جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
1461 مورد یافت شد « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 59 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
9916 25 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 125 225000000 مشاهده جزییات ملک
9914 25 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 92 193200000 مشاهده جزییات ملک
9913 25 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 105 210000000 مشاهده جزییات ملک
9906 26 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 129 225750000 مشاهده جزییات ملک
9905 25 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 140 315000000 مشاهده جزییات ملک
9904 26 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 85 195500000 مشاهده جزییات ملک
9900 25 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 82 151700000 مشاهده جزییات ملک
9899 24 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 56 86800000 مشاهده جزییات ملک
9898 24 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 100 150000000 مشاهده جزییات ملک
9897 25 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 83 132800000 مشاهده جزییات ملک
9892 22 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 140 266000000 مشاهده جزییات ملک
9891 23 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 85 187000000 مشاهده جزییات ملک
9890 24 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 112 179200000 مشاهده جزییات ملک
9889 23 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 92 151800000 مشاهده جزییات ملک
9888 21 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 94 134999980 مشاهده جزییات ملک
9885 22 - 06 - 1396 اپارتمان فروش گوهردشت رستاخیز غربی 143 443300000 مشاهده جزییات ملک
9884 29 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 125 0 مشاهده جزییات ملک
9883 17 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 8 0 مشاهده جزییات ملک
9882 12 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 110 236500000 مشاهده جزییات ملک
9881 15 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 118 212400000 مشاهده جزییات ملک
9880 19 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 135 297000000 مشاهده جزییات ملک
9879 20 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 110 231000000 مشاهده جزییات ملک
9876 18 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 142 284000000 مشاهده جزییات ملک
9875 13 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان شرقی بوستان ها 63 126000000 مشاهده جزییات ملک
9874 13 - 06 - 1396 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 118 259010000 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: