جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
1222 مورد یافت شد « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 49 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
10135 30 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 80 124000000 مشاهده جزییات ملک
10134 29 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 159.5 310000053 مشاهده جزییات ملک
10133 29 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 65 0 مشاهده جزییات ملک
10132 29 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 150 375000000 مشاهده جزییات ملک
10131 29 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 76 139999980 مشاهده جزییات ملک
10130 28 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 135 351000000 مشاهده جزییات ملک
10129 26 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 115 241500000 مشاهده جزییات ملک
10127 26 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 150 319999950 مشاهده جزییات ملک
10126 28 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 92.74 176206000 مشاهده جزییات ملک
10125 24 - 08 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت بلوار انقلاب شرقی 100 140000000 مشاهده جزییات ملک
10124 22 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 140 315000000 مشاهده جزییات ملک
10122 23 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 130 286000000 مشاهده جزییات ملک
10121 22 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 50 80000000 مشاهده جزییات ملک
10114 21 - 09 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 117 198900000 مشاهده جزییات ملک
10113 15 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 120 210000000 مشاهده جزییات ملک
10112 20 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 85 127500000 مشاهده جزییات ملک
10111 20 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 110 209000000 مشاهده جزییات ملک
10110 20 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 80 136000000 مشاهده جزییات ملک
10109 20 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 50 110000000 مشاهده جزییات ملک
10108 21 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 57 119999991 مشاهده جزییات ملک
10107 16 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 115 0 مشاهده جزییات ملک
10106 16 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 85 1785000000 مشاهده جزییات ملک
10104 17 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 130.7 0 مشاهده جزییات ملک
10103 16 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 101 0 مشاهده جزییات ملک
10102 16 - 08 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 76 0 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: