جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
620 مورد یافت شد « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 25 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
2154 24 - 04 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 94.15 282450000 مشاهده جزییات ملک
2151 23 - 04 - 1397 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 150 525000000 مشاهده جزییات ملک
2150 24 - 04 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 69 262200000 مشاهده جزییات ملک
2143 22 - 04 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 82 233700000 مشاهده جزییات ملک
2140 19 - 04 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 119 345999997 مشاهده جزییات ملک
2139 18 - 04 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 140 0 مشاهده جزییات ملک
2138 15 - 04 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 115 322000000 مشاهده جزییات ملک
2133 16 - 04 - 1397 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی بوستان ها 140 630000000 مشاهده جزییات ملک
2128 14 - 04 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی بلوار پرستار 85 187000000 مشاهده جزییات ملک
2127 15 - 04 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 106 318000000 مشاهده جزییات ملک
2126 14 - 04 - 1397 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 140 448000000 مشاهده جزییات ملک
2125 15 - 04 - 1397 اپارتمان فروش شاهین ویلا قلم غربی 127 330200000 مشاهده جزییات ملک
2121 08 - 04 - 1397 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 150 525000000 مشاهده جزییات ملک
2120 11 - 04 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 108 0 مشاهده جزییات ملک
2119 13 - 04 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 88.5 283200000 مشاهده جزییات ملک
2118 13 - 04 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 150 495000000 مشاهده جزییات ملک
2117 13 - 04 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 90 297000000 مشاهده جزییات ملک
2108 08 - 04 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک البرز 155 232500000 مشاهده جزییات ملک
2107 10 - 04 - 1397 اپارتمان فروش گوهردشت اصلی شرقی 150 750000000 مشاهده جزییات ملک
2106 09 - 04 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 135.5 447150000 مشاهده جزییات ملک
2103 09 - 04 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 78.5 180550000 مشاهده جزییات ملک
2102 10 - 04 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 90 198000000 مشاهده جزییات ملک
2101 05 - 04 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 87 261000000 مشاهده جزییات ملک
2086 04 - 04 - 1397 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 115 299000000 مشاهده جزییات ملک
2084 02 - 04 - 1397 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 72 169200000 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: