 مشاهده جزییات ملک
479 29 - 03 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 140 308000000 مشاهده جزییات ملک
478 29 - 03 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 95 166250000 مشاهده جزییات ملک
477 27 - 03 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 120 210000000 مشاهده جزییات ملک
474 03 - 04 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت شهرداری شرقی 120 180000000 مشاهده جزییات ملک
473 03 - 04 - 1396 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 90 80000010 مشاهده جزییات ملک
472 04 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 145 290000000 مشاهده جزییات ملک
470 03 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 55 91999985 مشاهده جزییات ملک
469 02 - 04 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت شهرداری شرقی 142 355000000 مشاهده جزییات ملک
468 04 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 99 212850000 مشاهده جزییات ملک
467 04 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 87 132240000 مشاهده جزییات ملک
466 04 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 120 249999960 مشاهده جزییات ملک
464 08 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 140 280000000 مشاهده جزییات ملک
463 09 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 80 144000000 مشاهده جزییات ملک
462 18 - 04 - 1396 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 89 115700000 مشاهده جزییات ملک
461 09 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 120 216000000 مشاهده جزییات ملک
458 09 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 135 256500000 مشاهده جزییات ملک
457 09 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 127 260350000 مشاهده جزییات ملک
453 12 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 90 110000070 مشاهده جزییات ملک
452 13 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 140 280000000 مشاهده جزییات ملک
446 13 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 131 222700000 مشاهده جزییات ملک
444 15 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 103 133900000 مشاهده جزییات ملک
443 15 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 108 140400000 مشاهده جزییات ملک
442 01 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 92 193200000 مشاهده جزییات ملک
441 18 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 65 120250000 مشاهده جزییات ملک
440 18 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 131 222700000 مشاهده جزییات ملک
439 18 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 90 189000000 مشاهده جزییات ملک
438 16 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 128 236800000 مشاهده جزییات ملک
437 17 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 50 100000000 مشاهده جزییات ملک
436 19 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 148 266400000 مشاهده جزییات ملک
435 19 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 130 227500000 مشاهده جزییات ملک
433 22 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 113 163850000 مشاهده جزییات ملک
432 22 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 116 197200000 مشاهده جزییات ملک
431 22 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 117 181350000 مشاهده جزییات ملک
430 22 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 100 175000000 مشاهده جزییات ملک
429 22 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 113 163850000 مشاهده جزییات ملک
427 24 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 90 180000000 مشاهده جزییات ملک
425 24 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 103 216300000 مشاهده جزییات ملک
422 28 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 90 171000000 مشاهده جزییات ملک
421 28 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 110 0 مشاهده جزییات ملک
420 28 - 04 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 107 395900000 مشاهده جزییات ملک
416 29 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 130 247000000 مشاهده جزییات ملک
415 29 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 99 188100000 مشاهده جزییات ملک
413 28 - 04 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 100 210000000 مشاهده جزییات ملک
408 01 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 90 144000000 مشاهده جزییات ملک
406 01 - 05 - 1396 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم شرقی 75 90000000 مشاهده جزییات ملک
405 02 - 05 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 55 154000000 مشاهده جزییات ملک
400 04 - 05 - 1396 اپارتمان فروش مهرشهر بلوار ارم 130 650000000 مشاهده جزییات ملک
398 04 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 87 169650000 مشاهده جزییات ملک
397 02 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 115 138000000 مشاهده جزییات ملک
396 03 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 115 247250000 مشاهده جزییات ملک
395 03 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 70 70000000 مشاهده جزییات ملک
394 05 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 130 286000000 مشاهده جزییات ملک
393 08 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 118 236000000 مشاهده جزییات ملک
392 08 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 135 256500000 مشاهده جزییات ملک
391 08 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 134 281400000 مشاهده جزییات ملک
389 06 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 145 290000000 مشاهده جزییات ملک
387 19 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 95 190000000 مشاهده جزییات ملک
386 19 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 114 239400000 مشاهده جزییات ملک
385 19 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 100 200000000 مشاهده جزییات ملک
383 23 - 05 - 1396 اپارتمان فروش شاهین ویلا بلوار شهید رجایی 103 193640000 مشاهده جزییات ملک
381 23 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 60 87000000 مشاهده جزییات ملک
378 25 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 62 124000000 مشاهده جزییات ملک
376 22 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 113 163850000 مشاهده جزییات ملک
375 22 - 05 - 1396 اپارتمان فروش شاهین ویلا بنیاد 103 193640000 مشاهده جزییات ملک
372 27 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 100 160000000 مشاهده جزییات ملک
370 27 - 05 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 133 250040000 مشاهده جزییات ملک
368 06 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 145 268250000 مشاهده جزییات ملک
367 12 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 70 127050000 مشاهده جزییات ملک
366 12 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 72.5 108750000 مشاهده جزییات ملک
365 13 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بلوار موذن 86 110080000 مشاهده جزییات ملک
364 13 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 63 126000000 مشاهده جزییات ملک
363 18 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 142 284000000 مشاهده جزییات ملک
362 20 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 110 231000000 مشاهده جزییات ملک
360 29 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 125 0 مشاهده جزییات ملک
359 22 - 06 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز غربی 143 443300000 مشاهده جزییات ملک
358 22 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 140 266000000 مشاهده جزییات ملک
354 26 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 85 195500000 مشاهده جزییات ملک
353 25 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 140 315000000 مشاهده جزییات ملک
352 26 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 129 225750000 مشاهده جزییات ملک
348 25 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 105 210000000 مشاهده جزییات ملک
346 25 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 125 225000000 مشاهده جزییات ملک
344 27 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 141 282000000 مشاهده جزییات ملک
342 29 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 140 308000000 مشاهده جزییات ملک
341 29 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 160 352000000 مشاهده جزییات ملک
340 29 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 165 363000000 مشاهده جزییات ملک
338 30 - 06 - 1396 اپارتمان فروش کرج iهفت تیر 75 135000000 مشاهده جزییات ملک
333 04 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 109 185300000 مشاهده جزییات ملک
330 04 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 67 107200000 مشاهده جزییات ملک
328 05 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 135 270000000 مشاهده جزییات ملک
324 13 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 121 181500000 مشاهده جزییات ملک
323 14 - 07 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت داریوش 83 157700000 مشاهده جزییات ملک
322 15 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 73 109999977 مشاهده جزییات ملک
321 16 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 167 334000000 مشاهده جزییات ملک
320 14 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 143 300300000 مشاهده جزییات ملک
319 16 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 142 305300000 مشاهده جزییات ملک
317 16 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 135 270000000 مشاهده جزییات ملک
315 20 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 95 232750000 مشاهده جزییات ملک
314 17 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 76 133000000 مشاهده جزییات ملک
311 17 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 105 229999980 مشاهده جزییات ملک
309 18 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 90 166500000 مشاهده جزییات ملک
308 17 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 118 22000038 مشاهده جزییات ملک
307 18 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 93 186000000 مشاهده جزییات ملک
306 24 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی 0 0 مشاهده جزییات ملک
304 25 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 138 289800000 مشاهده جزییات ملک
303 26 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 96 192000000 مشاهده جزییات ملک
302 25 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 150 330000000 مشاهده جزییات ملک
299 25 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 70 112000000 مشاهده جزییات ملک
296 30 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 125 287500000 مشاهده جزییات ملک
295 30 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 145 333500000 مشاهده جزییات ملک
294 30 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 120 192000000 مشاهده جزییات ملک
293 30 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 134 254999990 مشاهده جزییات ملک
292 02 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 87 130500000 مشاهده جزییات ملک
288 01 - 02 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 104 192400000 مشاهده جزییات ملک
287 02 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 92 165600000 مشاهده جزییات ملک
285 07 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 93 162750000 مشاهده جزییات ملک
284 06 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 145 275500000 مشاهده جزییات ملک
283 12 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 100 180000000 مشاهده جزییات ملک
280 06 - 07 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 141 253800000 مشاهده جزییات ملک
278 09 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 100 120000000 مشاهده جزییات ملک
277 09 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 110 251999990 مشاهده جزییات ملک
275 09 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 145 304500000 مشاهده جزییات ملک
274 09 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 102 162999978 مشاهده جزییات ملک
273 09 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 89 120150000 مشاهده جزییات ملک
272 10 - 08 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی شرقی 130 403000000 مشاهده جزییات ملک
271 10 - 08 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی شرقی 220 682000000 مشاهده جزییات ملک
269 11 - 08 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی شرقی 140 560000000 مشاهده جزییات ملک
268 10 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 105 210000000 مشاهده جزییات ملک
267 10 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی 70 147000000 مشاهده جزییات ملک
266 14 - 08 - 1396 اپارتمان فروش شهسوار 114 171000000 مشاهده جزییات ملک
265 13 - 08 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب شرقی 125 287500000 مشاهده جزییات ملک
264 10 - 08 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب شرقی 110 209000000 مشاهده جزییات ملک
262 13 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 65 136500000 مشاهده جزییات ملک
261 11 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 172.5 379500000 مشاهده جزییات ملک
260 13 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 127 0 مشاهده جزییات ملک
259 13 - 08 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 82 143500000 مشاهده جزییات ملک
257 10 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 82 168100000 مشاهده جزییات ملک
255 16 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 76 0 مشاهده جزییات ملک
254 16 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 101 0 مشاهده جزییات ملک
253 17 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 130.7 0 مشاهده جزییات ملک
252 16 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 85 1785000000 مشاهده جزییات ملک
251 16 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 115 0 مشاهده جزییات ملک
250 20 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 80 136000000 مشاهده جزییات ملک
249 20 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 110 209000000 مشاهده جزییات ملک
248 20 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 85 127500000 مشاهده جزییات ملک
247 15 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 120 210000000 مشاهده جزییات ملک
241 22 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 140 315000000 مشاهده جزییات ملک
240 24 - 08 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب شرقی 100 140000000 مشاهده جزییات ملک
239 28 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 92.74 176206000 مشاهده جزییات ملک
238 26 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 150 319999950 مشاهده جزییات ملک
237 26 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 115 241500000 مشاهده جزییات ملک
235 29 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 76 139999980 مشاهده جزییات ملک
234 29 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 150 375000000 مشاهده جزییات ملک
233 29 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 65 0 مشاهده جزییات ملک
228 01 - 09 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 110 275000000 مشاهده جزییات ملک
224 30 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 337500000 مشاهده جزییات ملک
221 30 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 148 325600000 مشاهده جزییات ملک
220 03 - 09 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 147 308700000 مشاهده جزییات ملک
219 03 - 09 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 135 270000000 مشاهده جزییات ملک
218 05 - 09 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 70 154000000 مشاهده جزییات ملک
216 05 - 09 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 150 330000000 مشاهده جزییات ملک
214 04 - 09 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 77 127000027 مشاهده جزییات ملک
212 01 - 09 - 1396 اپارتمان فروش شاهین ویلا شاهین ویلا 67 100500000 مشاهده جزییات ملک
211 05 - 09 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 127 180340000 مشاهده جزییات ملک
200 17 - 10 - 1396 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 90 108000000 مشاهده جزییات ملک
198 15 - 10 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 140 280000000 مشاهده جزییات ملک
197 14 - 10 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 105 231000000 مشاهده جزییات ملک
193 15 - 10 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 130 286000000 مشاهده جزییات ملک
192 14 - 10 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 110 242000000 مشاهده جزییات ملک
189 15 - 10 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 145 304500000 مشاهده جزییات ملک
187 17 - 10 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 145 333500000 مشاهده جزییات ملک
184 17 - 10 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 120 252000000 مشاهده جزییات ملک
181 18 - 10 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 143 314600000 مشاهده جزییات ملک
180 17 - 10 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 65 105000025 مشاهده جزییات ملک
179 17 - 10 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 92 138000000 مشاهده جزییات ملک
178 17 - 10 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 145 319000000 مشاهده جزییات ملک
177 17 - 10 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 96 175000032 مشاهده جزییات ملک
176 17 - 10 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 150 300000000 مشاهده جزییات ملک
175 17 - 10 - 1396 اپارتمان فروش کرج گلشهر 55 55000000 مشاهده جزییات ملک
174 18 - 10 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 80 140000000 مشاهده جزییات ملک
171 20 - 10 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 105 220500000 مشاهده جزییات ملک
170 20 - 10 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 90 0 مشاهده جزییات ملک
169 20 - 10 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 93 227850000 مشاهده جزییات ملک
167 23 - 10 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 116 266800000 مشاهده جزییات ملک
155 25 - 10 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 86 175000024 مشاهده جزییات ملک
153 25 - 10 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 145 333500000 مشاهده جزییات ملک
150 27 - 10 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 330000000 مشاهده جزییات ملک
146 30 - 10 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 116 162400000 مشاهده جزییات ملک
145 30 - 10 - 1396 اپارتمان فروش کرج 45 متری گلشهر 80 96000000 مشاهده جزییات ملک
142 05 - 11 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 62.5 140625000 مشاهده جزییات ملک
138 04 - 11 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 70 0 مشاهده جزییات ملک
136 02 - 11 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 140 308000000 مشاهده جزییات ملک
135 07 - 11 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 90 189000000 مشاهده جزییات ملک
133 01 - 11 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 135 310500000 مشاهده جزییات ملک
132 01 - 11 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 148 370000000 مشاهده جزییات ملک
127 13 - 11 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 157 290450000 مشاهده جزییات ملک
121 12 - 11 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 108 243000000 مشاهده جزییات ملک
118 14 - 11 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 61 109800000 مشاهده جزییات ملک
106 16 - 11 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی 86 154800000 مشاهده جزییات ملک
103 20 - 11 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 163 326000000 مشاهده جزییات ملک
99 20 - 11 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 102 239700000 مشاهده جزییات ملک
97 20 - 11 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 140 308000000 مشاهده جزییات ملک
96 20 - 11 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 330000000 مشاهده جزییات ملک
75 01 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 95 156750000 مشاهده جزییات ملک
43 21 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 73 138700000 مشاهده جزییات ملک
15 26 - 11 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 140 224000000 مشاهده جزییات ملک
5 01 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 92 129999956 مشاهده جزییات ملک
2 28 - 10 - 1395 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 50 100000000 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: