جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
525 مورد یافت شد « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 21 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
5349 30 - 02 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 80 1240000000 مشاهده جزییات ملک
5347 29 - 02 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 147 2793000000 مشاهده جزییات ملک
5346 29 - 02 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 138 2548860000 مشاهده جزییات ملک
5345 29 - 02 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 118.5 2666250000 مشاهده جزییات ملک
5344 27 - 02 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 107 2033000000 مشاهده جزییات ملک
5343 27 - 02 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 65 1170000000 مشاهده جزییات ملک
5342 27 - 02 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 100 1850000000 مشاهده جزییات ملک
5340 24 - 02 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 85 1275000000 مشاهده جزییات ملک
5338 25 - 02 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 137 2466000000 مشاهده جزییات ملک
5337 26 - 02 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 149 3278000000 مشاهده جزییات ملک
5336 26 - 02 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 70 749980000 مشاهده جزییات ملک
5335 25 - 02 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 143 2200055000 مشاهده جزییات ملک
5333 24 - 02 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 99 1831500000 مشاهده جزییات ملک
5331 22 - 02 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 71 923000000 مشاهده جزییات ملک
5324 27- 02 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 115 2012500000 مشاهده جزییات ملک
5321 18 - 02 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 96 1651200000 مشاهده جزییات ملک
5319 17 - 02 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 147 2940000000 مشاهده جزییات ملک
5312 14 - 02 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 139 2363000000 مشاهده جزییات ملک
5311 14 - 02 - 1401 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم شرقی 100 1200000000 مشاهده جزییات ملک
5307 11 - 02 - 1401 اپارتمان فروش شاهین ویلا 22بهمن 90 918000000 مشاهده جزییات ملک
5304 09 - 02 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 115 1840000000 مشاهده جزییات ملک
5303 09 - 02 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 63 1197000000 مشاهده جزییات ملک
5301 09 - 02 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 110 1980000000 مشاهده جزییات ملک
5298 26- 02 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 97 1843000000 مشاهده جزییات ملک
5295 06 - 02 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 98 1960000000 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: