جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
454 مورد یافت شد « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 19 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
7363 21 - 08 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 1141 42217000000 مشاهده جزییات ملک
7362 21 - 08 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 160 7040000000 مشاهده جزییات ملک
7361 19 - 08 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 155 5812500000 مشاهده جزییات ملک
7360 18 - 08 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 117 5031000000 مشاهده جزییات ملک
7359 18 - 08 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 105 4620000000 مشاهده جزییات ملک
7358 18 - 08 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 145 6525000000 مشاهده جزییات ملک
7357 18 - 08 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 105 4725000000 مشاهده جزییات ملک
7356 17 - 08 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 120 5400000000 مشاهده جزییات ملک
7355 04 - 08 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 108 4104000000 مشاهده جزییات ملک
7354 04 - 08 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 889 40894000000 مشاهده جزییات ملک
7353 08 - 08 - 1402 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 84 3299940000 مشاهده جزییات ملک
7352 15 - 08 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 89 3649000000 مشاهده جزییات ملک
7351 06 - 08 - 1402 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی هلیکوپتر سازی 77 3300000000 مشاهده جزییات ملک
7350 10 - 08 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 77 2964500000 مشاهده جزییات ملک
7349 15 - 08 - 1402 اپارتمان فروش شاهین ویلا شاهین ویلا 85 238000000 مشاهده جزییات ملک
7348 15 - 08 - 1402 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 94 4499968000 مشاهده جزییات ملک
7347 15 - 08 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 86 3612000000 مشاهده جزییات ملک
7346 02 - 08 - 1402 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 115 2875000000 مشاهده جزییات ملک
7345 06 - 08 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 147 6468000000 مشاهده جزییات ملک
7344 08 - 08 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 160 6400000000 مشاهده جزییات ملک
7343 08 - 08 - 1402 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 156 6240000000 مشاهده جزییات ملک
7342 08 - 08 - 1402 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی غربی 148 8140000000 مشاهده جزییات ملک
7341 08 - 08 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 200 8000000000 مشاهده جزییات ملک
7337 24 - 07 - 1402 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی شهرک بهارستان 105 4042500000 مشاهده جزییات ملک
7334 25 - 07 - 1402 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 120 4920000000 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: