جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
1185 مورد یافت شد « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 48 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
10347 23 - 10 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 75 172500000 مشاهده جزییات ملک
10345 24 - 10 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 83 147740000 مشاهده جزییات ملک
10344 23 - 10 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 116 266800000 مشاهده جزییات ملک
10337 15 - 10 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 115 249999995 مشاهده جزییات ملک
10331 14 - 10 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 128 217600000 مشاهده جزییات ملک
10327 13 - 10 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 140 322000000 مشاهده جزییات ملک
10326 09 - 10 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 146 328500000 مشاهده جزییات ملک
10325 09 - 10 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 67 134999975 مشاهده جزییات ملک
10323 09 - 10 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 130 228800000 مشاهده جزییات ملک
10322 07 - 10 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 145 333500000 مشاهده جزییات ملک
10318 10 - 10 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 80 145000000 مشاهده جزییات ملک
10317 10 - 10 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 70 126000000 مشاهده جزییات ملک
10316 10 - 10 - 1396 اپارتمان فروش 135 216000000 مشاهده جزییات ملک
10313 09 - 10 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 90 216000000 مشاهده جزییات ملک
10311 09 - 10 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 90 207000000 مشاهده جزییات ملک
10308 10 - 10 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 90 207000000 مشاهده جزییات ملک
10304 04 - 10 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 160 248000000 مشاهده جزییات ملک
10303 04 - 10 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب غربی 187.5 468750000 مشاهده جزییات ملک
10302 04 - 10 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 165 313500000 مشاهده جزییات ملک
10301 04 - 10 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب شرقی 180 4140000000 مشاهده جزییات ملک
10300 05 - 10 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 162 315900000 مشاهده جزییات ملک
10299 05 - 10 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی شرقی 195 546000000 مشاهده جزییات ملک
10298 05 - 10 - 1396 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 200 400000000 مشاهده جزییات ملک
10297 05 - 10 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 200 360000000 مشاهده جزییات ملک
10296 05 - 10 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی شرقی 220 770000000 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: