جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
592 مورد یافت شد « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 24 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
5046 28 - 07 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 127 2260600000 مشاهده جزییات ملک
5044 30 - 07 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 143 2145000000 مشاهده جزییات ملک
5038 21 - 07 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 105 1575000000 مشاهده جزییات ملک
5037 20 - 07 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 75 90000000 مشاهده جزییات ملک
5035 19 - 07 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 83 1099750000 مشاهده جزییات ملک
5032 15 - 07 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 142 2059000000 مشاهده جزییات ملک
5031 12 - 07 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 75.5 1374100000 مشاهده جزییات ملک
5030 12 - 07 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 110 1773200000 مشاهده جزییات ملک
5026 06 - 07 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 90 1350000000 مشاهده جزییات ملک
5025 06 - 07 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 145 2175000000 مشاهده جزییات ملک
5024 06 - 07 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 140 2380000000 مشاهده جزییات ملک
5021 01 - 07 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 121 1839200000 مشاهده جزییات ملک
5014 29 - 06 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 104 1370000008 مشاهده جزییات ملک
5010 28 - 06 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 93 1767000000 مشاهده جزییات ملک
5008 27 - 06 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 85 1317500000 مشاهده جزییات ملک
5007 27 - 06 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 110 1815000000 مشاهده جزییات ملک
5006 25 - 06 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 145 2465000000 مشاهده جزییات ملک
5004 25 - 06 - 1400 اپارتمان فروش شاهین ویلا شهرک ظفر 110 1705000000 مشاهده جزییات ملک
5003 25 - 06 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 139 2363000000 مشاهده جزییات ملک
5002 24 - 06 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 2550000000 مشاهده جزییات ملک
5001 26 - 06 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 95 1200000005 مشاهده جزییات ملک
5000 23 - 06 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 91 1547000000 مشاهده جزییات ملک
4998 21 - 06 - 1400 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 86 1462000000 مشاهده جزییات ملک
4991 16 - 06 - 1400 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز غربی 171 4446000000 مشاهده جزییات ملک
4990 16 - 06 - 1400 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 125 2412500000 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: