جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
776 مورد یافت شد « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 32 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
6578 12 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 146 3799999962 مشاهده جزییات ملک
6576 12 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 287 4000000000 مشاهده جزییات ملک
6574 12 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 4890000000 مشاهده جزییات ملک
6573 12 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی شهرک بهارستان 78 2700000030 مشاهده جزییات ملک
6571 12 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 140 2699999960 مشاهده جزییات ملک
6567 11 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 122 3339999978 مشاهده جزییات ملک
6566 11 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 112 3020000032 مشاهده جزییات ملک
6565 11 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی شهرک بهارستان 90 2430000000 مشاهده جزییات ملک
6564 11 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 74 2350000018 مشاهده جزییات ملک
6563 12 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 95 1852500000 مشاهده جزییات ملک
6562 10 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 141 4230000000 مشاهده جزییات ملک
6561 10 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 98 0 مشاهده جزییات ملک
6559 10 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 130 4349999940 مشاهده جزییات ملک
6558 10 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 128 4290000000 مشاهده جزییات ملک
6553 09 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 78 2000000028 مشاهده جزییات ملک
6551 09 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 160 4200000000 مشاهده جزییات ملک
6548 09 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 140 4900000000 مشاهده جزییات ملک
6547 09 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 135 4725000000 مشاهده جزییات ملک
6546 09 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 140 3500000000 مشاهده جزییات ملک
6543 08 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 95 2185000000 مشاهده جزییات ملک
6536 08 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 155 105400000000 مشاهده جزییات ملک
6535 08 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 150 4500000000 مشاهده جزییات ملک
6530 08 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 97 2799905000 مشاهده جزییات ملک
6529 07 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 80 2680000000 مشاهده جزییات ملک
6528 07 - 11 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 107 3584500000 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: