جستجوی ملک
نوع ملک:
نوع آگهی:
منطقه:
ناحیه:
متراژ/قیمت:
* قيمت ها به تومان مي باشند.
* مشتری عزیز، با توجه به نوسانات بازار مسکن قیمت ملک نیز قابل تغییر خواهد بود. * در جستجوي فيلد اجاره، وديعه جستجو مي شود.
679 مورد یافت شد « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 28 Next » All
کد فایل تاریخ درج نوع ملک نوع آگهی منطقه ناحیه متراژ واحد قیمت نهایی آسانسور مشاهده جزییات ملک
6113 04 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 101 2525000000 مشاهده جزییات ملک
6111 02 - 09 - 1401 اپارتمان فروش گوهردشت داریوش 130 2990000000 مشاهده جزییات ملک
6110 02 - 09 - 1401 اپارتمان فروش گوهردشت داریوش 125 2875000000 مشاهده جزییات ملک
6107 28 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 85 2210000000 مشاهده جزییات ملک
6105 30 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 103 2781000000 مشاهده جزییات ملک
6104 30 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 100 2700000000 مشاهده جزییات ملک
6103 30 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 151 4077000000 مشاهده جزییات ملک
6102 30 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 140 3780000000 مشاهده جزییات ملک
6100 01 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 109 2943000000 مشاهده جزییات ملک
6098 25 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 122 2806000000 مشاهده جزییات ملک
6095 25 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 110 2420000000 مشاهده جزییات ملک
6091 25 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 140 3990000000 مشاهده جزییات ملک
6089 24 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی لاله ها 103 2575000000 مشاهده جزییات ملک
6086 24 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی شهرک بهارستان 92 2300000000 مشاهده جزییات ملک
6085 24 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 150 2100000000 مشاهده جزییات ملک
6084 02 - 09 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 130 2990000000 مشاهده جزییات ملک
6083 24 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی پیروزی 150 4200000000 مشاهده جزییات ملک
6082 24 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شهرک بیدارچشمه 145 3190000000 مشاهده جزییات ملک
6081 24 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان اشتراکی گلستان ها 53 1250800000 مشاهده جزییات ملک
6080 18 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 124 3472000000 مشاهده جزییات ملک
6079 18 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان شرقی گلستان ها 127 3556000000 مشاهده جزییات ملک
6078 19 - 08 - 1401 اپارتمان فروش کرج محمد شهر 92 1380000000 مشاهده جزییات ملک
6077 18 - 08 - 1401 اپارتمان فروش شاهین ویلا کوی گوهر 100 2500000000 مشاهده جزییات ملک
6075 17 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 103 2575000000 مشاهده جزییات ملک
6071 17 - 08 - 1401 اپارتمان فروش باغستان غربی شبنم ها 75 1612500000 مشاهده جزییات ملک
صفحه: تعداد موارد در هر صفحه: