مطالب مفید
معما فکری

10 ظرف داریم و هر ظرف دارای 100 سکه میباشد که وزن هر سکه هم 10 گرم میباشد بنابراین وزن سکه های هرظرف (بدون خود ظرف) 1000گرم میباشد اما یکی از ظرفها سکه های آن 9 گرمی باشد که میشود 900 گرم  میخواهیم فقط  با یکبار  استفاده از ترازو ظرفی که سکه های 9 گرمی دارد تشخیص دهیم . چطور؟

مشاهده سایر مطالب