جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
454 مورد یافت شد « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 19 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
7363 21 - 08 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 1141 42217000000 مشاهده جزییات ملک
7362 21 - 08 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 160 7040000000 مشاهده جزییات ملک
7361 19 - 08 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 155 5812500000 مشاهده جزییات ملک
7360 18 - 08 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 117 5031000000 مشاهده جزییات ملک
7359 18 - 08 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 105 4620000000 مشاهده جزییات ملک
7358 18 - 08 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 145 6525000000 مشاهده جزییات ملک
7357 18 - 08 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 105 4725000000 مشاهده جزییات ملک
7356 17 - 08 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 120 5400000000 مشاهده جزییات ملک
7355 04 - 08 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 108 4104000000 مشاهده جزییات ملک
7354 04 - 08 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 889 40894000000 مشاهده جزییات ملک
7353 08 - 08 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 84 3299940000 مشاهده جزییات ملک
7352 15 - 08 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 89 3649000000 مشاهده جزییات ملک
7351 06 - 08 - 1402 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی هلیکوپتر سازی 77 3300000000 مشاهده جزییات ملک
7350 10 - 08 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 77 2964500000 مشاهده جزییات ملک
7349 15 - 08 - 1402 اپارتمان فروش شاهین ویلا شاهین ویلا 85 238000000 مشاهده جزییات ملک
7348 15 - 08 - 1402 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 94 4499968000 مشاهده جزییات ملک
7347 15 - 08 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 86 3612000000 مشاهده جزییات ملک
7346 02 - 08 - 1402 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 115 2875000000 مشاهده جزییات ملک
7345 06 - 08 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 147 6468000000 مشاهده جزییات ملک
7344 08 - 08 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 160 6400000000 مشاهده جزییات ملک
7343 08 - 08 - 1402 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 156 6240000000 مشاهده جزییات ملک
7342 08 - 08 - 1402 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 148 8140000000 مشاهده جزییات ملک
7341 08 - 08 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 200 8000000000 مشاهده جزییات ملک
7337 24 - 07 - 1402 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی شهرک بهارستان 105 4042500000 مشاهده جزییات ملک
7334 25 - 07 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 120 4920000000 مشاهده جزییات ملک
7333 25 - 07 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 102 3468000000 مشاهده جزییات ملک
7330 21- 08- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 134 5360000000 مشاهده جزییات ملک
7329 26 - 07 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 135 5805000000 مشاهده جزییات ملک
7328 26 - 07 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 135 5400000000 مشاهده جزییات ملک
7326 19 - 07 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 90 3690000000 مشاهده جزییات ملک
7325 13 - 07 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 105 4200000000 مشاهده جزییات ملک
7324 13 - 07 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 136 5168000000 مشاهده جزییات ملک
7323 12 - 07 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 180 8100000000 مشاهده جزییات ملک
7322 12 - 07 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 114 3898800000 مشاهده جزییات ملک
7319 10 - 07 - 1402 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی شهرک بهارستان 103 3605000000 مشاهده جزییات ملک
7318 10 - 07 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 92 2300000000 مشاهده جزییات ملک
7317 08 - 07 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 56 2240000000 مشاهده جزییات ملک
7314 05 - 07 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 75 3300000000 مشاهده جزییات ملک
7313 30 - 06 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 140 4900000000 مشاهده جزییات ملک
7312 05 - 07 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 145 5510000000 مشاهده جزییات ملک
7310 04 - 07 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 100 4500000000 مشاهده جزییات ملک
7307 03 - 07 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 150 6450000000 مشاهده جزییات ملک
7306 01 - 07 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 111 3996000000 مشاهده جزییات ملک
7303 14- 08- 1402 اپارتمان فروش شاهین ویلا شاهین ویلا 86 3300000000 مشاهده جزییات ملک
7301 28 - 06 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 180 7740000000 مشاهده جزییات ملک
7300 12 - 07 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 153 6885000000 مشاهده جزییات ملک
7297 27 - 06 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 115 5175000000 مشاهده جزییات ملک
7295 25 - 06 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 86 3440000000 مشاهده جزییات ملک
7294 14- 05- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 75 3600000000 مشاهده جزییات ملک
7291 21 - 06 - 1402 اپارتمان فروش حیدر آباد - 95 1500000000 مشاهده جزییات ملک
7287 21 - 06 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 97 3977000000 مشاهده جزییات ملک
7284 16 - 06 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 148 6364000000 مشاهده جزییات ملک
7282 19 - 06 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 98 0 مشاهده جزییات ملک
7281 11 - 06 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 83 3137400000 مشاهده جزییات ملک
7280 11 - 06 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 72 2700000000 مشاهده جزییات ملک
7279 10 - 06 - 1402 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 102 4080000000 مشاهده جزییات ملک
7278 09 - 06 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 84 3579996000 مشاهده جزییات ملک
7277 09 - 06 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 200 8800000000 مشاهده جزییات ملک
7276 09 - 06 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 146 7300000000 مشاهده جزییات ملک
7274 22- 08- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 148 6216000000 مشاهده جزییات ملک
7272 07 - 06 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 65 2399995000 مشاهده جزییات ملک
7269 16- 08- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 100 4600000000 مشاهده جزییات ملک
7267 21- 08- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 147 5145000000 مشاهده جزییات ملک
7260 26 - 05 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 96 2688000000 مشاهده جزییات ملک
7258 27 - 05 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 86 3182000000 مشاهده جزییات ملک
7255 21 - 05 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 105 4830000000 مشاهده جزییات ملک
7253 23 - 05 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 118 4849800000 مشاهده جزییات ملک
7251 20 - 05 - 1390 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 88 3300000000 مشاهده جزییات ملک
7250 14- 08- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 90 3096000000 مشاهده جزییات ملک
7249 21 - 05 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 105 4830000000 مشاهده جزییات ملک
7244 12 - 05 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 112 4704000000 مشاهده جزییات ملک
7242 14 - 05 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 100 3200000000 مشاهده جزییات ملک
7240 09 - 05 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 153.5 5311100000 مشاهده جزییات ملک
7239 10 - 05 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 147 5586000000 مشاهده جزییات ملک
7237 14- 08- 1402 اپارتمان فروش کرج دهقان ویلا 75 2850000000 مشاهده جزییات ملک
7234 10 - 05 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی بلوار موذن 118 7080000000 مشاهده جزییات ملک
7233 07 - 05 - 1402 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 126 41580000000 مشاهده جزییات ملک
7232 07 - 05 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 130 5460000000 مشاهده جزییات ملک
7227 03 - 05 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 147 5400000000 مشاهده جزییات ملک
7225 06 - 05 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 88 3960000000 مشاهده جزییات ملک
7221 02 - 05 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 92 4249940000 مشاهده جزییات ملک
7217 26 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 70 2555000000 مشاهده جزییات ملک
7216 24 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 150 7500000000 مشاهده جزییات ملک
7213 24 - 04 - 1402 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 103 4635000000 مشاهده جزییات ملک
7207 19 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 126 4669938000 مشاهده جزییات ملک
7205 17 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 117 45045000000 مشاهده جزییات ملک
7204 19 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 135 6075000000 مشاهده جزییات ملک
7203 19 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 110 5170000000 مشاهده جزییات ملک
7197 15 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 70 2730000000 مشاهده جزییات ملک
7194 12 - 04 - 1402 اپارتمان فروش شاهین ویلا شاهین ویلا 105 3150000000 مشاهده جزییات ملک
7188 12 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 82 311600000000 مشاهده جزییات ملک
7185 12 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 77 3234000000 مشاهده جزییات ملک
7181 07 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 78 2574000000 مشاهده جزییات ملک
7179 07 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 149 7599000000 مشاهده جزییات ملک
7178 08 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 146 6716000000 مشاهده جزییات ملک
7174 21- 08- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 150 5550000000 مشاهده جزییات ملک
7171 13- 08- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 81 2700000000 مشاهده جزییات ملک
7169 07 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 82 2650000000 مشاهده جزییات ملک
7168 07 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 58 2349986000 مشاهده جزییات ملک
7164 02 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 80 3496000000 مشاهده جزییات ملک
7160 05 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 80 1840000000 مشاهده جزییات ملک
7158 05 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 85 1899920000 مشاهده جزییات ملک
7157 05 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 145 1410000 مشاهده جزییات ملک
7156 05 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 168 7056000000 مشاهده جزییات ملک
7155 05 - 04 - 1402 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 120 12000000000 مشاهده جزییات ملک
7154 05 - 04 - 1402 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 184 18400000000 مشاهده جزییات ملک
7152 04 - 04 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 135 5940000000 مشاهده جزییات ملک
7151 04 - 04 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 147 6468000000 مشاهده جزییات ملک
7150 21- 08- 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 145 5800000000 مشاهده جزییات ملک
7149 11- 06- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 80 2860000000 مشاهده جزییات ملک
7148 03 - 04 - 1402 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 101 3827900000 مشاهده جزییات ملک
7147 02 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 126 4989600000 مشاهده جزییات ملک
7146 20- 05- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 145 6525000000 مشاهده جزییات ملک
7145 05 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 100 4700000000 مشاهده جزییات ملک
7144 20- 08- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 150 7050000000 مشاهده جزییات ملک
7143 04 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 110 5170000000 مشاهده جزییات ملک
7141 04 - 04 - 1402 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 163 11084000000 مشاهده جزییات ملک
7140 04 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 120 5520000000 مشاهده جزییات ملک
7139 04 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 140 5320000000 مشاهده جزییات ملک
7138 04 - 04 - 1402 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 149 7003000000 مشاهده جزییات ملک
7137 04 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 150 6990000000 مشاهده جزییات ملک
7136 04 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 156 7488000000 مشاهده جزییات ملک
7135 14- 08- 1402 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 81 3349998000 مشاهده جزییات ملک
7132 04 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 133 5692400000 مشاهده جزییات ملک
7129 04 - 04 - 1402 اپارتمان فروش گوهردشت شهرک سپهر 68 3196000000 مشاهده جزییات ملک
7122 05 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 145 6960000000 مشاهده جزییات ملک
7121 03 - 04 - 1402 اپارتمان فروش شاهین ویلا 350متری 65 1450000000 مشاهده جزییات ملک
7120 31 - 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 125 4750000000 مشاهده جزییات ملک
7118 28 - 03 - 1402 اپارتمان فروش کرج اردلان 80 3400000000 مشاهده جزییات ملک
7117 28 - 03 - 1402 اپارتمان فروش کرج حیدر آباد 125 0 مشاهده جزییات ملک
7116 20- 08- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 118 5310000000 مشاهده جزییات ملک
7113 29 - 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 132 5280000000 مشاهده جزییات ملک
7111 27 - 03 - 1402 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 124 6572000000 مشاهده جزییات ملک
7110 14- 08- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 90 4050000000 مشاهده جزییات ملک
7109 28 - 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 167 6179000000 مشاهده جزییات ملک
7107 16 - 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 101 3838000000 مشاهده جزییات ملک
7104 27 - 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 105 0 مشاهده جزییات ملک
7103 27 - 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 159 6837000000 مشاهده جزییات ملک
7102 27 - 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 153 6885000000 مشاهده جزییات ملک
7101 27 - 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 113 4350500000 مشاهده جزییات ملک
7099 26 - 03 - 1402 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 95 3500000000 مشاهده جزییات ملک
7094 14- 08- 1402 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 70 2800000000 مشاهده جزییات ملک
7092 25 - 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 143 5720000000 مشاهده جزییات ملک
7088 27 - 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 125 4625000000 مشاهده جزییات ملک
7087 20- 08- 1402 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 133 4788000000 مشاهده جزییات ملک
7085 26 - 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 81 3807000000 مشاهده جزییات ملک
7084 26 - 03 - 1402 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم شرقی 140 5180000000 مشاهده جزییات ملک
7083 26 - 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 130 6240000000 مشاهده جزییات ملک
7078 25 - 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 140 0 مشاهده جزییات ملک
7076 21- 08- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 140 5600000000 مشاهده جزییات ملک
7075 25 - 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 167 7515000000 مشاهده جزییات ملک
7073 25 - 03 - 1402 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی شرقی 110 7150000000 مشاهده جزییات ملک
7072 25 - 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 165 6930000000 مشاهده جزییات ملک
7070 21 - 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 210 9450000000 مشاهده جزییات ملک
7069 21 - 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 126 5292000000 مشاهده جزییات ملک
7068 21 - 04 - 1402 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 81 3402000000 مشاهده جزییات ملک
7059 14- 06- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 84 3780000000 مشاهده جزییات ملک
7056 20 - 03 - 1402 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 87 2496900000 مشاهده جزییات ملک
7053 20 - 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 93 3999000000 مشاهده جزییات ملک
7051 20 - 03 - 1402 اپارتمان فروش کرج برغان 80 2240000000 مشاهده جزییات ملک
7050 20 - 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 5250000000 مشاهده جزییات ملک
7047 19 - 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 110 4950000000 مشاهده جزییات ملک
7046 17- 08- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 105 4620000000 مشاهده جزییات ملک
7045 19 - 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 170 7650000000 مشاهده جزییات ملک
7043 21 - 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 118 5074000000 مشاهده جزییات ملک
7042 21- 08- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 118 5310000000 مشاهده جزییات ملک
7041 19 - 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 154 8470000000 مشاهده جزییات ملک
7031 17 - 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 125 5000000000 مشاهده جزییات ملک
7027 16 - 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 101 4040000000 مشاهده جزییات ملک
7026 16 - 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 195 7410000000 مشاهده جزییات ملک
7019 13 - 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 130 5590000000 مشاهده جزییات ملک
7018 11 - 03 - 1402 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 150 6750000000 مشاهده جزییات ملک
7017 11 - 03 - 1402 اپارتمان فروش شاهین ویلا شاهین ویلا 85 2975000000 مشاهده جزییات ملک
7016 13- 08- 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 74 2493800000 مشاهده جزییات ملک
7006 09 - 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 85 3570000000 مشاهده جزییات ملک
7005 08 - 03 - 1402 اپارتمان فروش شاهین ویلا شاهین ویلا 76 2999948000 مشاهده جزییات ملک
7002 07 - 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 7200000000 مشاهده جزییات ملک
6994 21- 08- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 141 5287500000 مشاهده جزییات ملک
6993 06 - 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 85 2890000000 مشاهده جزییات ملک
6991 06 - 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 78 2799966000 مشاهده جزییات ملک
6985 02 - 03 - 1402 اپارتمان فروش گوهردشت داریوش 120 6600000000 مشاهده جزییات ملک
6984 02 - 03 - 1402 اپارتمان فروش گوهردشت داریوش 150 8250000000 مشاهده جزییات ملک
6980 21- 03 - 1402 اپارتمان فروش شاهین ویلا تختی 100 16000000 مشاهده جزییات ملک
6979 05 - 03 - 1402 اپارتمان فروش شاهین ویلا شاهین ویلا 145 5039910000 مشاهده جزییات ملک
6976 04 - 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 115 4099980000 مشاهده جزییات ملک
6975 14- 08- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 86 3010000000 مشاهده جزییات ملک
6973 03 - 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 105 4699905000 مشاهده جزییات ملک
6968 17- 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 85 3750000000 مشاهده جزییات ملک
6962 29 - 02 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 166 6308000000 مشاهده جزییات ملک
6961 30 - 02 - 1402 اپارتمان فروش شاهین ویلا تختی 155 6399950000 مشاهده جزییات ملک
6946 27 - 02 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 154 6149990000 مشاهده جزییات ملک
6945 28 - 02 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 178 6823274000 مشاهده جزییات ملک
6942 27 - 02 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 96 3936000000 مشاهده جزییات ملک
6940 20- 08- 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 141 5599956000 مشاهده جزییات ملک
6931 25 - 02 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 140 5600000000 مشاهده جزییات ملک
6925 02 - 03- 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 70 2100000000 مشاهده جزییات ملک
6922 20- 08- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 120 4800000000 مشاهده جزییات ملک
6917 21 - 02 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 84 2899932000 مشاهده جزییات ملک
6908 12- 06- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 159 6678000000 مشاهده جزییات ملک
6900 19 - 02 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 95 0 مشاهده جزییات ملک
6899 20 - 02 - 1402 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 150 3750000000 مشاهده جزییات ملک
6895 20 - 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 180 8100000000 مشاهده جزییات ملک
6893 19 - 12 - 1402 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 135 7020000000 مشاهده جزییات ملک
6892 19 - 02 - 1402 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 139 5299931000 مشاهده جزییات ملک
6889 19 - 02 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 130 4940000000 مشاهده جزییات ملک
6888 17 - 02 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 148 5476000000 مشاهده جزییات ملک
6886 18 - 02 - 1402 اپارتمان فروش گوهردشت داریوش 125 5875000000 مشاهده جزییات ملک
6883 17 - 02 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 143 6435000000 مشاهده جزییات ملک
6882 17 - 02 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 135 6075000000 مشاهده جزییات ملک
6881 17 - 02 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 95 4275000000 مشاهده جزییات ملک
6880 17 - 02 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 135 6075000000 مشاهده جزییات ملک
6872 17 - 02 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 149 6556000000 مشاهده جزییات ملک
6869 16 - 02 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 90 3150000000 مشاهده جزییات ملک
6864 16 - 02 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 112 3584000000 مشاهده جزییات ملک
6856 13 - 02 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 118 5428000000 مشاهده جزییات ملک
6851 12 - 02 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 147 6174000000 مشاهده جزییات ملک
6850 12 - 02 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 140 5880000000 مشاهده جزییات ملک
6847 12 - 02 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 147 6174000000 مشاهده جزییات ملک
6846 17 - 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 3 1140000000 مشاهده جزییات ملک
6845 11 - 02 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 140 7000000000 مشاهده جزییات ملک
6843 10 - 02 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 130 6500000000 مشاهده جزییات ملک
6833 09 - 02 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 110 5399900000 مشاهده جزییات ملک
6825 04 - 02 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 152 7296000000 مشاهده جزییات ملک
6820 13- 03- 1402 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 75 2100000000 مشاهده جزییات ملک
6808 15- 08- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 118 4200000000 مشاهده جزییات ملک
6799 28 - 01 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 135 5400000000 مشاهده جزییات ملک
6796 31- 03- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 128 5760000000 مشاهده جزییات ملک
6791 27 - 01 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی شهرک بهارستان 80 2600000000 مشاهده جزییات ملک
6789 25 - 01 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 120 5640000000 مشاهده جزییات ملک
6788 25 - 01 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 130 6110000000 مشاهده جزییات ملک
6780 21 - 01 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 152 7144000000 مشاهده جزییات ملک
6778 21 - 01 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 115.5 4620000000 مشاهده جزییات ملک
6774 21 - 01 - 1402 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 127 5715000000 مشاهده جزییات ملک
6757 17 - 01 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 150 5199900000 مشاهده جزییات ملک
6755 15 - 01 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 143 5499923000 مشاهده جزییات ملک
6753 15 - 01 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 143 5720000000 مشاهده جزییات ملک
6752 15 - 01 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 135 5400000000 مشاهده جزییات ملک
6745 09 - 01 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 127 3937000000 مشاهده جزییات ملک
6734 04- 04- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 146 7008000000 مشاهده جزییات ملک
6723 05- 04- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 212 10600000000 مشاهده جزییات ملک
6721 17 - 12 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 150 4999950000 مشاهده جزییات ملک
6720 17 - 12 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 135 4199850000 مشاهده جزییات ملک
6717 17- 01- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 6450000000 مشاهده جزییات ملک
6705 09 - 12 - 1401 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم شرقی 154 5390000000 مشاهده جزییات ملک
6692 03 - 12 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 150 4950000000 مشاهده جزییات ملک
6686 06- 02- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 147 5099871000 مشاهده جزییات ملک
6681 02 - 12 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 160 5760000000 مشاهده جزییات ملک
6680 02 - 12 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 4650000000 مشاهده جزییات ملک
6667 08- 02- 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 142 5680000000 مشاهده جزییات ملک
6660 19- 02- 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 145 6500000000 مشاهده جزییات ملک
6657 03- 04- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 148 6586000000 مشاهده جزییات ملک
6645 03- 04- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 148 6216000000 مشاهده جزییات ملک
6643 25 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 148 4736000000 مشاهده جزییات ملک
6629 24 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی شهرک بهارستان 80 2500000000 مشاهده جزییات ملک
6625 23 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 56 1849999816 مشاهده جزییات ملک
6619 25- 03- 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 140 5750000000 مشاهده جزییات ملک
6611 28- 01- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 133 3949999984 مشاهده جزییات ملک
6607 18 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 160 3500000000 مشاهده جزییات ملک
6603 18 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 140 4200000000 مشاهده جزییات ملک
6599 20- 12- 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی شهرک بهارستان 100 2650000000 مشاهده جزییات ملک
6593 30- 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 137 4384000000 مشاهده جزییات ملک
6592 20- 05- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 137 6165000000 مشاهده جزییات ملک
6591 07- 04- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 140 6580000000 مشاهده جزییات ملک
6590 17 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 162 5670000000 مشاهده جزییات ملک
6588 19- 02- 1402 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 147 4410000000 مشاهده جزییات ملک
6587 19- 02- 1402 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 155 4650000000 مشاهده جزییات ملک
6578 19- 02- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 146 3799999962 مشاهده جزییات ملک
6567 27- 02- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 122 4829980000 مشاهده جزییات ملک
6563 05 - 04- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 95 2850000000 مشاهده جزییات ملک
6551 09 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 160 4200000000 مشاهده جزییات ملک
6548 03- 12- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 140 5600000000 مشاهده جزییات ملک
6547 03- 12- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 135 5400000000 مشاهده جزییات ملک
6535 16- 12 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 150 6000000000 مشاهده جزییات ملک
6524 04- 04- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 170 8160000000 مشاهده جزییات ملک
6523 04- 04- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 160 7680000000 مشاهده جزییات ملک
6514 05 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 125 4500000000 مشاهده جزییات ملک
6508 24- 12- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 115 0 مشاهده جزییات ملک
6503 04 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 210 6720000000 مشاهده جزییات ملک
6498 03 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 135 3200000040 مشاهده جزییات ملک
6492 05- 04- 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 185 9250000000 مشاهده جزییات ملک
6486 04- 04- 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 150 6750000000 مشاهده جزییات ملک
6485 02 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 153 5355000000 مشاهده جزییات ملک
6479 03- 04- 1402 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 150 7050000000 مشاهده جزییات ملک
6474 11- 02- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 146 6570000000 مشاهده جزییات ملک
6471 01 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 135 4050000000 مشاهده جزییات ملک
6469 04- 04- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 146 7008000000 مشاهده جزییات ملک
6466 01 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 103 2163000000 مشاهده جزییات ملک
6458 01 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 113 4500000017 مشاهده جزییات ملک
6453 04- 04- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 6750000000 مشاهده جزییات ملک
6439 27 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 140 4200000000 مشاهده جزییات ملک
6437 20- 05- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 149 6705000000 مشاهده جزییات ملک
6436 26 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 108 3456000000 مشاهده جزییات ملک
6435 26 - 01- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 177 7611000000 مشاهده جزییات ملک
6402 17- 12- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 99 2692800000 مشاهده جزییات ملک
6385 05- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 82 1804000000 مشاهده جزییات ملک
6380 19- 02- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 144 3888000000 مشاهده جزییات ملک
6377 18- 01- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 5299950000 مشاهده جزییات ملک
6376 21 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 147 3969000000 مشاهده جزییات ملک
6372 08- 12- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 143 6435000000 مشاهده جزییات ملک
6367 10- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 210 4620000000 مشاهده جزییات ملک
6362 20- 05- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 134 5628000000 مشاهده جزییات ملک
6358 20 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 113 3300000020 مشاهده جزییات ملک
6342 18 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 145 4350000000 مشاهده جزییات ملک
6340 18 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بلوار موذن 150 3300000000 مشاهده جزییات ملک
6333 17 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 130 2899999960 مشاهده جزییات ملک
6324 17 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 128 3584000000 مشاهده جزییات ملک
6321 15- 12- 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 130 5200000000 مشاهده جزییات ملک
6308 14 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 150 4950000000 مشاهده جزییات ملک
6295 08- 12- 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 130 2990000000 مشاهده جزییات ملک
6283 19- 02- 1402 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 144 4320000000 مشاهده جزییات ملک
6282 09- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 157 3599999952 مشاهده جزییات ملک
6265 11 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 4500000000 مشاهده جزییات ملک
6263 11 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 90 2700000000 مشاهده جزییات ملک
6260 26- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 139 4587000000 مشاهده جزییات ملک
6241 07 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 145 3369999955 مشاهده جزییات ملک
6237 23- 01- 1402 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 140 6300000000 مشاهده جزییات ملک
6229 16- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 153 3978000000 مشاهده جزییات ملک
6223 05 - 04- 1402 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 78 2496000000 مشاهده جزییات ملک
6215 06 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 148 3868019960 مشاهده جزییات ملک
6206 04 - 10 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 166 4170000012 مشاهده جزییات ملک
6201 07- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 70 1890000000 مشاهده جزییات ملک
6184 19- 02- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 135 3915000000 مشاهده جزییات ملک
6183 19- 02- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 135 3915000000 مشاهده جزییات ملک
6182 19- 02- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 147 4410000000 مشاهده جزییات ملک
6181 30 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 147 3381000000 مشاهده جزییات ملک
6178 29 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 162 4860000000 مشاهده جزییات ملک
6157 27 - 09 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 120 3000000000 مشاهده جزییات ملک
6156 20- 05- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 147 5880000000 مشاهده جزییات ملک
6143 01- 02- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 76.3 2289000000 مشاهده جزییات ملک
6139 20- 02- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 146 5110000000 مشاهده جزییات ملک
6136 24- 12- 1401 اپارتمان فروش شاهین ویلا بنیاد 107 2354000000 مشاهده جزییات ملک
6132 13 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 146 3650000000 مشاهده جزییات ملک
6131 18- 10- 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 125 3625000000 مشاهده جزییات ملک
6121 08 - 09 - 1401 اپارتمان فروش گوهردشت داریوش 125 3375000000 مشاهده جزییات ملک
6103 30 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 151 4077000000 مشاهده جزییات ملک
6091 16- 12- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 140 6300000000 مشاهده جزییات ملک
6089 24 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 103 2575000000 مشاهده جزییات ملک
6081 18- 09- 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 53 1250800000 مشاهده جزییات ملک
6079 30- 10- 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 127 4445000000 مشاهده جزییات ملک
6069 25- 12- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 100 4200000000 مشاهده جزییات ملک
6065 07- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 71 1562000000 مشاهده جزییات ملک
6047 14 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 115 2070000000 مشاهده جزییات ملک
6046 12- 09- 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 150 4200000000 مشاهده جزییات ملک
6042 08- 02- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 109 3499990000 مشاهده جزییات ملک
6039 12 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 147 3160500000 مشاهده جزییات ملک
6038 15- 01- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 85 2550000000 مشاهده جزییات ملک
6035 26- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 137 4110000000 مشاهده جزییات ملک
6034 12 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 109 2289000000 مشاهده جزییات ملک
6005 08 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 132 3564000000 مشاهده جزییات ملک
5957 17- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 160 5600000000 مشاهده جزییات ملک
5920 26 - 07 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 160 4480000000 مشاهده جزییات ملک
5905 21 - 07 - 1401 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 175 6125000000 مشاهده جزییات ملک
5893 26- 01- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 104.5 4702500000 مشاهده جزییات ملک
5884 15 - 07 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 100 2800000000 مشاهده جزییات ملک
5873 20- 10- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 110 2549999980 مشاهده جزییات ملک
5870 10 - 07 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 220 5000000060 مشاهده جزییات ملک
5867 10 - 07 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 110 2750000000 مشاهده جزییات ملک
5858 09 - 07 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 150 3315000000 مشاهده جزییات ملک
5841 04- 04- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 132 5808000000 مشاهده جزییات ملک
5835 06 - 07 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 175 4900000000 مشاهده جزییات ملک
5815 11- 02- 1402 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 144 2949999984 مشاهده جزییات ملک
5808 25- 12- 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 116 2552000000 مشاهده جزییات ملک
5785 31 - 06 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 151 6795000000 مشاهده جزییات ملک
5781 10- 09- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 147 3969000000 مشاهده جزییات ملک
5768 30 - 06 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 150 3400000050 مشاهده جزییات ملک
5746 28 - 06 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 225 6187500000 مشاهده جزییات ملک
5727 15- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 157 5495000000 مشاهده جزییات ملک
5715 04- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 105 2432745000 مشاهده جزییات ملک
5694 24- 12- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 112 2240000000 مشاهده جزییات ملک
5685 28- 10- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 100 300000000 مشاهده جزییات ملک
5665 20 - 06 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 117 2340000000 مشاهده جزییات ملک
5663 04- 04- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 150 6600000000 مشاهده جزییات ملک
5645 09- 02- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 78 1749930000 مشاهده جزییات ملک
5639 24 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 185 4810000000 مشاهده جزییات ملک
5632 15- 02- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 147 5880000000 مشاهده جزییات ملک
5630 07- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بلوار موذن 78 1199952000 مشاهده جزییات ملک
5628 13- 02- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 129 5289000000 مشاهده جزییات ملک
5627 13- 02- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 135 5535000000 مشاهده جزییات ملک
5625 14 - 05 - 1401 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز شرقی 172 5160000000 مشاهده جزییات ملک
5605 27 - 03 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 7050000000 مشاهده جزییات ملک
5604 25 - 07- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 93 2325000000 مشاهده جزییات ملک
5577 28 - 04 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 143 3146000000 مشاهده جزییات ملک
5556 13-03- 1401 اپارتمان فروش شاهین ویلا شهرک یاس 120 3400080000 مشاهده جزییات ملک
5532 19 - 04 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 107 2000900000 مشاهده جزییات ملک
5527 17 - 04 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 135 2700000000 مشاهده جزییات ملک
5509 21- 01- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 120 266400000 مشاهده جزییات ملک
5505 19- 12- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 150 7500000000 مشاهده جزییات ملک
5504 20- 12- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 118 3563600000 مشاهده جزییات ملک
5500 13 - 04 - 1401 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 200 5600000000 مشاهده جزییات ملک
5498 18- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک البرز 75 1849950000 مشاهده جزییات ملک
5485 08 - 02- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 149 6109000000 مشاهده جزییات ملک
5482 09 - 04 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 148 3404000000 مشاهده جزییات ملک
5481 08 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 110 2970000000 مشاهده جزییات ملک
5480 11-94 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 170 6460000000 مشاهده جزییات ملک
5479 09 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 160 4320000000 مشاهده جزییات ملک
5470 30- 01- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 166 6474000000 مشاهده جزییات ملک
5469 01- 09- 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 112 15000000000 مشاهده جزییات ملک
5468 06 - 04 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 148 3552000000 مشاهده جزییات ملک
5459 30- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 128 3840000000 مشاهده جزییات ملک
5456 24- 12- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 108 1944000000 مشاهده جزییات ملک
5446 01 - 04 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 123.6 2450000000 مشاهده جزییات ملک
5430 03- 02- 1402 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 150 7050000000 مشاهده جزییات ملک
5413 28- 10- 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 125 3100000000 مشاهده جزییات ملک
5404 13- 12- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 136 5168000000 مشاهده جزییات ملک
5402 16- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 154 3542000000 مشاهده جزییات ملک
5399 21 - 03 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 151 3473000000 مشاهده جزییات ملک
5398 16- 03- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 108 4860000000 مشاهده جزییات ملک
5397 24- 02- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 134 6030000000 مشاهده جزییات ملک
5394 24- 02- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 135 6075000000 مشاهده جزییات ملک
5349 30 - 02 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 80 1240000000 مشاهده جزییات ملک
5337 05- 04- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 149 7450000000 مشاهده جزییات ملک
5286 31- 02- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 80 3600000000 مشاهده جزییات ملک
5284 26- 02- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 124 2728000000 مشاهده جزییات ملک
5271 28 - 01 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 140 2520000000 مشاهده جزییات ملک
5263 05 - 07 - 1401 اپارتمان فروش کرج عظیمیه 213 7455000000 مشاهده جزییات ملک
5234 10- 01- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 143 2645500000 مشاهده جزییات ملک
5192 20- 03- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 107 5885000000 مشاهده جزییات ملک
5191 19- 12- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 205 9840000000 مشاهده جزییات ملک
5181 24 - 01 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 135 4995000000 مشاهده جزییات ملک
5121 17- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 172.5 5088750000 مشاهده جزییات ملک
5113 14- 12- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 148 7400000000 مشاهده جزییات ملک
5073 11- 06- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 97 2328000000 مشاهده جزییات ملک
5066 19- 05- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 93 2418000000 مشاهده جزییات ملک
5055 16- 12- 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 140 10500000 مشاهده جزییات ملک
5001 08- 03- 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 95 2850000000 مشاهده جزییات ملک
4993 15- 08- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 112 4256000000 مشاهده جزییات ملک
4989 20- 02- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 128 5376000000 مشاهده جزییات ملک
4899 30- 01- 1401 اپارتمان فروش شاهین ویلا - 148 3108000000 مشاهده جزییات ملک
4828 11- 06- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 107 2675000000 مشاهده جزییات ملک
4696 19- 02- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 145 6235000000 مشاهده جزییات ملک
4547 10- 12- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 150 5199900000 مشاهده جزییات ملک
4500 28- 03- 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 150 3750000000 مشاهده جزییات ملک
4490 17- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 160 4000000000 مشاهده جزییات ملک
4468 12 -06 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 185 4995000000 مشاهده جزییات ملک
4467 12 - 06 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 165 4455000000 مشاهده جزییات ملک
4466 12 - 06 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 150 4050000000 مشاهده جزییات ملک
4445 04- 04- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 154 6930000000 مشاهده جزییات ملک
4444 04- 04- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 139 6255000000 مشاهده جزییات ملک
4443 16- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 100 2500000000 مشاهده جزییات ملک
4363 07- 04- 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 150 3750000000 مشاهده جزییات ملک
4266 04- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 123 3649902000 مشاهده جزییات ملک
4225 02- 02- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 80 4400000000 مشاهده جزییات ملک
4224 02- 02- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 82 4510000000 مشاهده جزییات ملک
4220 25- 02- 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 125 2100000000 مشاهده جزییات ملک
4214 28- 03- 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 150 3600000000 مشاهده جزییات ملک
4213 04- 04- 1402 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 148 6660000000 مشاهده جزییات ملک
4097 13- 03- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک البرز 155 3875000000 مشاهده جزییات ملک
4082 25- 11- 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 107 2500000002 مشاهده جزییات ملک
3968 08- 04- 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 150 2550000000 مشاهده جزییات ملک
3868 13- 12- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 115 4715000000 مشاهده جزییات ملک
3846 30- 03- 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 145 3262500000 مشاهده جزییات ملک
3539 19- 12- 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 195 9360000000 مشاهده جزییات ملک
3404 31- 03- 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 130 5850000000 مشاهده جزییات ملک
3328 31- 03- 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 145 3335000000 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: